ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
tr_zv_108 ОПЕРАТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних робіт з дисципліни «Автоматика, телемеханіка та зв’язок на залізничному транспорті» старш. викл. А.О. Єлізаренко 2015 1638
vtsu_78 Основи побудови бази даних Методичні вказівки до лабораторних робіт по табличному процесору з дисципліни «Інформаційні технології» доц. І.В. Піскачова 2015
menedg_92 ПРОГРАМА КУРСУ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ» старш. викл. Т.М. Глушенко, доценти І.В. Паламарчук, У.Л. Сторожилова 2015
tmex_75 Система сил, що не лежать в одній площині. Методичні вказівки до розв'язання окремих задач з дисципліни «Теоретична механіка» Розділ «Статика» доценти К.В. Іванченко, С.В. Бобрицький, старш. викл. Л.В. Астахова 2015
vagon_115 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольних робіт з дисципліни “ЗАГАЛЬНИЙ КУРС ЗАЛІЗНИЦЬ І РУХОМОГО СКЛАДУ” проф. І.Е. Мартинов, старш. викладачі М.Г. Равлюк, А.М. Зубов, В.Г. Равлюк 2015 3317
at_122 ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять, виконання курсової роботи та самостійної роботи студентів з дисципліни «Виробничі процеси та обладнання об’єктів автоматизації» проф.С.В. Панченко, старш. викл.О.В. Лазарєв, інж. Н.М. Лазарєва 2015
at_123 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних занять, самостійної роботи, курсового та дипломного проектування з дисципліни "СТАНЦІЙНІ СИСТЕМИ АВТОМАТИКИ" Частина 1 доц. В.П. Мороз, асистенти С.О. Змій, Р.В. Турчинов,методист В.І. Івченко 2015
inoz_148 Тестові завдання для самостійного оцінювання знань студентів першого курсу всіх факультетів з дисципліни «Англійська мова» Частина 2 О.А. Дзюба, І.О. Печій 2015
cet_65 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Інформаційні технології у системах електропостачання” доц. К.В. Ягуп 2015 1677
bmg_115 Розрахунково-проектувальні завдання з дисциплін «Опір матеріалів» та «Будівельна механіка залізничного рухомого складу» доц. М.А. Веревічева, асист. Д.Г. Петренко 2015 3340
euvkb_11 Економічні основи реструктуризації управління залізничним транспортом: Конспект лекцій. Ч.1. О.В. Шраменко, М.В. Корінь 2015 65.05 (2)29 ББК ш85
ttd_120 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та контрольної роботи з дисципліни «ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ ТА ПІДПРИЄМСТВАХ ГАЛУЗІ» проф. А.П. Фалендиш, доц. Г.В. Біловол, асист. О.В. Гришина 2015
filos_97 Філософія науки: Конспект лекцій Толстов І.В. 2015
euvkb_24 Стратегічне управління підприємством: Конспект лекцій: У 4 ч. Ч.3 Дикань В.Л., Зубенко В.О., Токмакова І.В. 2015 65.05 ББК Д45
tmex_83 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічних та контрольних робіт з дисциплін «ВЗАЄМОЗАМІННІСТЬ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ І МЕТРОЛОГІЯ» та «МЕТРОЛОГІЯ І СТАНДАРТИЗАЦІЯ» доценти А.В. Павшенко, О.В. Надтока 2015
op_72 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ та завдання для контрольних робіт з дисципліни «Безпека життєдіяльності» проф. М.І. Ворожбіян, доц. Л.А. Катковнікова, асист. Є.С. Білецька 2015
ttd_123 ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсових і дипломних проектів доценти В.А. Корогодський, І.П. Полтавський, асист. О.В. Василенко 2015
vtsu_79 Основи сучасної технології програмування: Конспект лекцій. Пчолін В.Г., Пєнкіна О.Є. 2015
tmex_76 Загальні теореми динаміки. використання теореми про зміну кінетичної енергії при вивченні руху механічної системи. методичні вказівки до розв'язання окремих задач з дисципліни «Теоретична механіка» Розділ «Динаміка» доц. К.В. Іванченко, старш. викл. Л.В. Астахова 2015
cet_73 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до курсового проектування та контрольних робіт з дисципліни "ОСНОВИ ПРОМИСЛОВОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ" проф. Я.В. Щербак, доц. В.С. Нікулін 2015 275
Ви наш 448458-й відвідувач