ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
fin_180 Методологія наукових досліджень: Конспект лекцій. Тройнікова О. М. 2018
kolii_57.djvu Теодолітна зйомка. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи 1 проф. О.С. Саяпін, доц. Є.Ф. Орел, асист. Є.Ю. Галагуря 2011
electex_62 Розрахунок вузлів тракту передачі сигналів. завдання та методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «Електротехніка та електромеханіка» для студентів спеціальності «Автоматика та автоматизація на транспорті» денної форми навчання О.М. Ананьєва, М.Г. Давиденко, О.Є. Зінченко 2014
fin_181 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення практичних занять з дисципліни «ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» доц. К. А. Карачарова, старш. викл. А. С. Глазкова 2018
kolii_58.djvu НІВЕЛЮВАННЯ ТРАСИ. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи 2 проф. О.С. Саяпін, доц. Є.Ф. Орел, асист. Л.В. Єчко 2011
yasstvm_7 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних занять з дисципліни «УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОЕКТІВ» проф. Л.А. Тимофеєва, доц. Л.І. Путятіна 2016
fin_182 ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до контрольної роботи та практичних занять з дисципліни «ФІНАНСОВИЙ РИНОК» доц. М. В. Бормотова 2018
kolii_59.djvu ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ПОРІВНЯННЯ ВАРІАНТІВ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ЗАЛІЗНИЦЬ Методичні вказівки до виконання дипломного та курсового проектування старші викладачі Н.В. Бєлікова, Г.М. Челядінов, доц. Є.І. Галагуря 2011
fin_157.pdf Фінансовий ринок: Конспект лекцій Бормотова М.В. 2016
tr_zv_118 АГРЕГУВАННЯ ТРАКТІВ ПЕРЕДАЧІ В МЕРЕЖАХ ETHERNET МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних, практичних занять і самостійної роботи з дисциплін «ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ МЕРЕЖІ», «ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ МЕРЕЖІ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ», проф. С. І. Приходько, доценти О. С. Жученко, М. А. Штомпель, О. В. Сєвєрінов 2018
kolii_60.djvu Колійне господарство: Навч. посібник. Штомпель А.М. 2012
fin_158.pdf Центральний банк і грошово-кредитна політика: Конспект лекцій Коковіхіна О. О., Бойко Д. І. 2016
tr_zv_119 ВІРТУАЛЬНІ ЛОКАЛЬНІ МЕРЕЖІ VLAN МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних, практичних занять і самостійної роботи з дисциплін «ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ МЕРЕЖІ», «ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ МЕРЕЖІ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ», «МЕРЕЖЕВІ ТЕХНОЛ проф. С. І. Приходько, доценти О. С. Жученко, М. А. Штомпель, асист. С. В. Сколота 2018
kolii_61.djvu МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до дипломного проектування «ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ З ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ ЗАЛІЗНИЦЬ» проф. Л.П. Ватуля, доценти Н.В. Бєлікова, Є.І. Галагуря 2012
fin_159.pdf Бюджетування на залізничному транспорті: Конспект лекцій Лисьонкова Н.М., Єрмоленко О.А. 2016
tr_zv_120 КОМУТАТОР ТРЕТЬОГО РІВНЯ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних, практичних занять та самостійної роботи з дисциплін «ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ МЕРЕЖІ», «ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ МЕРЕЖІ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ», «МЕРЕЖЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ», проф. С. І. Приходько, доценти О. С. Жученко, М. А. Штомпель, асп. Ю. О. Свергунова 2018
inoz_8 Методичні вказівки з розвитку навичок читання та тестові завдання для студентів 1 курсу всіх спеціальностей заочної форми навчання. викл. Плотнікова О.В. 2004
fts_1 Основні системи забезпечення працездатності та її відновлення засобами фізичної культури та спорту. Перша медична допомога при хворобливому стані. Правила надання першої медичної допомоги при побутових, спортивних та інших травмах. А.М.Буц, В.П.Шевченко, Т.В.Шепеленко
tmex_56.djvu Основи розрахунків на міцність. Опорний конспект лекцій з дисциплін «Технічна механіка», «Прикладна механіка», «Прикладна механіка та основи конструювання»,«Опір матеріалів та прикладна механіка» В.І. Мороз, О.А. Логвіненко, В.І. Іщенко, О.В. Фомін. 2012
vagon_92 Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з дисципліни «Автоматичні гальма та безпека руху поїздів» Частина 4 В.Г. Равлюк, М.Г. Равлюк, С.В. Михалків, І.М. Афанасенко, Я.В. Дерев'янчук 2014
Ви наш 465732-й відвідувач