ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
m_26 Вступ до лінійної алгебри та аналітичної геометрії. Навчальний посібник для загальнотехнічних спеціальностей Е.З. Могульский В.І. Храбустовський Г.П. Бородай 2007
m_28 Диференціальні рівння. Методичні вказівки і завдання до контрольної роботи з розділу дисципліни "Вища математика" для студентів загальнотехнічних спеціальностей заочної форми навчання Куліш Ю.В., Рибачук О.В. 2001 1005
m_33 Метод. указания и задания к типовому расчету <Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных>. Давыдов Р.Н. 1996 3202
m_34 Метод. указания и задания к типовому расчету <Элементы теории функций комплексного переменного>. Храбустовский В.И., Давыдов Р.Н. 1993 3183
m_35 Теорія функцій комплексної змінної. Методичні вказівки і завдання до розрахунково-графічної роботи з розділу дисципліни <Вища математика> Храбустовський В.І., Осмаєв О.А., Удодова О.І. 2006 3704
m_36 Конспект лекцій з вищої математики Ковалішина І.В. 2006 51 К 56
m_37 Конспект лекцій з вищої математики Ковалішина І.В. 2001
m_38 Дискретна математика: Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи з дисципліни Удодова О.І. Шувалова .ЮС. 2007 1371
m_5 Інтегральні числення функцій однієї змінної. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни "Вища математика", Ч. 1 Осмаєв О.А., Думіна О.О., Шувалова Ю.С. 2004 1212
m_6 Диференціальне числення функцій однієї змінної та його застосування. Методичні вказівки і завдання до контрольної роботи з розділу "Вища математика" для студентів інженерно-технічних спеціальностей заочної форми навчання Давидов Р.М., Храбустовський В.І. 2000 1252
m_7 Методичні вказівки і завдання до контрольної роботи Давидов Р.М., Юрчак Н.С., Волохова Н.І., Макаренко Л.І. 2000 19
m_70 Методичні вказівки до практичних занять з теми Куліш Ю.В. 2000 479
m_9 Методичні вказівки до виконання контрольних робіт Забєліна Л.М. 1998 3448
ist_24 Практикум з ділової риторики. Ч. 2 Арбузов Г. Ф. 2008 77ББК А795
ist_25 Практикум з ділової риторики. Ч. 1 Арбузов Г. Ф. 2006 1222
ettp_11 Основні проблеми і напрямки економічної політики в Україні. Укладач доц. О.І. Фролов 2001
ettp_13 Рыночное равновесие и эффективность распределение продуктов. (Науково-методична розробка) Под. ред. Духова В. Е 1995 3139
ettp_15 Ринок монополії. Укладач доц.Каменева Н.М. Укладач доц. О.І.Фролов 2000
ettp_16 Ринок недосконалої конкуренції олігополія та монополістична конкуренція. Науково-методична розробка З мікроекономіки для студентів факультету "Економіка транспорту" всіх форм навчання. Укладач доц.Каменева Н.М. 2001
ettp_17 Науково-методична розробка з курсу " Мікроекономіка" на тему "Стратегія фірми на ринку Досконалої конкуренції" Укладач доц. Решетило В.П. 2000
Ви наш 455346-й відвідувач