ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
Файл
yasstvm_1 Методичні вказівки для виконання курсової роботи Л.А. Тимофеєва, Г.Л. Комарова 2016 Скачати
kolii_57.djvu Теодолітна зйомка. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи 1 проф. О.С. Саяпін, доц. Є.Ф. Орел, асист. Є.Ю. Галагуря 2011 Скачати
electex_62 Розрахунок вузлів тракту передачі сигналів. завдання та методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «Електротехніка та електромеханіка» для студентів спеціальності «Автоматика та автоматизація на транспорті» денної форми навчання О.М. Ананьєва, М.Г. Давиденко, О.Є. Зінченко 2014 Скачати
vagon_99 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «ХОЛОДИЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ ВАГОНІВ» Частина 1 проф. І.Е. Мартинов, доц. А.В. Труфанова, асистенти В.В. Репко, В.О. Юдін 2014 Скачати
kolii_58.djvu НІВЕЛЮВАННЯ ТРАСИ. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи 2 проф. О.С. Саяпін, доц. Є.Ф. Орел, асист. Л.В. Єчко 2011 Скачати
electex_63 Двополюсники. чотириполюсники електричні лінії. електричні фільтри методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електротехніка та електромеханіка» О.М. Ананьєва, М.Г. Давиденко, О.Є. Зінченко 2014 Скачати
vagon_100 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «МЕТОДОЛОГІЯ ІНЖЕНЕРНОЇ ПРАЦІ» для студентів всіх форм навчання доц. А.О. Ніколаєнко, асист. І.В. Ялова 2014 Скачати
yasstvm_7.pdf МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних занять з дисципліни «УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОЕКТІВ» проф. Л.А. Тимофеєва, доц. Л.І. Путятіна 2016 Скачати
kolii_59.djvu ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ПОРІВНЯННЯ ВАРІАНТІВ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ЗАЛІЗНИЦЬ Методичні вказівки до виконання дипломного та курсового проектування старші викладачі Н.В. Бєлікова, Г.М. Челядінов, доц. Є.І. Галагуря 2011 Скачати
electex_64 Завдання та методичні вказівки до виконання контрольної роботи № 2 з дисципліни «Електротехніка та електромеханіка» П.Я. Придубков, М.Г. Давиденко, О.Є. Зінченко 2014 Скачати
vagon_101 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «ОСНОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ВАГОНІВ» старш. викл. В.Г. Равлюк 2014 Скачати
fin_157.pdf Фінансовий ринок: Конспект лекцій Бормотова М.В. 2016 Скачати
kolii_60.djvu Колійне господарство: Навч. посібник. Штомпель А.М. 2012
vagon_90 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Надійність та технічна діагностика ЗРС» доц. Д.І. Волошин, асист. С.В. Перешивайлов 2014 Скачати
vagon_102 Основи експлуатації та відновлення вагонів: Конспект лекцій. Частина 1 Равлюк В.Г. 2014 Скачати
fin_158.pdf Центральний банк і грошово-кредитна політика: Конспект лекцій Коковіхіна О. О., Бойко Д. І. 2016 Скачати
kolii_61.djvu МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до дипломного проектування «ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ З ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ ЗАЛІЗНИЦЬ» проф. Л.П. Ватуля, доценти Н.В. Бєлікова, Є.І. Галагуря 2012 Скачати
vagon_91 Методичні вказівки та завдання до курсової роботи з дисципліни «Системи автоматизованого проектування рухомого складу» Частина 1 В.С. Меркулов, І.М. Афанасенко, Д.І. Скуріхін 2014 Скачати
vagon_103 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ з дисципліни «ПЕРЕДОВИЙ ДОСВІД ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ДІАГНОСТИКА ВАГОНІВ» проф. І.Д. Борзилов 2014 Скачати
fin_159.pdf Бюджетування на залізничному транспорті: Конспект лекцій Лисьонкова Н.М., Єрмоленко О.А. 2016 Скачати
Ви наш 68243-й відвідувач