ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
Файл
otsy_1 Характеристика систем та їх властивості: Конспект лекцій Т.В.Бутько, О.М.Ходаківський, В.В.Петрушов, В.М.Прохоров. 2010 62.50 Х 20 Скачати
m_79.djvu Функції кількох змінних. Диференціальне числення Методичні вказівки і завдання з дисципліни «Вища математика» старші викладачі О.В. Рибачук, Ю.С. Шувалова 2012 1545 Скачати
eoup_49 Формування стратегічних альтернатив, вибір та реалізація стратегії. Конспект лекцій з дисципліни Плєтникова І.Л., Мельник В.О 2008 65.9229ББК М482 Скачати
at_31 Формалізація умов безпеки руху поїздів та виконання маневрової роботи на станції. Робочий зошит до лабораторного практикуму та контрольної роботи з дисципліни «Системний аналіз складних систем управління» - Харків: УкрДАЗТ. Мороз В.П., Змій С.О., Турчинов Р.В., 2009 Скачати
at_30 Формалізація умов безпеки руху поїздів та виконання маневрової роботи на станції. Методичні вказівки до лабораторних занять, самостійної роботи, курсового та дипломного проектування з дисципліни «Системний аналіз складних систем управління» - Харків: УкрД Мороз В.П., Змій С.О., Турчинов Р.В., 2009 Скачати
zsv_50.djvu Формалізація колійного розвитку в системах автоматизованого проектування залізничних станцій та вузлів у прикладах і задачах. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Системи автоматизованого проектування залізничних станцій та вузлів» доц. О.М. Огар, старш. викл. О.В. Розсоха, асист. Г.І. Шелехань 2012 589 Скачати
zsv_57 Формалізація колійного розвитку в системах автоматизованого проектування залізничних станцій та вузлів методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «САПР залізничних станцій та вузлів» Частина 2 доц. О.М. Огар, старші викладачі О.В. Розсоха, М.Ю. Куценко, асист. К.В. Таратушка 2013 1581 Скачати
fin_193 ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ЗАХИСТУ ПІДПРИЄМСТВ ВІД НЕДРУЖНІХ ПОГЛИНАНЬ Навчальний посібник І. Ю. Зайцева 2018 Скачати
fin_106 ФІНАНСОВИй ринок. Завдання та методичні вказівки до практичних занять доц. М.В. Бормотова 2014 3759 Скачати
fin_157.pdf Фінансовий ринок: Конспект лекцій Бормотова М.В. 2016 Скачати
fin_194 ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Навчальний посібник І. Ю. Зайцева 2018 Скачати
fin_92 Фінансовий аналіз діяльності підприємств залізничного транспорту методичні вказівки до практичних занять О.В. Саленко 2014 3765 Скачати
fin_178 ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ. Навчальний посібник О. В. Саленко 2017 Скачати
fin_112 ФІНАНСОВА СТАТИСТИКА. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до контрольної роботи для студентів заочної форми навчання доценти Н.М. Лисьонкова, О.А. Єрмоленко 2014 132 Скачати
fin_118 Фінансова статистика: Опорний конспект лекцій Лисьонкова Н.М., Єрмоленко О.А. 2014 336 Л 638 Скачати
fin_119 ФІНАНСОВа статистика методичні вказівки до практичних занять і тести з поточного модульного контролю знань доценти Н.М. Лисьонкова, О.А. Єрмоленко 2014 110 Скачати
fin_83.djvu Фінансова санація та банкрутство підприємства. Завдання та методичні вказівки до контрольної роботи старш. викл. О.В. Саленко 2012 1494 Скачати
fin_96 Фінансова санація та банкрутство підприємств. методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни О.В. Саленко 2014 3761 Скачати
fin_122 Фінансова математика: Конспект лекцій Коковіхіна О.О., Саленко О.В. 2015 336 K597 Скачати
fin_134 Фінансова математика МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійного вивчення дисципліни та завдання для розрахункової роботи доц. О.О. Коковіхіна 2015 Скачати
Ви наш 285088-й відвідувач