ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
tr_zv_29 "Теорія електричного зв'язку" Методичні вказівки до лабораторних робіт. Частина 7 Батаєв О.П., Поддубняк В.Й. 2005 3300, 1234
bmkc_41 "Улаштування та експлуатація інженерних споруд" для студентів спеціальності ЗС заочної форми навчання Семененко С.Я., Никитинський А.В. 1386
m_46 “Елементи математичного аналізу”. Частина 5 “Ряди”. Конспект лекцій. Ковалішина І.В. 2003
mtv_7 “Конструкции, геометрические параметры и заточка винтовых сверл” раздел “Обработка резанием” Тимофєева Л.А. Конусова О.Б. 2002 3686
mtv_6 “Обробка деталей на токарно-гвинторізному верстаті” розділ “Обробка різанням” Тимофєева Л.А. Конусова О.Б. Перепелиці Б.О. 2002 3687
mtv_11 “Обробка отворів на вертикально-свердлильному верстаті” розділ “Обробка різанням” Тимофєева Л.А. Конусова О.Б. 2002 1042
m_60 „Елементи теорії марковських ланцюгів”. Конспект лекцій Єфременко Р.О.,Глушакова Г.Ю.,Резуненко М.Є. 2004 1196
m_49 „Елементи теорії марковських ланцюгів”. Конспект лекцій. Єфременко Р.О., Глушакова Г.Ю., Резуненко М.Є. 2004 51 Є91
m_59 „Елементи теорії масового обслуговування”. Конспект лекцій. Єфременко Р.О., Глушакова Г.Ю. Резуненко М.Є. 2004 51 Є91
m_48 „Теорія ймовірностей”. Конспект лекцій. Частина 1. Таратушка В.А. 2004 51 Т19
inoz_134 «Мій фах – автоматика, телемеханіка та зв’язок» Методичні вказівки з розвитку навичок читання та комунікативної компетенції для студентів 2 курсу факультету АТЗ (англійська мова) старш. викл. В.Ф. Антонова 2013
inoz_134 «Мій фах – автоматика, телемеханіка та зв’язок» Методичні вказівки з розвитку навичок читання та комунікативної компетенції для студентів 2 курсу факультету АТЗ (англійська мова) старш. викл. В.Ф. Антонова 2013
filos_42 «Психологія» Навчальний посібник.- Харків: УкрДАЗТ Сивогракові З.А., Алєксєєнко Н.В. 2007 188
filos_4 <Буддизм як релігійно-філософська концепція"- Харків: УкрДАЗТ Петрушов В.М.
filos_36 <Психологія> Навчальний посібник. - Харків: УкрДАЗТ Сивогракова З.А. Алєксєєнко Н.В. 2007
filos_5 <Релігієзнавство> Харків: УкрДАЗТ Петрушов В.М.
fin_15 1 Конспект лекцій з дисципліни «Фінанси підприємств» (частина 1) Зайцева І.Ю., Масалигіна В.В., Єрьоміна М.О. 2009 203
filos_43 1. Методичні вказівки “Соціологія як наука про суспільство: предмет, структура, функції”- Харків: УкрДАЗТ Трикоза В.І., Колотєв В.В. 1994 3039
fin_16 2 Конспект лекцій з дисципліни «Фінанси підприємств» (частина 2) Зайцева І.Ю., Масалигіна В.В., Єрьоміна М.О. 2009 204
filos_55 2. Методические указания к семинарским занятиям по теме «Личность в системе социальных связей» - Харків: УкрДАЗТ Трикоза В.І., Колотєв В.В. 1994
Ви наш 446417-й відвідувач