ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
tmex_17 Опорний конспект лекцій з дисципліни “Прикладна механіка” (Основи розрахунків на міцність). Частина 1. Мороз В.І., Іщенко В.І., Ярошок Ю.О., Карпенко Н.П., Братченко О.В. 2004
tmex_20 Завдання, методичні поради та типові звіти до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни „Теоретична механіка”. Розділ "Динаміка". Іванова З.О., Аксьонова Н.А., Дунай Л.М. 2008
tmex_21 Завдання, методичні поради та типові звіти до виконання контрольних робіт з дисципліни “Теоретична механіка” – Модуль ІІІ (Динаміка). Іванова З. О., Надтока О.В. 2005
tmex_22 Конспект лекцій з дисципліни «Теоретична механіка». Розділ "Динаміка". Іванова З.О. 2001
tmex_24 Методичне забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни „Теоретична механіка”. Змістовий модуль "Статика". Оробінський О.В., Астахова Л.В., Дунай Л.М. 2008
tmex_38 Завдання та методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни “Прикладна механіка та основи конструювання” Мороз В.І., Іщенко В.І., Шуліка О.С. 2009
tmex_41 Конспект лекцій з дисципліни «Теоретична механіка» змістовний модуль "Кінематика". Іванова З.О., Аксьонова Н.А. 2009
tmex_42 Методичне забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Теоретична механіка". Змістовий модуль "Кінематика". Аксьонова Н.А., Оробінський О.В., Дунай Л.М., Астахова Л.В. 2009
tr_zv_17 Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни "Електроніка та мікросхемотехніка" ч.1 Книшев І.П. 2003 1106
tr_zv_19 Теорія електричного зв’язку (приклади і задачі) (Теоретичні основи, приклади і задачі) ч5 "Основи теорії інформації і кодування" Батаєв О.П., Піддубняк В.І. 1999
tr_zv_20 Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни "Теорія електричного зв’язку" Батаєв О.П., Корольова Н.А., Ковтун І.В. 2006 812
tr_zv_21 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисц.ТЕЗ, частина 1 Батаєв О.П., Бойко Д.О. 2009 1432
tr_zv_22 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисц.ТЕЗ, частина 2 Батаєв О.П., Бойко Д.О. 2009 1433
tr_zv_23 Лабораторний практикум з дисц. ТЕЗ ч.1 Батаєв О.П. 2003 1162
ttd_10 Дослідження процесу адіабатного витікання повітря із сопла, що звужується, методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для студентів всіх форм навчання спеціальності “Теплоенергетика”. Ярошенко Т.І., Богомазов Є.В. 2008
ttd_11 Визначення ізобарної теплоємності газа, методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для студентів всіх форм навчання спеціальності “Теплоенергетика”. Ярошенко Т.І., Рукавишников П.В. 2007
ttd_18 Определение коэффициента теплопроводности изоляционного материала методом цилиндра, методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для студентів всіх форм навчання спеціальності “Теплоенергетика”. Богомазов Є.В., Шаройко Н.А, Лялюк В.М. 1997
ttd_19 Методические указания к лабораторним работам по теплопередаче, для студентов всех форм обучения специальности “Теплоэнергетика”. Глаголев Ю.Н. 1986
ttd_24 Паливо та основи теорії горіння. Робоча програма, методичні вказівки до виконання контрольних завдань та лабораторних робіт для студентів всіх форм навчання спеціальності “Теплоенергетика”. Єрощенков С. А., Шаройко Н.А 2005
ttd_3 Паливо та основи теорії горіння. Робоча програма, методичні вказівки до виконання контрольних завдань та лабораторних робіт для студентів всіх форм навчання спеціальності “Теплоенергетика”. Єрощенков С. А., Шаройко Н.А 2005
Ви наш 446473-й відвідувач