ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
at_137 Лабораторний практикум Ч.1 "Теорія лінійних неперервних систем автоматичного керування" Хісматулін В.Ш. 2010 3057
at_137 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни «БЕЗПЕКА РУХУ ТА ПТЕ ЗАЛІЗНИЦЬ» доц. О. О. Удовіков, старш. викл. О. В. Лазарєв 2018
at_138 ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ ПОБУДОВИ ПРИСТРОЇВ УБЕЗПЕЧЕНОГО ВВЕДЕННЯ-ВИВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до курсового та дипломного проектування, лабораторних та практичних занять з дисципліни «СТАНЦІЙНІ СИСТЕМИ АВТОМАТИКИ» доценти В. П. Мороз, С. О. Змій 2018
at_139 ДОСЛІДЖЕННЯ ГІРКОВИХ РЕЙКОВИХ КІЛ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторної роботи, самостійної підготовки, курсового та дипломного проектування з дисципліни «СТАНЦІЙНІ СИСТЕМИ АВТОМАТИКИ» доценти В. П. Мороз, С. О. Змій 2018
at_14 Методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни «Системи автоматики і телемеханіки на перегонах», ч. 3.- Харків: УкрДАЗТ. Бойнік А.Б., Лазарєв О.В., Рахматов В.З., Макаренко Р.В. 2001 612
at_140 ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової та самостійної робіт з дисципліни «АВТОМАТИКА, ТЕЛЕМЕХАНІКА І ЗВ’ЯЗОК» доценти О. Ю. Каменєв, І. М. Сіроклин, С. В. Кошевий, старші викладачі О. В. Лазарєв, М. В. Ушаков, асп. О. В. Щебликіна 2018
at_141 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни "СИСТЕМИ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ" Частина VII ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕДАВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ КАНАЛУ ТУ ДЦ "Луч" доц. О. В. Нейчев, старш. викл. М. В. Ушаков 2018
at_15 Односторонні системи автоблокування. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Системи автоматики на перегонах». – Харків: УкрДАЗТ. Бойнік А.Б., Кошевий С.В., Абакумов О.А. 2009 577
at_16 Методичні вказівки та завдання до практичних занять, курсовому проекту та РГР з дисципліни «Системи автоматики і телемеханіки на перегонах» та дипломного проектування «Обладнання залізничного перегону системами автоматики». – Харків: УкрДАЗТ. Бойнік А.Б., Панченко С.В., Лазарєв О.В. 2008 1427
at_17 Методичні вказівки до практичних занять, виконання курсового та дипломного проектування з дисципліни "Системи автоматики і телемеханіки на перегонах". - Харків: УкрДАЗТ. Бойнiк А.Б., Панченко С.В., Лазарєв О.В. 2002
at_18 Методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни «Системи автоматики і телемеханіки на перегонах», ч. 1. – Харків: УкрДАЗТ Бойнік А.Б., Панченко С.В., Лазарєв О.В., Лазарєва Н.М. 2004 1197
at_19 Перегонные системы железнодорожной автоматики: Учебное пособие. Харків: УкрДАЗТ. Бойнік А.Б., Самсонкін В.М., Коваленко Г.В. 2000
at_20 Диагностирование и прогнозирование состояния железнодорожной автоматики: Учебное пособие. – Харків: УкрДАЗТ. -58с. Бойнік А.Б. 2001
at_21 Методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Специальные измерения и техническая диагностика систем железнодорожной автоматики». Ч. 3. – Харків: УкрДАЗТ. Бойнік А.Б., Панченко С.В., Удовіков О.О. 1994
at_22 Методичні рекомендації до виконання лабораторних та самостійної роботи з дисципліни «Спеціальні вимірювання і технічна діагностика» Частина 1. – Харків: УкрДАЗТ. БойнікА.Б., Меліхов А.А. 2009
at_25 Теорія автоматичного керування: Методичні вказівки до контрольної роботи «Аналіз систем автоматичного керування». – Харків: УкрДАЗТ. – 58 с. Хісматулін В.Ш. 2008 1421
at_26 Теорія автоматичного керування: Методичні вказівки до контрольної роботи № 1 «Математичний опис систем автоматичного керування».- Харків: УкрДАЗТ.-55с. Хісматулін В.Ш. 2008 1428
at_27 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Централізація стрілок і сигналів».Ч.3. – Харків: УкрДАЗТ. Кустов Г.М., Мойсеєнко В.І., 1994
at_28 Методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни "Системи автоматики і телемеханіки на перегонах", ч. 3.- Харків: УкрДАЗТ. Рахматов В.З., Макаренко Р.В. Бойнік А.Б., Кошевий С.В., Абакумов О.А. 2001
at_29 Моделювання пристроїв та систем залізничної автоматики в сітках Петрі. Методичні вказівки до лабораторних занять, самостійної роботи, курсового та дипломного проектування з дисципліни «Системний аналіз складних систем управління» - Харків: УкрДАЗТ. Мороз В.П., Змій С.О., Турчинов Р.В., 2008
Ви наш 481204-й відвідувач