ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
electex_73 РОЗРАХУНОК ТЯГОВОГО ДВИГУНА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи з дисципліни «ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ» доценти Н. П. Карпенко, М. Г. Давиденко, О. М. Ананьєва, Д. Л. Сушко, проф. М. М. Бабаєв 2018
vtsu_43 Основи алгоритмізації обчіслювальних процесів. Методичні указівки до лабораторних робіт з дисципліни "Комп'ютерна техника і організація обчіслювальних робіт" для студентів факультету АТЗ. Болотов О.Б., Бантюков С.Є., Меркулов В.С., Карачаров А.Ф., Кошевая О.А. 2009
errs_78.djvu ПОБУДОВА ТРИВИМІРНИХ МОДЕЛЕЙ ДЕТАЛЕЙ ЛОКОМОТИВІВ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних робіт з дисципліни «САПР В ЛОКОМОТИВНОМУ ГОСПОДАРСТВІ» Частина 1 проф. В.Г. Пузир, асистенти І.Г. Крамчанін, О.М. Обозний 2012
inoz_147 Моя спеціальність – Електричний транспорт. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з розвитку навичок читання та комунікативної компетенції з дисципліни «німецька мова» викл. Н.О. Карабітськова 2015
electex_74 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни «ТЯГОВІ ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ» доценти Н. П. Карпенко, М. Г. Давиденко, О. М. Ананьєва, Д. Л. Сушко, проф. М. М. Бабаєв 2018
vtsu_44 Методичні вказівки і завдання до розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Алгоритмізація і програмування", Болотов О.Б., Чаленко О.В. 2009
kolii_13 Методичні вказівки до виконання РГР № 3 "Тахеометрична зйомка" Щербина Ю.В., Гетман В.І.
errs_79.djvu МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до курсового проектування з дисципліни НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТЯГОВИМ РУХОМИМ СКЛАДОМ для студентів денної форми навчання (спеціаліст, магістр) доценти В.В. Котов, О.С. Крашенінін 2012
vtsu_74 Табличний процесор. методичні вказівки до лабораторних робіт з дисциплін «Обчислювальна техніка та програмування» та «Основи інформаційних технологій та програмування» доц. І.В. Піскачова 2014
inoz_148 Тестові завдання для самостійного оцінювання знань студентів першого курсу всіх факультетів з дисципліни «Англійська мова» Частина 2 О.А. Дзюба, І.О. Печій 2015
ebiupt_6.pdf Людський розвиток: Конспект лекцій. Позднякова Л.О., Яковенко В.Г. 2016
electex_75 ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА. Підручник С. В. Панченко, О. І. Акімов, М. М. Бабаєв, В. С. Блиндюк, В. В. Панченко, О. Д. Супрун, Д. Л. Сушко 2018
vtsu_45 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Інформатика і комп'ютерна техника", "Обчислювальна техніка та програмування", Болотов О.Б. 2002
errs_80.djvu Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Організація локомотиворемонтного виробництва” доц. О.С. Крашенінін, асист. Д.М. Коваленко 2012
vtsu_75 Методичні вказівки до лабораторних робіт по Visual Basic for Applications з дисциплін «Обчислювальна техніка та програмування», «Основи інформаційних технологій та програмування» доц. І.В. Піскачова, асист. О.В. Казанко 2014
inoz_149 МІЙ ФАХ – ПРОМИСЛОВА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з дисципліни «НІМЕЦЬКА МОВА» Н.О. Карабітськова 2015
ebiupt_7 Організаційна поведінка: Конспект лекцій. Ч. 1. Позднякова Л.О., Гриценко Н.В. 2016
electex_76 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до написання та оформлення кваліфікаційних робіт за першим і другим рівнями вищої освіти старш. викл. В. П. Нерубацький 2018
vtsu_5 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Алгоритмічні мови та програмування", частина 2. Філіппенко І.Г., Гончаров В.О., Меркулов В.С. 1998
bmks_3 Інженерна геологія. Конспект лекцій. Ч.4 Рильцева Т.М.
Ви наш 453793-й відвідувач