ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
vagon_124 ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ГАЛЬМОВИХ ЗАСОБІВ РУХОМОГО СКЛАДУ. ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту з дисципліни “АВТОМАТИЧНІ ГАЛЬМА РУХОМОГО СКЛАДУ” В. Г. Равлюк, А. О. Ловська, Я. В. Дерев’янчук, І. М. Афанасенко 2016
at_133 ДОСЛІДЖЕННЯ МІКРОПРОЦЕСОРНОЇ ГІРКОВОЇ ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «СТАНЦІЙНІ СИСТЕМИ АВТОМАТИКИ» проф. С.В. Панченко, доц. В.П. Мороз, старші викладачі С.О. Змій, Р.В. Турчинов 2016
ckc_40 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ АВТОМАТИЗАЦІЇ» Частина І доц. В.М. Бутенко 2016
tmex_86 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «МЕТРОЛОГІЯ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ І ТЕХНІЧНІ ВИМІРЮВАННЯ» А.В. Павшенко, С.В. Бобрицький, В.І. Громов 2016
fin_146 Проектне фінансування: Конспект лекцій Ч. 1. Машошина Т.В. 2016
etem_6 ВИВЧЕННЯ ЧАСТОТНО-РЕГУЛЬОВАНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА ЗМІННОГО СТРУМУ КОМПАНІЇ SIEMENS МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «СИСТЕМИ ТЯГОВОГО АВТОМАТИЗОВАНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА» проф. С.Г. Буряковський, старш. викл. А.С. Маслій, інж. А.Г. Мастепан, асист. О.О. Рафальский 2016
ebiupt_6.pdf Людський розвиток: Конспект лекцій. Позднякова Л.О., Яковенко В.Г. 2016
filos_102.pdf Конспект лекцій. ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ Количева Т.В. 2016
op_84 Корогодська А.М. Хімія: Конспект лекцій. Костиркін О.В. 2016
tmex_87 МОДУЛЬНА СТРУКТУРА КУРСУ, ТЕХНОЛОГІЇ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ, ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійного вивчення дисципліни «Технічна механіка» В.І. Мороз, О.В. Братченко, В.С. Тіщенко 2016
fin_147 Проектне фінансування: Конспект лекцій Ч. 2. Машошина Т.В. 2016
etem_7 ВИВЧЕННЯ МІКРОПРОЦЕСОРНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА НА ОСНОВІ ЦИФРОВОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА ЧАСТОТИ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «СИСТЕМИ ТЯГОВОГО АВТОМАТИЗОВАНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА» проф. С.Г. Буряковський, старш. викл. А.С. Маслій, інженери А.Г. Мастепан, В.В. Смірнов 2016
ebiupt_7 Організаційна поведінка: Конспект лекцій. Ч. 1. Позднякова Л.О., Гриценко Н.В. 2016
cet_80.djvu Методичні вказівки до виконання лаболаторних робіт В.П. Нерубацький 2016
filos_103.pdf Конспект лекцій. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ І.В. Толстов 2016
op_85 Основи екології: Конспект лекцій. Мороз М.О., Гармаш Б.К. 2016
tmex_88 МОДУЛЬНА СТРУКТУРА КУРСУ, ТЕХНОЛОГІЇ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ, ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійного вивчення дисципліни «Технічна механіка» професори В.І. Мороз, О.В. Братченко, доц. В.С. Тіщенко 2016
menedg_93 Інвестиційний менеджмент на залізничному транспорті: Конспект лекцій Васильєв О.Л., Семенцова О.В. 2016
vtsu_78 Основи побудови бази даних Методичні вказівки до лабораторних робіт по табличному процесору з дисципліни «Інформаційні технології» доц. І.В. Піскачова 2015
menedg_92 ПРОГРАМА КУРСУ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ» старш. викл. Т.М. Глушенко, доценти І.В. Паламарчук, У.Л. Сторожилова 2015
Ви наш 455348-й відвідувач