ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
at_31 Формалізація умов безпеки руху поїздів та виконання маневрової роботи на станції. Робочий зошит до лабораторного практикуму та контрольної роботи з дисципліни «Системний аналіз складних систем управління» - Харків: УкрДАЗТ. Мороз В.П., Змій С.О., Турчинов Р.В., 2009
at_30 Формалізація умов безпеки руху поїздів та виконання маневрової роботи на станції. Методичні вказівки до лабораторних занять, самостійної роботи, курсового та дипломного проектування з дисципліни «Системний аналіз складних систем управління» - Харків: УкрД Мороз В.П., Змій С.О., Турчинов Р.В., 2009
zsv_50.djvu Формалізація колійного розвитку в системах автоматизованого проектування залізничних станцій та вузлів у прикладах і задачах. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Системи автоматизованого проектування залізничних станцій та вузлів» доц. О.М. Огар, старш. викл. О.В. Розсоха, асист. Г.І. Шелехань 2012 589
zsv_57 Формалізація колійного розвитку в системах автоматизованого проектування залізничних станцій та вузлів методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «САПР залізничних станцій та вузлів» Частина 2 доц. О.М. Огар, старші викладачі О.В. Розсоха, М.Ю. Куценко, асист. К.В. Таратушка 2013 1581
fin_193 ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ЗАХИСТУ ПІДПРИЄМСТВ ВІД НЕДРУЖНІХ ПОГЛИНАНЬ Навчальний посібник І. Ю. Зайцева 2018
fin_106 ФІНАНСОВИй ринок. Завдання та методичні вказівки до практичних занять доц. М.В. Бормотова 2014 3759
fin_157.pdf Фінансовий ринок: Конспект лекцій Бормотова М.В. 2016
fin_194 ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Навчальний посібник І. Ю. Зайцева 2018
fin_92 Фінансовий аналіз діяльності підприємств залізничного транспорту методичні вказівки до практичних занять О.В. Саленко 2014 3765
fin_178 ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ. Навчальний посібник О. В. Саленко 2017
fin_112 ФІНАНСОВА СТАТИСТИКА. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до контрольної роботи для студентів заочної форми навчання доценти Н.М. Лисьонкова, О.А. Єрмоленко 2014 132
fin_118 Фінансова статистика: Опорний конспект лекцій Лисьонкова Н.М., Єрмоленко О.А. 2014 336 Л 638
fin_119 ФІНАНСОВа статистика методичні вказівки до практичних занять і тести з поточного модульного контролю знань доценти Н.М. Лисьонкова, О.А. Єрмоленко 2014 110
fin_83.djvu Фінансова санація та банкрутство підприємства. Завдання та методичні вказівки до контрольної роботи старш. викл. О.В. Саленко 2012 1494
fin_96 Фінансова санація та банкрутство підприємств. методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни О.В. Саленко 2014 3761
fin_122 Фінансова математика: Конспект лекцій Коковіхіна О.О., Саленко О.В. 2015 336 K597
fin_134 Фінансова математика МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійного вивчення дисципліни та завдання для розрахункової роботи доц. О.О. Коковіхіна 2015
fin_134 Фінансова математика МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійного вивчення дисципліни та завдання для розрахункової роботи доц. О.О. Коковіхіна 2015
fin_128 Фінансова математика МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять доц. О.О. Коковіхіна 2015 575
fin_177 Фінанси: Підручник. Зайцева І. Ю., Карачарова К. А. 2017
Ви наш 266420-й відвідувач