ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
market_28 Робоча програма проф. Верлока В.С. 1067
bmg_106 РОБОЧА НАВЧАЛЬНа програма КУРСУ «БУДІВЕЛЬНА МЕХАНІКА» для студентів спеціальності 6.060101 «Промислове та цивільне будівництво» Г.Л. Ватуля, Л.Б. Кравців 2014 385
bmg_107 РОБОЧА НАВЧАЛЬНа програма КУРСУ «БУДІВЕЛЬНА МЕХАНІКА» (спецкурс) доценти Г.Л. Ватуля, Л.Б. Кравців 2014 389
bmg_86 Робоча навчальна програма дисципліни "Гідравліка" для студентів спеціальності 7.100502 "Залізничні споруди, колія та колійне господарство" з урахуванням модульної системи І.М. Єгорова 2010 3117
bmg_11 Робоча навчальна програма дисципліни "Будівельна механіка" для студентів спец. 7.100501 "Рухомий склад та спеціальна техніка на залізничному транспорті" спеціалізації 7.100501.03 "Виробництво, експлуатація та ремонт вагонів" з урахуванням модульної систе С.Ю. Берестянська Ю.В. Глазунов 2010 998
tmex_70 Рівновага тіл з урахуванням сил тертя. Методичні вказівки до розв’язання окремих задач з дисципліни «Теоретична механіка» розділ «Статика» доценти Н.А. Аксьонова, О.В. Оробінський 2014
fin_100 Ринок фінансових послуг. Завдання та Методичні вказівки до виконання контрольної роботи М.В. Бормотова 2014 303
fin_87 Ринок фінансових послуг завдання та методичні вказівки до практичних занять доц. М.В. Бормотова 2013 1565
ettp_14 Ринок ресурсів. (науково-методична розробка для студентів всіх спеціальностей денної та заочної форм навчання. ХарДАЗТ Доц. Решетило В.П. 3400
ettp_16 Ринок недосконалої конкуренції олігополія та монополістична конкуренція. Науково-методична розробка З мікроекономіки для студентів факультету "Економіка транспорту" всіх форм навчання. Укладач доц.Каменева Н.М. 2001
ettp_15 Ринок монополії. Укладач доц.Каменева Н.М. Укладач доц. О.І.Фролов 2000
fin_73 РИЗИКОЛОГІЯ. Завдання та методичні вказівки до лабораторних робіт доц. О.Д. Стешенко 2011 3384
mov_4 РЕФЕРИРОВАНИЕ И АННОТИРОВАНИЕ НАУЧНЫХ ТЕКСТОВ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ Учебно-методические рекомендации по курсу: Русский язык для иностранных студентов, Часть 1 старшие преподаватели Т.Н. Сажина, М.И. Ситковская, Е.В. Королева 2015 1633
mov_5 РЕФЕРИРОВАНИЕ И АННОТИРОВАНИЕ НАУЧНЫХ ТЕКСТОВ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ Учебно-методические рекомендации по курсу «Русский язык для иностранных студентов» Часть 2 старшие преподаватели Т.Н. Сажина, М.И. Ситковская, Е.В. Королева 2015 1634
mov_2 Реферирование и аннотирование научных текстов для студентов-иностранцев железнодорожных специальностей Часть I: Учебно-методические рекомендации по курсу «Русский язык как иностранный» Е.В. Королева, Т.Н. Сажина, М.И. Ситковская 2013 1566
ist_57 РЕФЕРИРОВАНИЕ И АННОТИРОВАНИЕ НАУЧНЫХ ТЕКСТОВ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по курсу «ЯЗЫК ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И БЫТОВОГО ОБЩЕНИЯ» Часть IІ старш. преподаватели М. И. Ситковская, Е. В. Королева, Т. Н. Сажина 2018
mtv_48 Ресурсозберігаючі матеріали та технології виготовлення деталей транспортного призначення: Конспект лекцій. Геворкян Е.С., Мельник О.М. 2015
tsl_18 Ресурси логістики: Конспект лекцій Альошинський Є.С., Розсоха О.В., Берестова Т.Т. 2017 250
tsl_4 Ресурси логістики: Конспект лекцій Альошинський Є.С., Розсоха О.В., Берестова Т.Т. 2014
filos_76 Релігієзнавство. Конспект лекцій В.М. Петрушов 2011
Ви наш 448457-й відвідувач