ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
ttd_4 Тепловіддача горизонтальної труби при вільному русі повітря, методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для студентів всіх форм навчання спеціальності “Теплоенергетика”. Богомазов Є.В. 2008
ttd_5 Визначення коефіцієнта теплопровідності ізоляційного матеріалу методом циліндра, методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для студентів всіх форм навчання спеціальності “Теплоенергетика”. Богомазов Є.В., Ярошенко Т.І., Шкрабіль Т.О., Гришина О.В. 2008
ttd_6 Визначення термодинамічних характеристик політропного процесу стиску повітря, методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для студентів всіх форм навчання спеціальності “Теплоенергетика”. Михайлов І.Д., Ярошенко Т.І., Шаройко Н.А. 2004
ttd_9 Робоча програма, методичні вказівки і завдання контрольних робіт, методичні вказівки для студентів всіх форм навчання спеціальності “Теплоенергетика”. Ярошенко Т.І., Богомазов Є.В. 2005
vtsu_24 Основи проектування технічних систем. Класифікація моделей. Основи теорії оптимізації. Конспект лекцій з дисципліни “Математичні методи і моделі в розрахунках на ЕОМ”, частина 1 (видання друге, виправлене) Філіппенко І.Г., Гончаров В.О., Меркулов В.С. 2004
vtsu_30 Навчальний посібник. Математичні методи та моделі в розрахунках на ЕОМ. Данько М.І, Меркулов В.С., Бутенко В.М., Бізюк І.Г., Головко О.В., Гончаров В.А. 2008
vtsu_35 Конспект лекцій з дисципліни “Математичні методи та моделі розрахунку на ЕОМ Болотов О.Б. 2006
vtsu_36 Методи оптимізації. Конспект лекцій з курсу „Математичне моделювання на ЕОМ” (частина 2) Філіппенко І.Г., Гончаров В.О., Меркулов В.С. 2005
vtsu_37 Завдання і методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни “Математичні методи та моделі в розрахунках на ЕОМ”. (Механічний факультет , заочна форма) Мерк улов В.С. Казанко О.В. 2008
vtsu_41 Мат. Вказівки до лаб. Робіт з ойн. “Мат. Моделювання на ЕОМ” за темами розділу “Дослідження детермінованих моделей з застосуванням обчислювальних засобів електронних таблиць” для студентів буд. та мех. ф-тів ден.форми навч., ч. 1 Гончаров В.О., Пчолін В.Г., Бутенко В.М. 2005
vtsu_42 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Математичне моделювання на ЕОМ”, “Математичні методи та моделі в разрахунках на ЕОМ” Меркулов В.С., Пчолін В.Г., Казанко О.В. 2008
inoz_67 Методичні вказівки з розвитку комунікативної компетенції до розмовної теми “Харків” викл. Дзюба О.А., викл. Печій І.О. 2006 555
inoz_25 Методичні вказівки з розвитку навичок професійного спілкування до розмовної теми “Українські залізниці” ст.викл.Фіщенко О.П. 2007 1352
inoz_65 Методичні вказівки з розвитку навичок різних видів проф. орієнтованого читання для студентів 2 курсу АТЗ ст.викл. Аганова В.М 2006 1312
inoz_63 Методичні вказівки з розвитку навичок професійного спілкування до розмовної теми “Автоматика, телемеханіка та зв’язок” ст.викл. Аганова В.М 2006 532
inoz_26 Методичні вказівки до розмовної теми «Сполучені Штати Америки» з розвитку професійного спілкування для студентів 2 курсу всіх спеціальностей викл.:Пилаєва Т.В., Дикань О.В 2002 1057
inoz_30 Методичні вказівки до розмовної теми “Німеччина” з розвитку навичок комунікативної компетенції для студентів 2 курсу всіх фак-тів викл. Артюшенко О.В. 2006 765
inoz_31 Методичні вказівки з розвитку навичок читання за темою “Деякі факти з життя німецькомовних країн” (Osterreich, die Schweiz, Luxemburg, Lichtenstein) для студентів 2 курсу всіх факультетів викл. Артюшенко О.В. 2009 941
inoz_64 Методичні вказівки з розвитку мовлення та комунікативної компетенції за темою “Автоматичні комп’ютерні системи управління на залізниці” викл. Артюшенко О.В. 2005 582
inoz_71 Методические указания к разговорной теме «Харьков» ст.викл. Георгієва Н.М. 1991
Ви наш 448460-й відвідувач