ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
Файл
ttd_83 Методичні вказівки до виконання самостійної роботи "АТЭУ ч. 2 - Теория автоматического регулирования тепловых процессов" Полтавський І.П. 994 Скачати
ttd_82 Методичні вказівки до виконання самостійної роботи "АТЭУ ч. 1 - Теория автоматического регулирования тепловых процессов" Полтавський І.П. 993 Скачати
ttd_81 Методичні вказівки до курсового та дипломного проектування "К разработке функциональных схем теплового контроля и регулирования" Полтавський І.П. 992 Скачати
vagon_18 Нормативно-технічна документація в вагонному та пасажирському господарстві та її комп'ютерізація: Методичні рекомендації до лабораторних робіт, ч. 2 Д.І. Волошин, С.В. Перешивайлов 99 Скачати
bmg_43 Робоча навчальна програма дисципліни "Будівельна механіка" для студентів спец. 7.100502 "Залізничні споруди, колія та колійне господарство" з урахуванням модульної системи Е.Д. Чихладзе Г.Л. Ватуля 989 Скачати
ttd_36 Методичні вказівки до лабораторних робіт "Дослідження теплообміну в топці за допомогою моделювання за методом "ВТИ-ЭНИН" Кадневський В.К., Ніколенко М.Г., Каграманян А.О., Рукавішніков П.В. 985 Скачати
ttd_57 Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Вивчення роботи ємкісного сигналізатора рівня СМЕСР-1М2" Полтавський І.П. 985 Скачати
errs_23 Методичні вказівки до курсового та дипломного проектування з дисципліни "Теорія та конструкція локомотивів". Частина 4. Вписування екіпажів в криві. Агулов А.Ф., Фалендиш А.П. 984 Скачати
ttd_37 Методичні вказівки до лабораторних робіт "Випробування газового пальника з примусовою подачею повітря" Кадневський В.К., Ніколенко М.Г., Каграманян А.О., Рукавішніков П.В. 983 Скачати
ttd_58 Конспект лекцій "Значення вимірювання у процесі пізнання" Полтавський І.П., Гришина О.В. 983 Скачати
op_35 Методы и средства защиты от шума работников железнодорожного транспорта. Методические указания к дипломному проектированию для студентов всех факультетов и всех форм обучения. Волощук А.Д. 1992 982 Скачати
cet_9 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Теорія автоматичного управління» Щербак Я. В. 2001 98 Скачати
bmks_2 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни <Інженерна геологія> Рильцева Т.М., Ольгінський О.Г. 976 Скачати
bmg_10 Руководство к лабораторным работам по гидравлике, ч. 2 Неронова Л.П. 1992 974 Скачати
bmg_5 Руководство к лабораторным работам по гидравлике, ч. 2 Неронова Л.П. 1992 974 Скачати
bmg_9 Руководство к лабораторным работам по гидравлике, ч. 1 Неронова Л.П. 1992 973 Скачати
tmex_1 Робочий конспект лекцій з дисципліни "Теоретична механіка" Аксьонова Н.А. 97 Скачати
tmex_7 Завдання, методичні поради та типові звіти до виконання контрольних робіт з дисципліни "Теоретична механіка" - Модуль ІІ (Кінематика). Аксьонова Н.А., Дунай Л.М. 965 Скачати
at_42 Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине "Экономика и организация производства" Удовiков О.О. 964 Скачати
market_54 Робоча програма, плани практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи і методичні вказівки до їх виконання з дисципліни «Паблік рилейшнз» проф. В.С. Верлока, доц. В.О. Шведун 2012 961 Скачати
Ви наш 68243-й відвідувач