ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
bmg_114 РОЗРАХУНКОВО-ПРОЕКТУВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ З ОПОРУ МАТЕРІАЛІВ ТА БУДІВЕЛЬНОЇ МЕХАНІКИ Методичні вказівки для студентів спеціальності «Вагони та вагонне господарство» доц. С.Ю. Берестянська 2015 3597
bmg_79 Розрахунково-проектувальні завдання з опору матеріалів та будівельної механіки (для студентів спец. "Вагони") Петров А.М. 2001 3653
bmg_47 Розрахунково-проектувальні завдання з опору матеріалів та будівельної механіки Ватуля Г.Л. 2001 3654
bmg_115 Розрахунково-проектувальні завдання з дисциплін «Опір матеріалів» та «Будівельна механіка залізничного рухомого складу» доц. М.А. Веревічева, асист. Д.Г. Петренко 2015 3340
uer_21 Розрахунки технічних норм експлуатаційної роботи залізниці та її дирекцій Данько М.І., Кулешов В.М., Березань О.В., Малахова О.А., Сіконенко Г.М., Житник І.А., Щербина М.Є. 2009 1451
vagon_93 Розрахунки теплових режимів при гальмуванні методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни „Нова гальмова техніка” проф. І.Е. Мартинов, старш. викл. В.Г. Равлюк, асист. І.М. Афанасенко 2014 540
vtsu_16 Розрахунки табличним процесором EXCEL: Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Обчислювальна техніка та програмування" Гончаров В.О. 166
kolii_55 РОЗРАХУНКИ СТРОКів СЛУЖБИ ЕЛЕМЕНТІВ КОЛІЇ ТА ЇЇ РЕМОНТів МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи доц. А.М. Штомпель, старш. викл. В.Я. Чичуга, асист. Н.В. Бугаєць 2011
op_37 Розрахунки природньої вентиляції. Методичні вказівки до дипломного проектування з розділу "Охорона праці" для студентів всіх форм навчання Кислий М.Я. 2000 3598
bmg_52 Розрахунки на складний опір та стійкість із застосуванням ПЕОМ Чихладзе Е.Д., Кітов Ю.П., Веревічева М.А., Чуменко С.М., Красюк О.Г. 2001 888
vagon_27 Розрахунки вписування проектованого вагона в габарит: Методичні вказівки до самостійної роботи при виконанні курсового проекту А.П. Горбенко, І.Е. Мартинов, А.В. Труфанова 1233
bmks_68.djvu Розрахунки несучої здатності і технологія закріплення основ будівель і споруд залізничного транспорту. Частина 2 А.М. Плугін, А.А. Плугін, Л.В. Трикоз, О.С. Саяпін, О.С. Герасименко, О.А. Плугін 2012
ng_35 Рознімні з’єднання методичні вказівки до завдання з машинобудівного креслення доц. Г.Л. Ольхова, асист. О.В. Горяінова 2014 1593
fts_33.pdf Розвиток сили та швидкісно-силових якостей засобами спортивних ігор: Конспект лекції. Дорош М.І., Горчанюк В.А. 2016
tmex_1 Робочий конспект лекцій з дисципліни "Теоретична механіка" Аксьонова Н.А. 97
market_16 Робочий зошит з дисципліни «Маркетинг» Електронний варіант Сиволовська О.В., Шаля О.Г. 2007
ttd_31 Робоча програма. Методичні вказівки та контрольні завдання "Захист навколишнього середовища при роботі теплотехологічного устаткування" Шаройко Н.А., Полтавський І.П., Рукавішников П.В. 1330
ttd_86 Робоча програма. Методичні вказівки та контрольні завдання "Захист навколишнього середовища при роботі теплотехологічного устаткування" Грідін О.П., Сударський В.М., Сахаревич В.Д. 445
ttd_84 Робоча програма. Методичні вказівки та контрольні завдання "Захист атмосфери від забруднення продуктами згоряння" Грідін О.П., Сударський В.М. 90
market_12 Робоча програма, теми контрольних робіт, методичні вказівки до їх виконання з дисципліни «Основи менеджменту, маркетингу та логістики» Електрон.варіант Наумова О.Е. 2010 957
Ви наш 455348-й відвідувач