ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
market_72 Рекламний креатив: Конспект лекцій Сиволовська О.В. 2016
euvkb_34.djvu ПРОГРАМА КУРСУ і завдання до самостійної роботи з дисципліни “ПОТЕНЦІАЛ І РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА” доц. І.Л. Назаренко 2016
euvkb_40 Нравственные основы экономики и предпринимательской деятельности: Конспект лекций: В 4-х ч. Ч.1. Компаниец В.В. 2016
yasstvm_1 Методичні вказівки для виконання курсової роботи Л.А. Тимофеєва, Г.Л. Комарова 2016
ng_49 ПОБУДОВА РОЗГОРТОК ГЕОМЕТРИЧНИХ ПОВЕРХОНЬ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання завдання з дисципліни «НАРИСНА ГЕОМЕТРІЯ» Г.В. Морозова, Н.В. Грінченко 2016
zsv_69 Автоматизоване проектування залізничних станцій та вузлів: конспект лекцій . Ч. 2. О. М. Огар, О. В. Розсоха, М. Ю. Куценко, Г. І. Шелехань 2016
fin_143 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійного вивчення дисципліни «Міжнародні валютно-кредитні розрахунки» доц. К.А. Карачарова 2016
fin_144 СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до розрахункової роботи доценти Н.М. Лисьонкова, О.А. Єрмоленко 2016
vagon_116 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторної роботи з дисципліни «АВТОМАТИЧНІ ГАЛЬМА ТА БЕЗПЕКА РУХУ ПОЇЗДІВ» Частина 7 доц. В.Г. Равлюк, асист. Я.В. Дерев’янчук, старш. викл. І.М. Афанасенко 2016
euvkb_35.djvu Потенціал і розвиток підприємства: Конспект лекцій. Ч. І. Назаренко І.Л. 2016
euvkb_41 Методичні вказівки для практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ПІДПРИЄМСТВ» проф. В.В. Компанієць, доц. О.М. Полякова 2016
yasstvm_7.pdf МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних занять з дисципліни «УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОЕКТІВ» проф. Л.А. Тимофеєва, доц. Л.І. Путятіна 2016
mov_7 УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ) НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ Частина II Л.М. Близнюк, О.О. Кушнір, О.О. Литвиненко, О.П. Мосьпан, Н.М. Нос 2016
kolii_79.pdf Основи наукових досліджень: Конспект лекцій Даренський О.М., Фаст Д.А., Потапов Д.О. 2016
euvkb_46 Корпоратизація як основний напрямок проведення реструктуризації: Конспект лекцій. Ч. 3 Дикань В.Л., Шраменко О.В., Корінь М.В. 2016
fin_145 Податкова система: Конспект лекцій Поколодна О.В. 2016
vagon_117 Експлуатаційні властивості транспортних засобів: Конспект лекцій. Ч. 2. Ловська А.О., Равлюк В.Г., Візняк Р. І. Гребенюк В.А. 2016
euvkb_36.djvu Потенціал і розвиток підприємства: Конспект лекцій. Ч. 2 Назаренко І.Л., Маслова В.О. 2016
errs_101 СУЧАСНІ МЕТОДИ ПЕРЕРОБКИ НАФТИ. ХІМОТОЛОГІЯ БЕНЗИНІВ/ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ Д.С. Жалкін, С.Г. Жалкін 2016
euvkb_42 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “ЕКОНОМІЧНА РОЗВІДКА ТА БЕЗПЕКА БІЗНЕСУ” Частина 1 доценти І.В. Воловельська, А.В. Толстова 2016
Ви наш 63721-й відвідувач