ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
ttd_82 Методичні вказівки до виконання самостійної роботи "АТЭУ ч. 1 - Теория автоматического регулирования тепловых процессов" Полтавський І.П. 993
ttd_81 Методичні вказівки до курсового та дипломного проектування "К разработке функциональных схем теплового контроля и регулирования" Полтавський І.П. 992
vagon_18 Нормативно-технічна документація в вагонному та пасажирському господарстві та її комп'ютерізація: Методичні рекомендації до лабораторних робіт, ч. 2 Д.І. Волошин, С.В. Перешивайлов 2008 99
ttd_36 Методичні вказівки до лабораторних робіт "Дослідження теплообміну в топці за допомогою моделювання за методом "ВТИ-ЭНИН" Кадневський В.К., Ніколенко М.Г., Каграманян А.О., Рукавішніков П.В. 985
ttd_57 Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Вивчення роботи ємкісного сигналізатора рівня СМЕСР-1М2" Полтавський І.П. 985
errs_23 Методичні вказівки до курсового та дипломного проектування з дисципліни "Теорія та конструкція локомотивів". Частина 4. Вписування екіпажів в криві. Агулов А.Ф., Фалендиш А.П. 984
ttd_37 Методичні вказівки до лабораторних робіт "Випробування газового пальника з примусовою подачею повітря" Кадневський В.К., Ніколенко М.Г., Каграманян А.О., Рукавішніков П.В. 983
ttd_58 Конспект лекцій "Значення вимірювання у процесі пізнання" Полтавський І.П., Гришина О.В. 983
op_35 Методы и средства защиты от шума работников железнодорожного транспорта. Методические указания к дипломному проектированию для студентов всех факультетов и всех форм обучения. Волощук А.Д. 1992 982
cet_9 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Теорія автоматичного управління» Щербак Я. В. 2001 98
electex_33 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Метрологія, технологічні вимірювання та прилади» для студ. спец. «Автоматика та автоматизація на транспорті»та з дисц. «Основи метрології та електричні вимірювання»для студ. Ет і ЕСК, Ч.1. Бабаїв М.М., Прилипко А.А., Зінченко О.Є. 2007 978
bmks_2 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни <Інженерна геологія> Рильцева Т.М., Ольгінський О.Г. 976
electex_15 Завдання та методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни ТОЕ, ч.2 Бабаєв М.М., Придубков П.Я. 2007 975
bmg_5 Руководство к лабораторным работам по гидравлике, ч. 2 Неронова Л.П. 1992 974
bmg_9 Руководство к лабораторным работам по гидравлике, ч. 1 Неронова Л.П. 1992 973
cet_62 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Електропостачання залізниць та метрополітенів» доц. О.Д. Супрун, асист. Ю.О. Семененко 2014 970
tmex_1 Робочий конспект лекцій з дисципліни "Теоретична механіка" Аксьонова Н.А. 97
electex_14 Завдання та методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни ТОЕ, ч.1 Бабаєв М.М., Придубков П.Я. 2007 966
tmex_7 Завдання, методичні поради та типові звіти до виконання контрольних робіт з дисципліни "Теоретична механіка" - Модуль ІІ (Кінематика). Аксьонова Н.А., Дунай Л.М. 965
at_42 Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине "Экономика и организация производства" Удовiков О.О. 964
Ви наш 446360-й відвідувач