ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
kolii_29 Расчет геометрических характеристик одиночных обыкновенных стрелочных переводов В.П. Шраменко, А.И. Белорусов 996
ttd_83 Методичні вказівки до виконання самостійної роботи "АТЭУ ч. 2 - Теория автоматического регулирования тепловых процессов" Полтавський І.П. 994
ttd_82 Методичні вказівки до виконання самостійної роботи "АТЭУ ч. 1 - Теория автоматического регулирования тепловых процессов" Полтавський І.П. 993
ttd_81 Методичні вказівки до курсового та дипломного проектування "К разработке функциональных схем теплового контроля и регулирования" Полтавський І.П. 992
vagon_18 Нормативно-технічна документація в вагонному та пасажирському господарстві та її комп'ютерізація: Методичні рекомендації до лабораторних робіт, ч. 2 Д.І. Волошин, С.В. Перешивайлов 99
bmg_43 Робоча навчальна програма дисципліни "Будівельна механіка" для студентів спец. 7.100502 "Залізничні споруди, колія та колійне господарство" з урахуванням модульної системи Е.Д. Чихладзе Г.Л. Ватуля 989
ttd_36 Методичні вказівки до лабораторних робіт "Дослідження теплообміну в топці за допомогою моделювання за методом "ВТИ-ЭНИН" Кадневський В.К., Ніколенко М.Г., Каграманян А.О., Рукавішніков П.В. 985
ttd_57 Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Вивчення роботи ємкісного сигналізатора рівня СМЕСР-1М2" Полтавський І.П. 985
errs_23 Методичні вказівки до курсового та дипломного проектування з дисципліни "Теорія та конструкція локомотивів". Частина 4. Вписування екіпажів в криві. Агулов А.Ф., Фалендиш А.П. 984
ttd_37 Методичні вказівки до лабораторних робіт "Випробування газового пальника з примусовою подачею повітря" Кадневський В.К., Ніколенко М.Г., Каграманян А.О., Рукавішніков П.В. 983
ttd_58 Конспект лекцій "Значення вимірювання у процесі пізнання" Полтавський І.П., Гришина О.В. 983
op_35 Методы и средства защиты от шума работников железнодорожного транспорта. Методические указания к дипломному проектированию для студентов всех факультетов и всех форм обучения. Волощук А.Д. 1992 982
cet_9 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Теорія автоматичного управління» Щербак Я. В. 2001 98
fin_31 Методичні вказівки та задачі до практичних занять з дисципліни "Статистика залізничного транспорту" частина І Андрєєв Віктор Григорович 977
bmks_2 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни <Інженерна геологія> Рильцева Т.М., Ольгінський О.Г. 976
bmg_10 Руководство к лабораторным работам по гидравлике, ч. 2 Неронова Л.П. 1992 974
bmg_5 Руководство к лабораторным работам по гидравлике, ч. 2 Неронова Л.П. 1992 974
bmg_9 Руководство к лабораторным работам по гидравлике, ч. 1 Неронова Л.П. 1992 973
ng_13 Методичні вказівки та збірник варіантів <Умовні позначки в електричних схемах. Виконання електричних схем>. Доц. Рябікін О.Г., Ст.викл.Шимко В.В. 2001 971
tmex_1 Робочий конспект лекцій з дисципліни "Теоретична механіка" Аксьонова Н.А. 97
Ви наш 63721-й відвідувач