ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
uer_35 Визначення структури та показників надійності складної системи: Методичні вказівки до контрольної роботи для студентів заочної форми навчання та для проведення практичних занять для студентів денної форми навчання з дисципліни “Основи теорій систем і упра Т.В.Бутько, О.М.Ходаківський, В.В.Петрушов, В.М.Прохоров 2008 3711
uer_34 Програма виробничої практики Т.В.Бутько, О.В.Березань, В.М.Кулешов, О.А.Малахова 2001 409
uer_33 Наскрізна програма практики для студентів спеціальності 7.100403 "ОПУТ" всіх форм авчання Т.В.Бутько, В.М.Кулешов, А.О. Поляков, В.М.Гриценко, О.В.Березань 2002 3685
uer_32 Управління підрозділу залізниці. Навчльний посібник Б.О.Кривошей, В.М.Кулешов 2001 656.2 К821
uer_30 Організація роботи ортувальної станції. Методичні вказівки до практичних занять і виконання комплексного курсового проекту "Організація роботи і проектування сортувальної станції та залізничного вузла" Ч.2 В.М.Кулешов, Ю.Ю.Лукянов, М.І.Данько 2002 1156
uer_29 Організація роботи сортувальної станції. Методичні вказівки до практичних занять і виконання комплексного курсового проекту "Організація роботи і проектування сортувальної станції та залізничного вузла" Ч.1 В.М.Кулешов, Ю.Ю.Лукянов, М.І.Данько 2002 1155
uer_28 Організація роботи сортувальної станції. Методичні вказівки до практичних занять і виконання комплексного курсового проекту "Організація роботи і проектування сортувальної станції та залізничного вузла" Ч.2 В.М.Кулешов, Ю.Ю.Лукянов, М.І.Данько 2002 510
uer_27 Організація роботи сортувальної станції. Методичні вказівки до практичних занять і виконання комплексного курсового проекту "Організація роботи і проектування сортувальної станції та залізничного вузла" Ч.2 В.М.Кулешов, Ю.Ю.Лукянов, М.І.Данько 1998 3369
uer_26 Організація роботи сортувальної станції. Методичні вказівки до практичних занять і виконання комплексного курсового проекту "Організація роботи і проектування сортувальної станції та залізничного вузла" Ч.1 В.М.Кулешов, Ю.Ю.Лукянов, М.І.Данько 2001 509
uer_25 Організація роботи сортувальної станції. Методичні вказівки до практичних занять і виконання комплексного курсового проекту "Організація роботи і проектування сортувальної станції та залізничного вузла" Ч.1 В.М.Кулешов, Ю.Ю.Лукянов, М.І.Данько 1998 3368
uer_23 Ведіння форм первинної звітності на станції при керуванні рухом поїздів. Методичні вказівки для студентів всіх форм навчання спеціальності ОПУТ ІІІ курсу денної форми навчання (ІІск) та ІV курсу заочної форми навчання Т.В.Бутько, П.В.Долгополов, А.В.Лаврухін, А.В.Прохорченко, В.М.Прохоров 2009 1449
uer_22 Правила технічної експлуатації та основи безпеки руху в поїзній та маневровій роботі на залізничному транспорті України. Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни "Безпека руху та ПТЕ залізниць" В.Д. Зонов, Т.Ю.Калашнікова 2010 849
uer_21 Розрахунки технічних норм експлуатаційної роботи залізниці та її дирекцій Данько М.І., Кулешов В.М., Березань О.В., Малахова О.А., Сіконенко Г.М., Житник І.А., Щербина М.Є. 2009 1451
uer_20 Організація місцевих вагонопотоків на дирекції залізничних перевезень "В" Кулешов В.М., Березань О.В., Малахова О.А., Сіконенко Г.М., Кулешов В.В., Житник І.А., Щербина М.Є., Рябушка Ю.А. 2009 1450
uer_2 Загальний курс залізниць: Завдання та методичні вказівки до контрольної роботи. Для ст удентів залізничних спеціальностей. М.І. Данько, O.Г. Гребців, Т.В. Головко 2007 3161
uer_17 Організація роботи сортувальної станції. Методичні вказівки для курсового проекту №1 та магістерських кваліфікаційних робіт з дисципліни "Управління експлуатаційною роботою та якістю перевезень" М.І.Данько, В.М.Кулешов, О.ВЛаврухін, Т.Ю.Калашнікова, М.Є.Щербина, І.А.Житник 2010 852
uer_16 Приймання відправлення поїздів Методичні вказівки до практичних занять до лабораторних занять Данько М.І., Кулешов В.М., Малахова О.А. 2002 1031
uer_15 Управління експлуатаційною роботою сортувальною станцією Методичні вказівки до практичних занять і курсового проекту Кулешов В.М., Малахова О.А. 2002 1156
uer_14 Управління експлуатаційною роботою і якістю перевезень на залізничному транспорті: Конспект лекцій. Ч.1 Організація роботи станцій Данько М. І., Зонов В. Д., Кулешов В. М., Малахова О. А. 2002 656.21 У-677
uer_13 Визначення структури та показників надійності складної системи. Методичні вказівки до контрол. роботи для студ. заочної форми навчання та для проведення лаб. занять для студентів денної форми навчання з дисципліни "Основи теорій систем і управління" Бутько Т.В., Ходаківський О. М., Прохоров В.М., Петрушов В.В. 2008 3712
Ви наш 455348-й відвідувач