ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
errs_84.djvu Визначення основних показників роботи двигуна внутрішнього згоряння. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Двигуни внутрішнього згоряння» проф. С.Г. Жалкін, доц. Д.С. Жалкін 2012
fin_105 Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни «Бюджетний менеджмент» О.А. Єрмоленко, Н.М. Лисьонкова 2014
electex_68 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ» доценти С.М. Тихонравов, О.Є. Зінченко 2015
inoz_15 Англійська мова для студентів залізничних вузів (Навчальний посібник) под ред. доц. Донець С.М. 2008
tr_zv_86.djvu Методичні вказівки до курсового та дипломного проектування з дисципліни «Системи зв’язку з рухомими об’єктами» проф. О.П. Батаєв, доценти В.П. Лисечко, В.М. Харченко, О.С. Жученко, асп. Ю.Г. Степаненко 2012
market_65 Робоча програма, плани практичних занять, самостійна та індивідуальна робота, завдання для контрольних робіт і методичні вказівки до їх виконання з дисципліни «Стандартизація та сертифікація товарів і послуг» В.О. Шведун 2014
uer_51 Організація експлуатаційної роботі підприємства з перевезень вантажів і пасажирів (регіону залізниці). МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до курсового та.дипломного проектування М.І. Данько, В.М. Кулешов, Ю.Ю. Лук'янов, В.І. Шевченко 2002
bkvrm_25 Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “ТОСМ”. Коновалов Є.В. 2003
kolii_56.djvu Будівництво штучної споруди Методичний посібник до виконання індивідуальних завдань та практичних занять з дисципліни “Технологія та механізація залізничного будівництва” проф. О.С.Саяпін, доценти С.М.Камчатна, В.Г.Мануйленко 2011
tr_zv_87.djvu Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Електроживлення систем залізничного транспорту" доценти М.П. Кириченко, К.А. Трубчанінова, асистенти О.В. Мороз, О.С. Волков 2012
vagon_98 Основи теорії коливань та стійкості рухомого складу: Конспект лекцій Візняк Р.І., Ловська А.О., Рибін А.В. 2014
yasstvm_1 Методичні вказівки для виконання курсової роботи Л.А. Тимофеєва, Г.Л. Комарова 2016
bkvrm_9 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Будівельні машини”. Орел В.М. 2009
kolii_57.djvu Теодолітна зйомка. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи 1 проф. О.С. Саяпін, доц. Є.Ф. Орел, асист. Є.Ю. Галагуря 2011
tr_zv_88.djvu Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Спеціальні вимірювання в системах телекомунікацій» доценти М.П. Кириченко, К.А. Трубчанінова, інж. Г.С. Панарін 2012
electex_62 Розрахунок вузлів тракту передачі сигналів. завдання та методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «Електротехніка та електромеханіка» для студентів спеціальності «Автоматика та автоматизація на транспорті» денної форми навчання О.М. Ананьєва, М.Г. Давиденко, О.Є. Зінченко 2014
vagon_99 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «ХОЛОДИЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ ВАГОНІВ» Частина 1 проф. І.Е. Мартинов, доц. А.В. Труфанова, асистенти В.В. Репко, В.О. Юдін 2014
kolii_58.djvu НІВЕЛЮВАННЯ ТРАСИ. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи 2 проф. О.С. Саяпін, доц. Є.Ф. Орел, асист. Л.В. Єчко 2011
tr_zv_89.djvu Методичні вказівки до практичних занять з дисциплін «Телекомунікаційні та інформаційні мережі», «Інтегральні цифрові мережі зв’язку», «Системи передачі даних» проф. С.І. Приходько, доценти О.С. Жученко, К.А. Трубчанінова, інж. С.С. Єременко 2012
electex_63 Двополюсники. чотириполюсники електричні лінії. електричні фільтри методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електротехніка та електромеханіка» О.М. Ананьєва, М.Г. Давиденко, О.Є. Зінченко 2014
Ви наш 63721-й відвідувач