ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
Файл
euvkb_18.djvu Логістика: Конспект лекцій. Ч. 2. Якименко Н.В., Корінь М.В. 2015
vtsu_85 Системи табличної обробки даних. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ та завдання до контрольної роботи з дисципліни «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ» О.Є. Пєнкіна, І.Г. Бізюк 2015 Скачати
fts_27 Контроль і самоконтроль у процесі фізичного удосконалення. Лікувальна фізична культура. Масаж і самомасаж: Конспект лекції Т.В. Шепеленко, В.П. Шевченко, С.М. Черніна 2015 Скачати
bmg_116 ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ РОЗРАХУНКОВО- ПРОЕКТУВАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ З БУДІВЕЛЬНОЇ МЕХАНІКИ доц. О.В. Опанасенко 2015 49 Скачати
fin_141 Економіка і фінанси підприємств: Конспект лекцій. Ч.1. Машошина Т.В. 2015 Скачати
tmex_71 Вибір коефіцієнтів зміщення при проектуванні зубчатих механізмів допоміжні матеріали до виконання курсового проекту з дисципліни «Теорія механізмів і машин» проф. В.І. Мороз, доц. О.В. Братченко 2015 Скачати
vagon_111 ОСНОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ВАГОНІВ методичні вказівки до практичних занять Частина 2 старш. викл. В.Г. Равлюк 2015 3387 Скачати
at_118 Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи, виконання графічно-розрахункової роботи для студентів денної форми навчання та для виконання контрольної роботи 2 з дисципліни «Електроживлення систем автоматики» професори С.В. Панченко, А.Б. Бойнік, доц. А.А. Прилипко 2015 Скачати
kfz_10 Соціологія: Конспект лекцій Ч. 1 В.М. Петрушов, В.І. Павлов, С.Г. Головко, А.Я. Сенченко 2015 Скачати
fin_129 Діловий практикум. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи асистенти А.А. Гречішкіна, І.В. Ломинога 2015 Скачати
euvkb_6 Організаційна культура підприємств: Конспект лекцій: У 4-х ч. Ч.3. Компанієць В.В., Полякова О.М. 2015 65.9(2)29 ББК К637 Скачати
bkvrm_147 Спеціальні оливи для вузлів і систем БКВРМ: Конспект лекцій. Кравець А.М, Євтушенко А.В. 2015 Скачати
euvkb_19 Логістика: Конспект лекцій. Ч. 3. Якименко Н.В., Корінь М.В. 2015 658.7 Я452 Скачати
vtsu_87 Архітектура ПЕОМ: Конспект лекцій 1ч. Меркулов В.С., Бізюк І.Г., Чаленко О.В. 2015 Скачати
bkvrm_148 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «УПРАВЛІННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ ТА РЕМОНТОМ БУДІВЕЛЬНИХ, КОЛІЙНИХ ТА ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ РОБІТ» асист. П.Є. Коновалов (УкрДУЗТ), канд. військ. наук Р.О. Гончар (НАНГУ) 2015 223 Скачати
bkvrm_149 Методичні вказівки до виконання розрахунково- графічної роботи «МОДЕЛЮВАННЯ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ НОЖІВ МАШИН ДЛЯ ЗЕМЛЯНИХ РОБІТ ТА НАУКОВЕ ПЛАНУВАННЯ ЇХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ» з дисципліни «НАУКОВІ ОСНОВИ ПЛАНУВАННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ БКВРМ» проф. М.П. Ремарчук 2015 96 Скачати
tr_zv_105 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторної роботи 3 з дисципліни “Технології мережевих вимірювань на залізничному транспорті” спеціальності “Телекомунікаційні системи та мережі” та дисципліни “Вимірювання в цифрових системах передачі” спеціальності “Автоматика та доц. М.О. Колісник 2015 333 Скачати
m_90 Математичні основи теорії кодування: Конспект лекцій Храбустовський В.І., Шувалова Ю.С. 2015 Скачати
fin_142 Економіка і фінанси підприємств: Конспект лекцій. Ч.2. Машошина Т.В. 2015 Скачати
vagon_112 Вибір та розрахунок технологічного обладнання на вагоноремонтних підприємствах методичні вказівки з дисципліни «ВАГОНОРЕМОНТНІ МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ» старш. виклад. В.Г. Равлюк 2015 3388 Скачати
Ви наш 448631-й відвідувач