ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
cet_51 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до контрольної роботи з дисципліни «Гальмові системи ЕРС» доц. В.С. Нікулін, старш. викл. М.М. Одєгов 2013 3233
cet_52 "Розробка системи керування тиристорним перетворювачем з широтно-імпульсною модуляцією. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Мікросхемотехніка та мпц пристрої» " проф. Я.В. Щербак, старш. викл. В.В. Панченко, асист. В.П. Нерубацький 2013 3206
cet_53 Методичні вказівки для виконання курсового проектування з дисципліни «Автоматизація систем електропостачання» та при дипломному проектуванні для студентів очної та заочної форм навчання зі спеціальності: 7.092201 «Електричні системи та комплекси транспор доцент С.І. Яцько 2013 140
cet_54 Лабораторний практикум з дисципліни «Електричні машини» доц. Н.П. Карпенко, асист. В.П. Нерубацький 2014 726
cet_55 Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Конструкція і динаміка ЕРС» доц. Ю.О. Ярошок, асист. В.П. Нерубацький 2014 695
cet_56 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Електричні апарати» доц. О.Д. Супрун, асп. Ю.О. Семененко 2014 3789
cet_57 Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Контактна мережа та лінії електропостачання» доц. О.І. Семененко, старш. викл. М.М. Одєгов, асп. Ю.О. Семененко 2014 1316
cet_58 Наскрізна робоча програма практики для освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» зі спеціальності «Електричний транспорт» доц. Н.П. Карпенко, асист. В.П. Нерубацький 2014 3790
cet_59 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Конструкція і динаміка ЕРС» доц. Ю.О. Ярошок, асист. В.П. Нерубацький 2014 695
cet_6 Конспект лекцій: ч.4 Перетворювальні пристрої, ведені мережею Нікулін В.С. 2008 621.38 Н65
cet_60 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Гальмові системи ЕРС» доц. В.С. Нікулін, старш. викл. М.М. Одєгов 2014 3233
cet_61 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Проблеми та перспективи застосування мікропроцесорних систем керування ЕРС» проф. Я.В. Щербак, асист. В.П. Нерубацький 2014 215
cet_62 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Електропостачання залізниць та метрополітенів» доц. О.Д. Супрун, асист. Ю.О. Семененко 2014 970
cet_63 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи з дисципліни «НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЗАЛІЗНИЦЬ» проф. Я.В. Щербак, асист. В.П. Нерубацький 2014 638
cet_64 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних робіт з дисципліни «Теорія автоматизованого електричного приводу» доц. С.Г. Буряковський, старш. викл. М.М. Одєгов, асист. А.С. Маслій 2014
cet_65 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Інформаційні технології у системах електропостачання” доц. К.В. Ягуп 2015 1677
cet_66 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни «ТЯГОВІ ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ» доц. Н.П. Карпенко, асист. В.П. Нерубацький 2015 726
cet_67 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи 2 з дисципліни «Залізниці та метрополітени» доц. О.І. Семененко, асист. Ю.О. Семененко 2015 1678
cet_68 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни «ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ» доц. Н.П. Карпенко, асист. В.П. Нерубацький 2015 1675
cet_69 Розрахунок трифазного силового масляного трансформатора. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи з дисципліни «ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ» доц. Н.П. Карпенко, асист. В.П. Нерубацький 2015 1674
Ви наш 453647-й відвідувач