ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
market_54 Робоча програма, плани практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи і методичні вказівки до їх виконання з дисципліни «Паблік рилейшнз» проф. В.С. Верлока, доц. В.О. Шведун 2012 961
inoz_112 Контрольна робота №3 з текстами для додаткового читання для студентів 2 курсу факультету АТЗ заочного навчання механічного, Пономаренко В.Е., Пономаренко К.В. 2010 960
bkvrm_149 Методичні вказівки до виконання розрахунково- графічної роботи «МОДЕЛЮВАННЯ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ НОЖІВ МАШИН ДЛЯ ЗЕМЛЯНИХ РОБІТ ТА НАУКОВЕ ПЛАНУВАННЯ ЇХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ» з дисципліни «НАУКОВІ ОСНОВИ ПЛАНУВАННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ БКВРМ» проф. М.П. Ремарчук 2015 96
bkvrm_41 МВ до виконання практичних занять з дисципліни "ПТ та ВРМ" Євтушенко А.В., Погребняк А.В 2009 958
market_12 Робоча програма, теми контрольних робіт, методичні вказівки до їх виконання з дисципліни «Основи менеджменту, маркетингу та логістики» Електрон.варіант Наумова О.Е. 2010 957
tmex_49 Завдання та допоміжні матеріали для виконання і оформлення контрольних робіт з основних тематичних модулів дисципліни "Теоретична механіка" Оробінський О.В., Надтока О.В., Логвіненко О.А., Дунай Л.М. 956
tr_zv_69 Методичні вказівки до практичних і лабораторних робіт з дисципліни "Надійність систем телекомунікацій" Колісник М.О. 2010 955
tr_zv_66 Методичні вказівки до лабораторної роботи "Дослідження циклічних кодів" Книгавко М.В. 2010 954
inoz_114 Методичні вказівки з розвитку навичок професійного спілкування до розмовної теми "My speciality - Railway Traffic Operation" для студентів 2 курсу факультету УПП Донець С.М. 2010 953
bkvrm_9 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Будівельні машини”. Орел В.М. 2009 951
mtv_5 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Матеріалознавство та ТКМ". Розділ "Матеріалознавство" Тимофеєва Л.А.,Комарова Г.Л.,Можарова Н.М.,Федченко І.І. 2009 950
eoup_130 Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Регіональна економіка» доценти Ю.Т. Боровик, І.В. Токмакова 2012 949
electex_59.djvu Завдання на контрольну роботу з методичними вказівками до їх виконання з дисципліни “Електротехніка і електропостачання” для студентів спеціальності “Залізничні споруди та колійне господарство” та з дисципліни “Електротехніка в будівництві” для студентів доц. О.М. Прогонний, асистенти О.Є. Зінченко, А.А. Прилипко 2013 944
electex_56 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки» Частина 1 Електричні кола постійного струму доц. С.М. Тихонравов, асист. О.Є. Зінченко, доц. П.Я. Придубков 2012 943
inoz_104 Методичні вказівки за темою "Митниця та митний контроль" Харламова О.М. 2009 942
inoz_96 Методичні вказівки з розвитку навичок читання за темою "Деякі факти з життя німецькомовних країн" (Osterreich, die Schweiz, Luxemburg, Lichtenstein) для студентів 2 курсу всіх факультетів.-Х.: УкрДАЗТ Артюшенко О.В. 941
inoz_31 Методичні вказівки з розвитку навичок читання за темою “Деякі факти з життя німецькомовних країн” (Osterreich, die Schweiz, Luxemburg, Lichtenstein) для студентів 2 курсу всіх факультетів викл. Артюшенко О.В. 2009 941
m_15 Методичні вказівки і контрольні завдання "Введення в математичний аналіз функції однієї змінної". Єфременко Р.О. 940
electex_30 Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з електротехніки.- Х.: УкрДАЗТ Пилипенко В.В., Пархоменко І.В. 2002 94
inoz_113 Методичні вказівки з розвитку комунікативної компетенції за краєзнавчою темою "Велика Британія" для студентів 1 курсу усіх факультетів Михайленко В.М. 2010 939
Ви наш 481201-й відвідувач