ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
fin_122 Фінансова математика: Конспект лекцій Коковіхіна О.О., Саленко О.В. 2015 336 K597
fin_134 Фінансова математика МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійного вивчення дисципліни та завдання для розрахункової роботи доц. О.О. Коковіхіна 2015
fin_134 Фінансова математика МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійного вивчення дисципліни та завдання для розрахункової роботи доц. О.О. Коковіхіна 2015
fin_128 Фінансова математика МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять доц. О.О. Коковіхіна 2015 575
fin_177 Фінанси: Підручник. Зайцева І. Ю., Карачарова К. А. 2017
fin_124 Фінанси: Конспект лекцій. Ч. 2 Карачарова К.А. 2015 К 216 336
fin_138 Фінанси: Конспект лекцій. Карачарова К.А., Масалигіна В.В. 2015
fin_93 Фінанси: Конспект лекцій Карачарова К.А. 2014 65.9(2)26 ББК K16
filos_99 Філософські проблеми сучасності: Конспект лекцій Овчаренко В.М. 2015
filos_90 Філософські напрямки кінця ХХ – початку ХХІ століття: Методичні вказівки з курсу «Філософія» доценти Т.В. Количева, В.О. Лебедєв, асист. І.В. Толстов 2014
filos_69 Філософія. Плани семінарських занять для студентів технічних спеціальностей денної форми навчання. - Харків, УкрДАЗТ Загрійчук І.Д. Петрушов В.М. 3055
filos_73 Філософія. Конспект лекцій для студ.заочн.форми навч. Количева Т.В. 87 ББК К-60
filos_85 Філософія: нормативний курс: Навчальний посібник. Петрушов В.М., Толстов І.В. 2013
filos_83.djvu Філософія: Конспект лекцій. Загрійчук І.Д. 2012
filos_91 Філософія позитивізму: Конспект лекцій. Овчаренко В.М. 2014
filos_97 Філософія науки: Конспект лекцій Толстов І.В. 2015
filos_86 Філософія В.Г.Ф. Гегеля: Конспект лекції В.М. Овчаренко 2013
filos_68 Філософія - Плани семінарських занять для студентів економічних спеціальностей. - Харків, УкрДАЗТ Кривий А.І. 3171
fts_36 Фізичне виховання у формуванні здорового способу життя: Навчальний посібник Т. В. Шепеленко, А. М. Буц, І. О. Бодренкова 2018
fts_5 Фізична культура та основи здорового способу життя студентів. Гігієнічні основи фізичного виховання та спорту. Т.В.Шепеленко, В.П.Шевченко, О.Р.Лучко 2002 796
Ви наш 481204-й відвідувач