ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
uer_12 Загальний курс залізниць: Завдання та методичні вказівки до контрольної роботи. М.І. Данько, О.І. Гребцов, Т.В.Головко 2006 3161
uer_1 Загальний курс залізниць. Конспект лекцій. Ч.1 М.І. Данько, В.Г. Мотчаний 1999 625. Д197
ttd_99.djvu Методичні вказівки «Вивчення роботи поршневого компресора» до лабораторної роботи з дисциплін «Технічна термодинаміка» та «Теплотехніка» доценти В.І. Рубльов, Ю.А. Бабіченко 2011
ttd_98.djvu ТЕХНІЧНА ТЕРМОДИНАМІКА Методичні вказівки і завдання до виконання практичних робіт Частина І доцент Ю.А. Бабіченко, доцент В.І. Рубльов 2011
ttd_97.djvu Завдання і методичні вказівки до практичних занять та контрольної роботи з дисципліни "ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ОСНОВИ ЛОГІСТИКИ" доц. В.В. Савенко, асист. О.В. Панчук 2011
ttd_96 Навчальний посібник ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ С.В. Комар, М.Г. Ніколенко, В.П. Леонтович, Н.П. Мазнєва, Л.О. Пархоменко 2011
ttd_95 Методичні вказівки до самостійної роботи і практичних занять з дисципліни «Теплогазопостачання і вентиляція» доц. О.О. Алексахін, асистенти О.В. Василенко, О.В. Гришина, інж. Т.О. Шкрабіль 2011
ttd_94 Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Інтелектуальна власність" Комар С.В., Ніколаенко А.О. 06 К 63 1430
ttd_93 Робоча програма, методичні вказівки до вивчення дисципліни, дипломного проектування, практичних занять та контрольні завдання Каграманян А.О.., Рукавішников П.В., Пархоменко Л.О. 1410
ttd_92 Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Визначення димності відпрацьованих газів енергетичних установок транспортних засобів" Каграманян А.О., Шаповалов В.К. 3606
ttd_91 Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Визначення норм і кількості викидів забруднюючих речовин від тепловозних дизелів" Каграманян А.О., Кадневський В.К. 3619
ttd_90 Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Визначення концентрацій оксидів азоту у відпрацьованих газах енергетичних установок" Каграманян А.О., Кадневський В.К., Рукавішников П.В. 1224
ttd_9 Робоча програма, методичні вказівки і завдання контрольних робіт, методичні вказівки для студентів всіх форм навчання спеціальності “Теплоенергетика”. Ярошенко Т.І., Богомазов Є.В. 2005
ttd_89 Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Визначення концентрацій оксиду та двоокису вуглецю у відпрацьованих газів енергетичних установок" Каграманян А.О. 3618
ttd_88 Конспект лекцій "Економіка вироблення і споживання стиснутого повітря" Полтавський І.П. 621.51 П528
ttd_87 Методические указания к самостоятельной работе по расчету на ЭВМ среднеэксплуатационного расхода топлива при установившихся режимах и переходных процессах тепловозных дизелей Хомич А.З., Симсон А.Е., Єрощенков С.А. 142
ttd_86 Робоча програма. Методичні вказівки та контрольні завдання "Захист навколишнього середовища при роботі теплотехологічного устаткування" Грідін О.П., Сударський В.М., Сахаревич В.Д. 445
ttd_85 Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни "Нормування витрат паливо-енергетичних ресурсів на залізничному транспорті" Полтавський І.П., Лялюк В.М. 3667
ttd_84 Робоча програма. Методичні вказівки та контрольні завдання "Захист атмосфери від забруднення продуктами згоряння" Грідін О.П., Сударський В.М. 90
ttd_83 Методичні вказівки до виконання самостійної роботи "АТЭУ ч. 2 - Теория автоматического регулирования тепловых процессов" Полтавський І.П. 994
Ви наш 453793-й відвідувач