ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
cet_76 ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ з дисципліни "ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЗАЛІЗНИЦЬ ТА МЕТРОПОЛІТЕНІВ" доц. О.Д. Супрун, асист. Ю.О. Семененко 2015 381
at_126 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “СИСТЕМИ АВТОМАТИКИ НА ПЕРЕГОНАХ” Частина 7 доц. С.В. Кошевий, старш. викл. О.Ю. Каменєв 2015
fts_29 ОЦІНКА ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ЗА РЕЙТИНГ-СИСТЕМОЮ. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для викладачів та студентів УкрДУЗТ з дисципліни «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ» доц. В.П. Шевченко, доц. А.М. Буц, старш. викл. Т.В. Шепеленко 2015
cet_68 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни «ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ» доц. Н.П. Карпенко, асист. В.П. Нерубацький 2015 1675
euvkb_14 Планування і контроль на підприємстві: Конспект лекцій: У 2 ч. Ч. 2. Юсупова Т.М., Кузьменко А.В. 2015 65.9(2)29 ББК Ю91
mov_4 РЕФЕРИРОВАНИЕ И АННОТИРОВАНИЕ НАУЧНЫХ ТЕКСТОВ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ Учебно-методические рекомендации по курсу: Русский язык для иностранных студентов, Часть 1 старшие преподаватели Т.Н. Сажина, М.И. Ситковская, Е.В. Королева 2015 1633
euvkb_27 Економіка та організація невиробничої сфери: Конспект лекцій. Ч.1. Сухорукова Т.Г. 2015 65.9(2)29 ББК С914
mtv_47 Управління якістю проектів: Конспект лекцій Л.А. Тимофеєва, Л.І. Путятіна 2015
fin_134 Фінансова математика МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійного вивчення дисципліни та завдання для розрахункової роботи доц. О.О. Коковіхіна 2015
ugkr_32 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ВАНТАЖНИХ ОПЕРАЦІЙ НА МІСЦЯХ ЗАГАЛЬНОГО ТА НЕЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “Організація виконання вантажних операцій” доценти А.О. Ковальов, А.Л. Обухова, асистенти О.В. Ковальова, О.Л. Чудна 2015 1667
market_68 Маркетинг промислового підприємства: Конспект лекцій Дергоусова А.О. 2015 65.05 ББК Д-36
ckc_28 МЕТОДИЧНІ ВКАЗIBKИ до лабораторних робіт з дисципліни “МЕРЕЖEBІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНТЕРНЕТ” доц. Р.I. Цехмістро 2015
market_69 Маркетингове ціноутворення: Конспект лекцій Дергоусова А.О. 2015 65.9(2)25 ББК Д-36
ckc_29 МЕТОДИЧНI ВКАЗIВКИ до лабораторних робiт з дисципліни «Автоматизація бізнес-процесів» доц. Р.I. Цехмістро 2015
ng_41 Методичні вказівки та збірник варіантів до завдання з машинобудівного креслення. Рознімні з’єднання асист. О.В. Горяінова 2015
fin_122 Фінансова математика: Конспект лекцій Коковіхіна О.О., Саленко О.В. 2015 336 K597
tmex_81 Теоретична механіка: Конспект лекцій Аксьонова Н.А., Оробінський О.В. 2015
cet_77 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «ОСНОВИ ТЕОРІЇ НАДІЙНОСТІ І ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ» доц. Д.Л. Сушко, старш. викл. В.П. Нерубацький 2015 337
bmks_81 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до дипломного проектування для студентів (магістрантів) спеціальності «Промислове та цивільне будівництво» доценти А.О. Ісмагілов, І.В. Подтележнікова, О.С. Герасименко, О.В. Романенко 2015
zsv_65 Контрабанда та порушення митних правил: Конспект лекцій. Ч. 3. Берестов І.В., Берестова Т.Т. 2015
Ви наш 446454-й відвідувач