ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
at_107 Програма та методичні вказівки до виробничо-технологічної практики студентів доц. М.Г. Варбанець, старш. викл. О.В. Лазарєв 2013
vtsu_87 Архітектура ПЕОМ: Конспект лекцій 1ч. Меркулов В.С., Бізюк І.Г., Чаленко О.В. 2015
kolii_61.djvu МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до дипломного проектування «ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ З ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ ЗАЛІЗНИЦЬ» проф. Л.П. Ватуля, доценти Н.В. Бєлікова, Є.І. Галагуря 2012
vagon_95 Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни «Транспортні засоби». Розділ «Вагони та вагонне господарство» доц. Р.І. Візняк, асист. І.М. Афанасенко 2014
fts_21 Оздоровче і прикладне значення занять фізичною культурою та спортом: Конспект лекції В.П. Шевченко, А.М. Буц, А.В. Шатов, І.О. Сапегіна 2013
vtsu_6 Підготовка ділової документації засобами текстового редактора Word, методичні вказівки до лабораторних робіт з дисциплін "Основи інформатики", "Обчислювальна техніка та програмування Болотов О.Б.
inoz_141 Мій фах – міжнародна зовнішньоекономічна діяльність: методичні вказівки з розвитку навичок читання та комунікативної компетенції для студентів 2 курсу економічного факультету (англійська мова) О.В. Гаврилова 2014
ckc_29 МЕТОДИЧНI ВКАЗIВКИ до лабораторних робiт з дисципліни «Автоматизація бізнес-процесів» доц. Р.I. Цехмістро 2015
inoz_142 Мій фах – «Комп’ютерні системи»: методичні вказівки з розвитку авичок комунікативної компетенції для студентів 2 курсу факультету АТЗ (англійська мова) В.М. Михайленко 2014
tmex_60.djvu Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Теоретична механіка». Розділи «Статика» та «Кінематика» доценти Н.А. Аксьонова, О.В. Оробінський, старш. викл. Л.В. Астахова 2013
errs_70 Тести для перевірки знань та модульного контролю з дисципліни "Двигуни внутрішнього згоряння" та "Локомотивні енергетичні установки" для студентів спеціальності 7.100501 "Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту (Локомотиви)" Жалкін С.Г. Агулов А.Ф. Жалкін Д.С. 2011
vagon_87 Інтелектуальна власність: Конспект лекцій А.О. Ніколаєнко, В.М. Петухов 2013
tsl_5 Інтегрована логістика: Конспект лекцій. 1 ч. Альошинський Є. С., Розсоха О. В., Берестова Т. Т. 2013
bmkc_2 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Інженерна геологія» Рильцева Т.М., Ольгінський О.Г. 2001
eoup_145.djvu Організація виробництва: Підручник. Дикань В.Л., Маслова В.О. 2013
kolii_74 РОЗРАХУНОК ТЕРМІНІВ РЕМОНТУ ЗАЛІЗНИЧНОЇ КОЛІЇ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни «ПОСТІЙНІ ПРИСТРОЇ, ЇХ ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА РЕМОНТ» доц. А.М. Штомпель 2015
euvkb_56 Корпоративна логістика: Конспект лекцій. Ч.1. Корінь М.В., Обруч Г.В. 2016
fin_140 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до розрахункової роботи з дисципліни «СОБІВАРТІСТЬ І ТАРИФИ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ» доц. М.О. Єрьоміна 2015
at_132 ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСОБІВ КЕРУВАННЯ І КОНТРОЛЮ СИСТЕМИ МПЦ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «СТАНЦІЙНІ СИСТЕМИ АВТОМАТИКИ» проф. С.В. Панченко, доц. В.П. Мороз, старші викладачі С.О. Змій, Р.В. Турчинов 2016
vtsu_22 Методи оптимізації. Конспект лекцій з курсу "Математичне моделювання на ЕОМ" (частина 2) Філіппенко І.Г., Гончаров В.О., Меркулов В.С.
Ви наш 96082-й відвідувач