ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
kolii_48 Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи Бєлікова Н.В., Ватуля Л.П., Федоренко О.О. 1462
filos_29 Методичні рекомендації для СР з курсу Філософія по темі:" Основні проблеми філософії Едмунда Гуссерля" ".- Харків: УкрДАЗТ Овчаренко В.М.
menedg_43 Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни Погасій С.О., Познякова О.В. 1250
errs_33 Методичні вказівки до виконання контрольної робіти "Визначення основних показників роботи двигуна внутрішнього згоряння" з дисципліни "Двигуни внутрішнього згоряння" для студентів спеціальності 7.100501. "Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного т Жалкін С.Г. Жалкін Д.С.
tmex_4 "Теоретична механіка": Модульна структура курсу, технології контролю знань, тестові завдання". Іванова З.О., Аксьонова Н.А., Дунай Л.М. 38
menedg_11 Програма курсу та самостійної роботи з дисципліни Балака Є.І., Васильєв О.Л., Зоріна О.І. 1302
kolii_24 Програма виробничої практики з дисципліни "Інженерні споруди" Дорошенко О.П. 3492
fin_65 Методичні вказівки та завчання до контрольної роботи з дисципліни "Економічні ризики" для студентів спеціальності "Фінанси" заочної форми навчання Стешенко Олена Дамирівна 693
menedg_19 Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з курсу Алексєєва Т.І. 416
errs_54 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Організація та планування виробництва" Кузнецов В.Я., Крашенінін О.С., Котов В.В., Циганок О.А., Фалендиш А.П. 3417
ttd_63 Методичні вказівки до виконання курсової роботи "Розрахунок кільцевого газопроводу високого (середнього) тиску" Пелепейченко В.І., Счастний Є.Є. 901
vagon_12 Автоматика та автоматизація устаткування вагонів та технологічних процесів: Методичні вказівки до курсової роботи. Розрахунок силових приводів засобів автоматики В. В. Бондаренко 824
menedg_34 Конспект лекцій Семенцова О.В. 65.05 ББК С 301
filos_70 Методичні вказівки до семінарських занять "Філософія досократиків". - Харків, УкпрДАЗТ Овчаренко В.М. 402
ttd_33 Методичні вказвки до лабораторних робіт "Визначення режиму спільної роботи насоса та групи механічних форсунок" Ніколенко М.Г., Бондар Э.М. 1309
errs_41 Методичні вказівки до курсового та дипломного проектування з дисципліни "Теорія та конструкція локомотивів". Частина 3. Розрахунок основних вузлів та систем локомотивів. Агулов А.Ф., Фалендиш А.П., Басов Г.Г. 3020
inoz_99 Методичні вказівки та контрольне завдання за фахом "Міжнародні перевезення " Антохіна 1239
op_32 Методические указания для дипломного проектирования по пожарной безопасности Шмалько Э.Я. 866
ttd_78 Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Исследование двухпозиционного регулирования температуры в электропечи" Полтавський І.П., Лялюк В.М. 3097
menedg_55 Методичні вказівки до виконання дипломних та випускних робіт для студентів спеціальності Коротич О.Б. 162
Ви наш 153530-й відвідувач