ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
Файл
zsv_55.djvu Методичні вказівки до виконання курсових проектів з дисципліни «Залізничні станції та вузли» Частина 2 доценти І.В. Берестов, Г.В. Шаповал, старш. викл. О.В. Розсоха, асист. Г.І. Шелехань 2013 Скачати
zsv_54.djvu Методичні рекомендації до виконання та захисту науково-дослідних робіт студентів з дисципліни «Основи наукових досліджень» доценти І.В. Берестов, Г.В. Шаповал, К.В. Крячко, асист. Г.І. Шелехань 2013 Скачати
zsv_53.djvu Методичні вказівки з варіантами завдань для практичних занять з дисципліни „Взаємодія видів транспорту” для студентів спеціальності “Організація перевезень та управління на залізничному транспорті” денної форми навчання проф. Є.С. Альошинський, доценти В.В. Кулешов, Д.С. Лючков 2012 Скачати
zsv_52.djvu Проектний аналіз: Конспект лекцій І.В. Берестов, Г.В. Шаповал, М.Ю. Куценко, Г.І. Шелехань 2012 Скачати
zsv_51.djvu Розрахунок митних платежів. Методичні вказівки та завдання на розрахункову роботу з дисципліни “Митна справа на транспорті” проф. Є.С. Альошинський, старш. викл. Т.Т. Берестова 2012 Скачати
zsv_50.djvu Формалізація колійного розвитку в системах автоматизованого проектування залізничних станцій та вузлів у прикладах і задачах. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Системи автоматизованого проектування залізничних станцій та вузлів» доц. О.М. Огар, старш. викл. О.В. Розсоха, асист. Г.І. Шелехань 2012 589 Скачати
zsv_5 Конспект лекцій з дисципліни "Єдина транспортна система" "Структура задач та форми взаємодії різних видів транспорту" Частина 2 Пестременко А.З., Альошинський Є.С. 2002 656 С873 Скачати
zsv_49.djvu АВТОМАТИЗОВАНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ПРОМІЖНОЇ СТАНЦІЇ У СИСТЕМІ AUTOCAD МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни «СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНИХ СТАНЦІЙ ТА ВУЗЛІВ» доценти О.М. Огар, Є.С. Альошинський, асистенти Г.І. Шелехань, М.Ю. Куценко, К.В. Таратушка 2012 143 Скачати
zsv_48.djvu МОДЕЛЮВАННЯ СКОЧУВАННЯ ВАГОНІВ З ГІРКИ НА ПЕОМ Методичні вказівки та інструкція користувачу програмним забезпеченням доц. О.М. Огар, старш. викл. О.В. Розсоха, асист. М.Ю. Куценко 2012 Скачати
zsv_47.djvu ПРОЕКТУВАННЯ ПОЗДОВЖНЬОГО ТА ПОПЕРЕЧНОГО ПРОФІЛЮ НА МАЛИХ РОЗДІЛЬНИХ ПУНКТАХ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної та розрахунково-графічної роботи з дисципліни „Залізничні станції та вузли” ЧАСТИНА 1 проф. Є.С. Альошинський, доц. Г.В. Шаповал, старш. викл. О.В. Розсоха, асист. Г.І. Шелехань 2011 Скачати
zsv_46 Методичні вказівки "Комплексний розрахунок висоти і поздовжнього профілю сортувальних гірок з використанням ПЕОМ" з дисципліни ЗСВ для студентів всіх форм навчання спеціальності ОПУТ. Частина 2 Берестов І.В., Огар О.М., Шаповал Г.В., Куценко М.Ю. 2010 887 Скачати
zsv_45 Методичні вказівки "Комплексний розрахунок висоти і поздовжнього профілю сортувальних гірок з використанням ПЕОМ" з дисципліни ЗСВ для студентів всіх форм навчання спеціальності ОПУТ. Частина 1 Берестов І.В., Огар О.М., Шаповал Г.В., Куценко М.Ю. 2009 25 Скачати
zsv_44 Нормування тривалості основних видів маневрової роботи //Довідкові матеріали Пестременко А.З. 2002 1035 Скачати
zsv_43 Проектування залізничних станцій і вузлів //Довідкові матеріали, Ч.2 Пестременко А.З., Лючков Д.С. 2003 1119 Скачати
zsv_42 Проектування залізничних станцій і вузлів //Довідкові матеріали, Ч.1 Пестременко А.З., Лючков Д.С. 2003 1120 Скачати
zsv_41 Методичні вказівки "Розрахунок і проектування основних елементів проміжної станції" до виконання РГР (контрольної) роботи з дисципліни ЗСВ для студентів всіх форм навчання спеціальності ОПУТ Берестов І.В., Шаповал Г.В., Розсоха О.В. 2008 3067 Скачати
zsv_40 Методичні вказівки для самостійної підготовки до тестування з дисципліни ЗСВ для студентів ІУ курсу спеціальності ОПУТ денна форма навчання. Частина ІІ Берестов І.В., Крячко В.І., Шаповал Г.В. 2007 1376 Скачати
zsv_4 Завдання на контрольну роботу з дисципліни "Єдина транспортна мережа" для студентів спеціальності 7.100403 ОПУТ всіх форм навчання Пестременко А.З., Альошинський Є.С. 2000 238 Скачати
zsv_39 Методичні вказівки для самостійної підготовки до тестування з дисципліни ЗСВ для студентів ІУ курсу спеціальності ОПУТ денна форма навчання. Частина І Берестов І.В., Крячко В.І., Шаповал Г.В. 2007 1375 Скачати
zsv_38 Методичні вказівки для самостійної підготовки до тестування з дисципліни ЗСВ для студентів ІІІ курсу спеціальності ОПУТ денна форма навчання. Частина ІІ Берестов І.В., Крячко В.І., Шаповал Г.В. 2007 1374 Скачати
Ви наш 209431-й відвідувач