ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
at_117 Проектування автоматичних і автоматизованих систем керування з використанням мікропроцесорної елементної бази. Методичні вказівки до виконання графічно-розрахункової роботи з дисципліни “Основи проектування систем автоматизації” проф. А.Б. Бойнік, доц. А.А. Прилипко 2015
at_118 Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи, виконання графічно-розрахункової роботи для студентів денної форми навчання та для виконання контрольної роботи 2 з дисципліни «Електроживлення систем автоматики» професори С.В. Панченко, А.Б. Бойнік, доц. А.А. Прилипко 2015
at_119 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ" для студентів спеціальності 7.092507 «АВТОМАТИКА ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ НА ТРАНСПОРТІ» заочної форми навчання доц. О.О. Удовіков 2015
at_12 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Системи автоматики і телемеханіки на перегонах». – Харків: УкрДАЗТ Бойнік А.Б., Лазарєв О.В., Мелехов А.А., Абакумов О.А. 2007 933
at_120 Методичні вказівки до практичних занять і контрольної роботи з дисципліни “АКАДЕМІЧНА ОСВІТА” доценти М.О. Мороко, О.О. Удовіков 2015
at_121 Методичні вказівки до лабораторних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни “АВТОМАТИКА, ТЕЛЕМЕХАНІКА І ЗВ'ЯЗОК” Частина 1 старші викладачі О.В. Лазарєв, М.В. Ушаков, інж. Н.М. Лазарєва 2015
at_122 ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять, виконання курсової роботи та самостійної роботи студентів з дисципліни «Виробничі процеси та обладнання об’єктів автоматизації» проф.С.В. Панченко, старш. викл.О.В. Лазарєв, інж. Н.М. Лазарєва 2015
at_123 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних занять, самостійної роботи, курсового та дипломного проектування з дисципліни "СТАНЦІЙНІ СИСТЕМИ АВТОМАТИКИ" Частина 1 доц. В.П. Мороз, асистенти С.О. Змій, Р.В. Турчинов,методист В.І. Івченко 2015
at_124 РОЗРАХУНОК І ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПРОЦЕСІВ У ПРИСТРОЯХ ІНТЕРВАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РУХУ ПОЇЗДІВ НА ПЕРЕГОНАХ. ЗАВДАННЯ І Методичні вказівки до практичних занять та виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “СИСТЕМИ АВТОМАТИКИ НА ПЕРЕГОНАХ доц. С.В. Кошевий, старш. викл. О.Ю. Каменєв 2015
at_125 ПРИСТРОЇ ДЕШИФРУВАННЯ, РЕЄСТРАЦІЇ ТА ВИКОНАННЯ КОДОВИХ СИГНАЛІВ АВТОМАТИЧНОЇ ЛОКОМОТИВНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “СИСТЕМИ АВТОМАТИКИ НА ПЕРЕГОНАХ” доц. С.В. Кошевий, старш. викл. О.Ю. Каменєв 2015
at_126 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “СИСТЕМИ АВТОМАТИКИ НА ПЕРЕГОНАХ” Частина 7 доц. С.В. Кошевий, старш. викл. О.Ю. Каменєв 2015
at_127 ТЕОРІЯ ОПТИМАЛЬНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до розрахунково-графічної роботи "СИНТЕЗ КОРЕКТУЮЧОГО ПРИСТРОЮ МЕТОДОМ ЛОГАРИФМІЧНИХ ЧАСТОТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК" проф. В.Ш. Хісматулін, доц. О.О. Сосунов 2016
at_13 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Системи автоматики і телемеханіки на перегонах», ч. 4. – Харків: УкрДАЗТ. Бойнік А.Б., Самсонкін В.М., Рахматов В.З., Лазарєв О.В., Макаренко Р.В. 2002 603
at_14 Методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни «Системи автоматики і телемеханіки на перегонах», ч. 3.- Харків: УкрДАЗТ. Бойнік А.Б., Лазарєв О.В., Рахматов В.З., Макаренко Р.В. 2001 612
at_15 Односторонні системи автоблокування. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Системи автоматики на перегонах». – Харків: УкрДАЗТ. Бойнік А.Б., Кошевий С.В., Абакумов О.А. 2009 577
at_16 Методичні вказівки та завдання до практичних занять, курсовому проекту та РГР з дисципліни «Системи автоматики і телемеханіки на перегонах» та дипломного проектування «Обладнання залізничного перегону системами автоматики». – Харків: УкрДАЗТ. Бойнік А.Б., Панченко С.В., Лазарєв О.В. 2008 1427
at_17 Методичні вказівки до практичних занять, виконання курсового та дипломного проектування з дисципліни "Системи автоматики і телемеханіки на перегонах". - Харків: УкрДАЗТ. Бойнiк А.Б., Панченко С.В., Лазарєв О.В. 2002
at_18 Методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни «Системи автоматики і телемеханіки на перегонах», ч. 1. – Харків: УкрДАЗТ Бойнік А.Б., Панченко С.В., Лазарєв О.В., Лазарєва Н.М. 2004 1197
at_19 Перегонные системы железнодорожной автоматики: Учебное пособие. Харків: УкрДАЗТ. Бойнік А.Б., Самсонкін В.М., Коваленко Г.В. 2000
at_2 Методические указания к выполнению лабораторных работ по теоретическим основам автоматики и телемеханіки. Раздел телемеханики.Часть II. - Харків: УкрДАЗТ. Мороко М.О 1993
Ви наш 63721-й відвідувач