ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
cet_32 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни Семененко О.І, Одегов М.М. 2005 1316
cet_33 Лабораторний практикум з дисципліни “Конструкція і динаміка ЕРС” Ярошок Ю.О. 2011 3345
cet_34 Методичні вказівки до виконання контр. роботи з дисц. «Інформаційні технології у системах електропостачання» Ягуп В.Г., Ягуп К.В. 2011 3136
cet_35 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи «Спеціальні методи розрахунків в електромеханічних системах» Ягуп В.Г.,Ягуп К.В. 2011 3141
cet_36 Метод. вказівки до виконання контр. роботи з дисц. «Моделювання електромеханічних систем ЕРС на ЕОМ» Ягуп В.Г.,Ягуп К.В. 2011 3135
cet_37 Гідравлічні передачі локомотивів: Навч. Посібник: Ч. 1 Тартаковський Е.Д., Устенко О.В., Михалків С.В 2011
cet_38 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторного практикуму з дисципліни «Автоматизація систем електропостачання» доц. С.І. Яцько 2011 771
cet_4 Конспект лекцій: ч.2 Підсилювальні пристрої. Нікулін В.С. 2006 621.382 П.16
cet_40 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Експлуатація систем електропостачання» доценти О.І. Семененко, О.І. Акімов 2012 133
cet_41 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “ТЕОРІЯ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ” проф. Я.В. Щербак, асист. В.П. Нерубацький 2013 169
cet_42 Лабораторний практикум з дисципліни “Теорія автоматичного керування” проф. Я.В. Щербак, асист. В.П. Нерубацький 2012 475
cet_43 Електричні мережі електрифікованих залізниць: Навчальний посібник. Акімов О.І., Сушко Д.Л. 2012 621.331 А 391
cet_44 Методичні вказівки до виконання практичних завдань та контрольних робіт з дисципліни «Релейний захист» доц. В.М. Баженов,старш. викл. М.М. Одєгов 2013 227
cet_45 Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни «Гальмові системи ЕРС» доц. В.С. Нікулін, старш. викл. М.М. Одєгов 2013 3233
cet_46 Розробка системи керування тиристорним перетворювачем з широтно-імпульсною модуляцією. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Мікросхемотехніка та МПЦ пристрої» проф. Я.В. Щербак, старш. викл. В.В. Панченко, асист. В.П. Нерубацький 2013 3206
cet_47 Методичні вказівки для виконання курсового проекту з дисципліни «Автоматизація систем електропостачання»і дипломного проектування для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.092201 «Електричні системи та комплекси транспортних засобі доц. С.І. Яцько 2013 140
cet_48 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Автоматичні системи керування ЕРС» доц. С.І.Яцько, інж. О.О.Шкурпела 2013 1605
cet_49 ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ з дисципліни “ТЕОРІЯ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ” доценти В.С. Нікулін, Н.П. Карпенко 2013 435
cet_5 Конспект лекцій: ч.3 Імпульсні пристрої. Нікулін В.С. 2006 621.382 П16
cet_50 Методичні вказівки до виконання практичних завдань та контрольних робіт з дисципліни «Релейний захист» доц. В.М. Баженов, старш. викл. М.М. Одєгов 2013 227
Ви наш 453648-й відвідувач