ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
market_61 Робоча програма, плани практичних занять, завдання для контрольних робіт та методичні вказівки до їх виконання з дисципліни «Маркетинг промислового підприємства» доц. А.О. Дергоусова 2013 55
market_47 РОБОЧА ПРОГРАМА, плани практичних занять, завдання для контрольних робіт та методичні вказівки до їх виконання з дисципліни «УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ» доценти О.І. Зоріна, О.Г. Шаля 2011 3414
market_76 РОБОЧА ПРОГРАМА, ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, завдання для самостійної та індивідуальної роботи та методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ» проф. О. І. Зоріна, старш. викл. О. М. Мкртичьян 2018
ttd_85 Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни "Нормування витрат паливо-енергетичних ресурсів на залізничному транспорті" Полтавський І.П., Лялюк В.М. 3667
ttd_113 Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «Нормування витрат паливно-енергетичних ресурсів на залізничному транспорті» В.А. Корогодський, М.Б. Чубикало, О.В. Панчук, О.В.Василенко 2014
bmkc_33 Робоча програма, методичні вказівки та завдання на контрольну роботу з дисципліни "Фізико-хімічна механіка будівельних матеріалів та конструкцій" Трикоз Л.В. 3609
bmks_8 Робоча програма, методичні вказівки та завдання на контрольну роботу для студентів будівельних спеціальностей заочної форми навчання з дисципліни <Інженерна геологія> Рильцева Т.М.
bmkc_8 Робоча програма, методичні вказівки та завдання на контрольну роботу для студентів будівельних спеціальностей заочної форми навчання з дисципліни "Інженерна геологія" Рильцева Т.М. 1216
ttd_9 Робоча програма, методичні вказівки і завдання контрольних робіт, методичні вказівки для студентів всіх форм навчання спеціальності “Теплоенергетика”. Ярошенко Т.І., Богомазов Є.В. 2005
ttd_93 Робоча програма, методичні вказівки до вивчення дисципліни, дипломного проектування, практичних занять та контрольні завдання Каграманян А.О.., Рукавішников П.В., Пархоменко Л.О. 1410
market_29 Робоча програма, завдання для самостійної роботи та методичні вказівки до їх виконання з дисципліни проф. Верлока В.С. 1284
ettp_37 Робоча програма, завдання для контрольних робіт та методичні вказівки по їх виконанню з дисципліни "Господарське право". Рекомендуєтьчся для студентів безвідривної форми навчання усіх спеціальностей доцент Гайворонська Т.М. 103
ttd_49 Робоча програма та завдання до виконання контрольної роботи №1 з дисципліни "Телотехніка" Єрощенков С.А., Богомазов Є.В., Корогодський В.А., Ярошенко Т.І., Шкрабіль Т.О. 3190
ttd_39 Робоча програма та завдання до виконання контрольних робіт з дисципліни ""Високотемпературні теплотехнологічніпроцеси та установки"" Лялюк В.М., Ярошенко Т.І., Угольніков С.В., Гришина О.В. 1437
bmg_105 РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОПІР МАТЕРІАЛІВ» доцент А.М. Петров 2014 3745
bmg_104 РОБОЧА програма НАВЧАЛЬНОЇ дисципліни «ОПІР МАТЕРІАЛІВ ТА ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРУЖНОСТІ ТА ПЛАСТИЧНОСТІ» доц. А.М. Петров 2014 3746
ttd_115 Робоча програма методичні вказівки до вивчення дисципліни, дипломного проектування, практичних занять та контрольні завдання з дисципліни «Організація і управління природоохоронною діяльністю і радіаційною безпекою» А.О. Каграманян, А.В. Онищенко, П.В. Рукавішников, Л.О. Пархоменко 2014
ttd_44 Робоча програма методичні вказівки до вивчення дисципліни, дипломного проектування, лабораторного практикуму та контрольні завдання Каграманян А.О., Рукавішников П.В., Пархоменко Л.О. 1409
menedg_85 Робоча програма з дисципліни «Управління персоналом» доц. І.В. Паламарчук 2015
menedg_32 Робоча програма з дисципліни Громова О.В. 934
Ви наш 448458-й відвідувач