ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
Файл
m_46 “Елементи математичного аналізу”. Частина 5 “Ряди”. Конспект лекцій. Ковалішина І.В. 2003 Скачати
m_47 Конспект лекцій з вищої математики „елементи математичного аналізу”. Частина 8 „Диференціальне числення функцій кількох змінних”. Ковалішина І.В. 2006 Скачати
m_48 „Теорія ймовірностей”. Конспект лекцій. Частина 1. Таратушка В.А. 2004 51 Т19 Скачати
m_49 „Елементи теорії марковських ланцюгів”. Конспект лекцій. Єфременко Р.О., Глушакова Г.Ю., Резуненко М.Є. 2004 51 Є91 Скачати
m_50 Методичні вказівки „Теорія ймовірностей і математична статистика”, для студентів факультету УПП заочної форми навчання. Єфременко Р.О. 1999 3608 Скачати
m_51 Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з теорії ймовірностей та математичної статистики. Єфременко Р.О., Глушакова Г.Ю., Резуненко М.Є. 2003 1196 Скачати
m_63 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни „Теорія ймовірностей та математична статистика”, для студентів ІІ курсу інженерно-економічного факультету всіх форм навчання. Таратушка В.А., Жулд Т.І. 1999 3451 Скачати
m_64 Методичні вказівки і завдання до виконання РГР „Гармонічний аналіз і його застосування до розрахунку лінійних електричних кіл”. Давиденко М.Г., Храбустовський В.І. 2002 1003 Скачати
m_67 Конспект лекцій з дисципліни „Вища математика” для студентів загально технічних спеціальностей денної форми навчання. Ч. 1. Лінійні оператори, стійкість, перехідні процеси. Храбустовський В.І., Шувалова Ю.С. РВВ Скачати
market_1 Робоча програма, теми контрольних робіт, методичні вказівки до їх виконання з дисципліни «Маркетинг» Наумова О.Е. 2007 1413 Скачати
market_11 Робоча програма, теми контрольних робіт, методичні вказівки до їх виконання з дисципліни «Менеджемент» Сиволовська О.В. 2007 1397 Скачати
market_12 Робоча програма, теми контрольних робіт, методичні вказівки до їх виконання з дисципліни «Основи менеджменту, маркетингу та логістики» Електрон.варіант Наумова О.Е. 2010 957 Скачати
market_13 Конспект лекцій з дисципліни «Основи менеджменту, маркетингу та логістики» Електрон.варіант Наумова О.Е. 2010 65.05.ББК Н-341 Скачати
market_2 Конспект лекцій з дисципліни «Маркетинг» Ч.1. – Харків: УкрДАЗТ Богоявленський О.В. 2006 65.05.ББК Б-747 Скачати
market_3 Конспект лекцій з дисципліни «Маркетинг» Ч.2. – Харків: УкрДАЗТ Богоявленський О.В. 2007 65.05.ББК Б-747 Скачати
market_5 Конспект лекцій з дисципліни «Менеджемент» Шерлока В.С., Сиволовська О.В., Дергоусова А.О. 2007 65.05.ББК В-31 Скачати
op_22 Конспект лекцій з хімії для студентів усіх спеціальностей та форм навчання О.В. Костиркін, О.В. Шапка 1998 Скачати
op_23 Методические указания для проведения лабораторных работ по курсу «Общая химия». Часть ІІ О.В. Шапка, А.І. Пучков, Н.Ф. Пітора, 1994 Скачати
op_24 Методические указания для проведения лабораторных работ по курсу «Общая химия». Часть І О.В. Шапка, А.І. Пучков, Н.Ф. Пітора 1994 Скачати
tmex_13 Основи конструювання деталей машин. Опорний конспект лекцій з дисципліни “Прикладна механіка”. Частина 2. Мороз В.І, Братченко О.В., Захарченко В.В., Надтока О.В. 2005 Скачати
Ви наш 448628-й відвідувач