ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
vtsu_20 Конспект лекцій.OPEN OFFІCE.org. WRІTER Редагування та форматування документів. Карачаров А Ф 2004
errs_74.djvu Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Надійність і технічна діагностика ЗРС” проф.. Е.Д. Тартаковський, доц. О.С. Крашенінін, асист. Д.М. Коваленко 2012
kolii_72 Відновлення залізниць у надзвичайних ситуаціях: навчальний посібник Е.А. Бєліков, Л.П. Ватуля, В.Г. Мануйленко, О.О. Федоренко 2013
inoz_144 Мій фах – рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту (локомотиви): методичні вказівки з розвитку навичок комунікативної компетенції (англійська мова) О.М. Харламова 2014
ebiupt_3 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання магістерських робіт з дисципліни «Організація перевезень та управління на транспорті (залізничний транспорт)» проф. Л.О. Позднякова, доценти В.О. Котик, В.І. Куделя, та ін. 2014
errs_104 Організація технічних обслуговувань локомотивів: Конспект лекцій. Ч. 1. Бабанін О. Б., Жалкін С. Г. 2017
market_77 ПРОГРАМА, ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, завдання для самостійної та індивідуальної роботи, контрольних робіт і методичні вказівки до їх виконання з дисципліни «МАРКЕТИНГОВЕ ПЛАНУВАННЯ проф. О. І. Зоріна, старш. викл. О. М. Мкртичьян 2018
vtsu_21 Конспект лекцій.OPEN OFFІCE.org. CALC. Карачаров А Ф 2006
errs_75.djvu Розрахунок і дослідження роботи однопредметної потокової лінії Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Організація локомотиворемонтного виробництва” доц. Крашенінін О.С. ас. Коваленко Д.М. 2012
tmex_65 Завдання, методичні поради та типовий звіт до виконання самостійної роботи з дослідження рівноваги залізничних вагів з дисципліни “Технічна механіка” доценти О.А. Логвіненко, О.В. Оробінський, О.С. Шуліка, старш. викл. А.В. Павшенко 2013
op_67 Методичні вказівки до розробки питань захисту від електромагнітних полів радіочастот у розділі «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» в дипломному проекті доценти В.Г. Брусенцов, Л.А. Катковнікова, асистенти О.В. Брусенцов, М.Ю. Іващенко 2014
ebiupt_4 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту з дисципліни «Економіка залізничного транспорту» проф. Л.О. Позднякова, доценти Н.Г. Челядінова, О.М. Широкова, В.Г. Яковенко 2015
errs_105 Організація технічних обслуговувань локомотивів: Конспект лекцій. Ч. 2. Бабанін О. Б., Жалкін С. Г. 2017
market_78 МАРКЕТИНГ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ Навчальний посібник О. І. Зоріна, В. А. Волохов, І. В. Волохова, А. О. Дергоусова, О. В. Сиволовська, О. М. Мкртичьян, Д. С. Гончаренко 2018
vtsu_25 Конспект лекцій Формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів. Карачаров А Ф 2009
errs_76.djvu МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до курсового проектування з дисципліни «ТЕХНОЛОГІЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ ЛОКОМОТИВІВ» доц. Ю.М. Дацун 2012
errs_106 Організація та технологія експлуатації локомотивів: Конспект лекцій. Бабанін О.Б., Жалкін С.Г. 2017
vtsu_4 Використання інтегрованого середовища BORLAND C++ для розв'язання інженерно - технічних задач. Конспект лекцій з дисципліни "Комп'ютерна техніка та програмування", частини 2. Бантюков С.Є. 2003
errs_77.djvu Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Мікропроцесорне управління ТРС» проф. В.Г. Пузир, асистенти А.М. Ходаківський, О.М. Обозний 2012
mtv_35 Методичні вказівки: до виконання практичних робіт з дисципліни «Інтелектуальна власність» для спеціалістів та магістрів спеціальності ЯСС проф. Л. А. Тимофеєва, доц. І.І. Федченко, асист. В.В. Ткаченко 2013
Ви наш 455348-й відвідувач