ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
at_118 Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи, виконання графічно-розрахункової роботи для студентів денної форми навчання та для виконання контрольної роботи 2 з дисципліни «Електроживлення систем автоматики» професори С.В. Панченко, А.Б. Бойнік, доц. А.А. Прилипко 2015
at_119 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ" для студентів спеціальності 7.092507 «АВТОМАТИКА ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ НА ТРАНСПОРТІ» заочної форми навчання доц. О.О. Удовіков 2015
at_12 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Системи автоматики і телемеханіки на перегонах». – Харків: УкрДАЗТ Бойнік А.Б., Лазарєв О.В., Мелехов А.А., Абакумов О.А. 2007 933
at_120 Методичні вказівки до практичних занять і контрольної роботи з дисципліни “АКАДЕМІЧНА ОСВІТА” доценти М.О. Мороко, О.О. Удовіков 2015
at_121 Методичні вказівки до лабораторних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни “АВТОМАТИКА, ТЕЛЕМЕХАНІКА І ЗВ'ЯЗОК” Частина 1 старші викладачі О.В. Лазарєв, М.В. Ушаков, інж. Н.М. Лазарєва 2015 1679
at_122 ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять, виконання курсової роботи та самостійної роботи студентів з дисципліни «Виробничі процеси та обладнання об’єктів автоматизації» проф.С.В. Панченко, старш. викл.О.В. Лазарєв, інж. Н.М. Лазарєва 2015
at_123 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних занять, самостійної роботи, курсового та дипломного проектування з дисципліни "СТАНЦІЙНІ СИСТЕМИ АВТОМАТИКИ" Частина 1 доц. В.П. Мороз, асистенти С.О. Змій, Р.В. Турчинов,методист В.І. Івченко 2015
at_124 РОЗРАХУНОК І ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПРОЦЕСІВ У ПРИСТРОЯХ ІНТЕРВАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РУХУ ПОЇЗДІВ НА ПЕРЕГОНАХ. ЗАВДАННЯ І Методичні вказівки до практичних занять та виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “СИСТЕМИ АВТОМАТИКИ НА ПЕРЕГОНАХ доц. С.В. Кошевий, старш. викл. О.Ю. Каменєв 2015
at_125 ПРИСТРОЇ ДЕШИФРУВАННЯ, РЕЄСТРАЦІЇ ТА ВИКОНАННЯ КОДОВИХ СИГНАЛІВ АВТОМАТИЧНОЇ ЛОКОМОТИВНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “СИСТЕМИ АВТОМАТИКИ НА ПЕРЕГОНАХ” доц. С.В. Кошевий, старш. викл. О.Ю. Каменєв 2015
at_126 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “СИСТЕМИ АВТОМАТИКИ НА ПЕРЕГОНАХ” Частина 7 доц. С.В. Кошевий, старш. викл. О.Ю. Каменєв 2015
at_127 ТЕОРІЯ ОПТИМАЛЬНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до розрахунково-графічної роботи "СИНТЕЗ КОРЕКТУЮЧОГО ПРИСТРОЮ МЕТОДОМ ЛОГАРИФМІЧНИХ ЧАСТОТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК" проф. В.Ш. Хісматулін, доц. О.О. Сосунов 2016
at_129 СИНТЕЗ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ВИПРОБУВАНЬ МІКРОПРОЦЕСОРНИХ СИСТЕМ ЗАЛІЗНИЧНОЇ АВТОМАТИКИ Методичні вказівки до практичних занять та виконання розрахунково-графічної і контрольної роботи з дисципліни «ДІАГНОСТИКА ТА ВИПРОБУВАННЯ СИСТЕМ ЗАЛІЗНИЧНОЇ АВТОМАТИКИ» А.Б. Бойнік, В.Ф. Кустов, О.Ю. Каменєв 2016
at_13 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Системи автоматики і телемеханіки на перегонах», ч. 4. – Харків: УкрДАЗТ. Бойнік А.Б., Самсонкін В.М., Рахматов В.З., Лазарєв О.В., Макаренко Р.В. 2002 603
at_130 ВИПРОБУВАННЯ СИСТЕМИ МІКРОПРОЦЕСОРНОЇ ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА ІМІТАЦІЙНИХ МОДЕЛЯХ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних робіт з дисципліни «ДІАГНОСТИКА ТА ВИПРОБУВАННЯ СИСТЕМ ЗАЛІЗНИЧНОЇ АВТОМАТИКИ» А. Б. Бойнік, В. Ф. Кустов, О. Ю. Каменєв, О. І. Горбушко 2016
at_131 ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ДОСТОВІРНОСТІ ВИПРОБУВАНЬ МІКРОПРОЦЕСОРНИХ СИСТЕМ ЗАЛІЗНИЧНОЇ АВТОМАТИКИ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та виконання розрахунково-графічної і контрольної роботи з дисципліни «ДІАГНОСТИКА ТА ВИПРОБУВАННЯ СИСТЕМ ЗАЛІЗНИЧН А. Б. Бойнік, В. Ф. Кустов, О. Ю. Каменєв 2016
at_132 ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСОБІВ КЕРУВАННЯ І КОНТРОЛЮ СИСТЕМИ МПЦ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «СТАНЦІЙНІ СИСТЕМИ АВТОМАТИКИ» проф. С.В. Панченко, доц. В.П. Мороз, старші викладачі С.О. Змій, Р.В. Турчинов 2016
at_133 ДОСЛІДЖЕННЯ МІКРОПРОЦЕСОРНОЇ ГІРКОВОЇ ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «СТАНЦІЙНІ СИСТЕМИ АВТОМАТИКИ» проф. С.В. Панченко, доц. В.П. Мороз, старші викладачі С.О. Змій, Р.В. Турчинов 2016
at_134 ТЕОРІЯ ОПТИМАЛЬНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ ЧАСТИНА 1 Аналіз, корекція та оптимізація параметрів систем автоматичного керування проф. В. Ш. Хісматулін, доценти О. М. Прогонний, О. О. Сосунов
at_135 ЗАВДАННЯ та методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни "АВТОМАТИКА, ТЕЛЕМЕХАНІКА І ЗВ'ЯЗОК" О. В. Лазарєв, М. В. Ушаков, Н. М. Лазарєва, І. М. Сіроклин, О. Ю. Каменєв, О. О. Удовіков 2017
at_136 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ та завдання до практичних занять, дипломного проектування і курсового проекту з дисципліни «ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ СИСТЕМ АВТОМАТИКИ» професори С. В. Панченко, А. Б. Бойнік, доц. А. А. Прилипко 2017
Ви наш 465664-й відвідувач