ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
ttd_90 Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Визначення концентрацій оксидів азоту у відпрацьованих газах енергетичних установок" Каграманян А.О., Кадневський В.К., Рукавішников П.В. 1224
bmkc_42 Улаштування, експлуатація та реконструкція інженерних споруд залізниць. Навч. пос. Лютий В.А., Никитинський А.В., Дудін О.А. 624.202.22 Л963
bkvrm_67 Методичні вказівки до лабораторних робіт Правдюк М.Т.
ng_21 Методичні вказівки та збірник варіантів контрольної графічно-розрахункової роботи 1 з дисципліни "Інженерна та комп'ютерна графіка" доц. В.В. Семенова-Куліш, стар.викл. В.В. Шимко 3199
menedg_48 Конспект лекцій з дисципліни Балака Є.І., Черидниченко О.Ю., Васильєв О.Л. 65.05 ББК Б20
tr_zv_37 Методические указания к лабораторным работам по дисциплине "Електроживлення систем залізничного транспорту" ч. 2 Кириченко М.П., Книгавко М.В., Книшев І.П. 585
ist_21 Політичні партії та їх місце в політичній системі суспільства. Політичні партії сучасної України. : Конспект лекцій. Дмитроченко М. Ф., Колісник К. Е.
menedg_9 Програма курсу та самостійної роботи з дисципліни Балака Є.І., Васильєв О.Л., Зоріна О.І. 1217
bkvrm_53 МВ до виконання курсового проекту з дисципліни "Колійні машини". Частина 2 Стефанов Б.М., Євтушенко А.В. 487
eoup_38 Технологія машинобудівних підприємств. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів.- Харків, УкрДАЗТ Дикань В.Л., Чорнобровка І.В., Каличева Н.Є. 1368
vtsu_23 Основи побудови технічних систем. Класифікація моделей. Основи теорії оптимізації. Конспект лекцій з курсу "Математичне моделювання на ЕОМ" (частина 1) Філіппенко І.Г., Гончаров В.О., Меркулов В.С.
bkvrm_81 МВ до курсового проектування з дисципліни "КМАКБР" Погребняк А.В., Євтушенко А.В. 370
menedg_13 Методичні вказівки до виконання лабороторних робіт з дисципліни Познякова О.В., Янченко Н.В. 353
errs_53 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Організація виробництва та транспортна логістика" - Оптимізація календарного планування із застосуванням ПЕОМ (задача Джонсона) Кузнецов В.Я., Крашенінін О.С., Дацун Ю.М. 1059
bmg_36 Расчет статически неопределимых ферм с применением ПЭВМ Чихладзе Е.Д., Черненко М.Г. 3042
ttd_62 Методичні вказвки до лабораторних робіт "Моделювання на ЕОМ процесів очищення повітря від домішків методом адсорбції" Пелепейченко В.І. 3311
vagon_28 Вагони: Методичні вказівки для виконання контрольних робіт № 1-4 А.П. Горбенко 868
bkvrm_31 Конспект лекцій "Машини для баластування та підйому колії" Стефанов Б.М., Євтушенко А.В. 625.144 С-798
oia_33 Методичні вказівки та завдання до практичних занять і самостійної роботи студентів з дисципліни "Облік в зарубіжних країнах" В.М. Орлова, І.В. Підопригора 788
m_19 Методичні вказівки і завдання до контрольної роботи з тем "Диференціальні рівняння" і "Ряди". Ковалішина І.В. 3472
Ви наш 63721-й відвідувач