ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
bmg_111 РОЗРАХУНОК БАГАТОПРОГОНОВИХ СТАТИЧНО ВИЗНАЧНИХ БАЛОК З ВИКОРИСТАННЯМ ПЕОМ. Методичні вказівки для студентів будівельних спеціальностей доценти Г.Л. Ватуля, М.А. Веревічева, Ю.В. Глазунов 2015 3421
euvkb_7 Організаційна культура підприємств: Конспект лекцій: У 4-х ч. Ч.4. Компанієць В.В., Полякова О.М. 2015 65.9(2)29 ББК К637
euvkb_20 Стратегічне управління підприємством: Конспект лекцій . Ч.2. В.Л. Дикань, В.О. Зубенко, І.В. Токмакова 2015 65.05 Д-45
vtsu_88 Завдання та Методичні вказівки до контрольної роботи з дисциплін «Обчислювальна техніка та програмування», «Інформаційні технології» Частина 1 доценти І.В. Піскачова, В.Г. Пчолін, старш. викл. О.Є. Пєнкіна 2015
bkvrm_149 Методичні вказівки до виконання розрахунково- графічної роботи «МОДЕЛЮВАННЯ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ НОЖІВ МАШИН ДЛЯ ЗЕМЛЯНИХ РОБІТ ТА НАУКОВЕ ПЛАНУВАННЯ ЇХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ» з дисципліни «НАУКОВІ ОСНОВИ ПЛАНУВАННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ БКВРМ» проф. М.П. Ремарчук 2015 96
bkvrm_150 Методичні вказівки до виконання курсової роботи «АВТОМАТИЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ РУХОМ ВАЛА ВИСОКОМОМЕНТНОГО ТИХОХІДНОГО ГІДРОМОТОРА СТВОРЕНОГО НА БАЗІ СИЛОВИХ ГІДРОЦИЛІНДРІВ» з дисципліни «ГІДРОПРИВОД ТА ГІДРОАВТОМАТИКА МАШИН» проф. М.П. Ремарчук 2015 162
tr_zv_106 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до курсової роботи та практичних занять з дисципліни “Технології мережевих вимірювань на залізничному транспорті” спеціальності “Телекомунікаційні системи та мережі” та дисципліни “Вимірювання в цифрових системах передачі” спеціальності доц. М.О. Колісник 2015 1647
m_91 Основи теорії оптимального керування: Конспект лекцій. Ч.2 Куліш Ю.В., Рибачук О.В. 2015
menedg_90 Програма курсу та методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Публічне адміністрування» доц. О.В. Семенцова 2015
vagon_113 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ РУХОМОГО СКЛАДУ” доц. В.С. Меркулов, асистенти І.М. Афанасенко, В.О. Шовкун, Д.І. Скуріхін 2015 3304
at_120 Методичні вказівки до практичних занять і контрольної роботи з дисципліни “АКАДЕМІЧНА ОСВІТА” доценти М.О. Мороко, О.О. Удовіков 2015
fin_131 ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Методичні вказівки до практичної, самостійної та індивідуальної роботи студентів асист. А.А. Гречішкіна 2015 581
electex_68 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ» доценти С.М. Тихонравов, О.Є. Зінченко 2015 1671
electex_72 ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи №3 з дисципліни «ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА» для студентів спеціальності «Автоматика та автоматизація на транспорті» заочної форми навчання доценти О.М. Ананьєва, М.Г. Давиденко 2015 1673
vagon_109 Експлуатаційні властивості транспортних засобів: Конспект лекцій Р.І. Візняк, А.О. Ловська, В.А. Гребенюк, В.Г. Равлюк 2015 625.2 E45
bmg_112 Водопостачання та водовідведення на залізничному транспорті: Конспект лекцій Єгорова І.М. 2015 628.1 Є302
euvkb_8 Управління потенціалом підприємства: Конспект лекцій. Ч. 1 Назаренко І.Л. 2015 65.05 ББК H191
euvkb_21 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ та завдання до курсового проекту з дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА» проф. В.Л. Дикань, доценти В.О. Маслова, Н.Є. Каличева 2015 1644
uer_52 Інформаційні системи і технології. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ та завдання до виконання лабораторних робіт, контрольної роботи для студентів спеціальності 6.070101 ОПУТ усіх форм навчання та слухачів ІППК доценти Д.В. Шумик, О.А. Малахова, О.М. Ходаківський, Т.В. Головко, Л.О. Пархоменко 2015 3064
op_69 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до дипломного проектування для виконання розрахунків з електробезпеки професори В.М. Сударський, М.І. Ворожбіян, І.І. Бугайченко 2015
Ви наш 446473-й відвідувач