ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
op_82 Хімія: Конспект лекцій Костиркін О.В., Корогодська А.М. 2016
euvkb_53 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ для студентів спеціальності “ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА” В.Л. Дикань, В.О. Зубенко 2016 742
menedg_95 Ділове адміністрування: Конспект лекцій. Ч. 2. Васильєв О.Л. 2016
ugkr_39 Вантажні перевезення: конспект лекцій. Частина 4. О.В. Лаврухін, А. М. Котенко, А. Л. Обухова, Г. С. Бауліна, О. В. Ковальова 2016 656.225
fts_34.pdf Методика розвитку швидкості та витривалості засобами легкої атлетики: Конспект лекції. Сапегіна І.О., Шатов А.В. 2016
inoz_152 МОЯ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ – «ЛОКОМОТИВИ ТА ЛОКОМОТИВНЕ ГОСПОДАРСТВО» МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з дисципліни «ІНОЗЕМНА МОВА» (німецька мова) викл. Н.О. Карабітськова 2016
ng_46 ПОБУДОВА АКСОНОМЕТРИЧНИХ ПРОЕКЦІЙ ПОВЕРХОНЬ З ПОДВІЙНИМ ПРОНИКНЕННЯМ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання завдання для студентів усіх спеціальностей доц. Г.Л. Ольхова 2016
market_73 ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ. Конспект лекцій О. І. Зоріна, О. М. Мкртичьян 2016
euvkb_54 Управління витратами: Конспект лекцій: В 2 ч. Ч.2 Дикань В.Л., Полякова О.М. 2016 65.09(2)29 ББК Д45
menedg_96 Прикладні проблеми становлення ринкової економіки України: Конспект лекцій Нескуба Т.В. 2016
at_127 ТЕОРІЯ ОПТИМАЛЬНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до розрахунково-графічної роботи "СИНТЕЗ КОРЕКТУЮЧОГО ПРИСТРОЮ МЕТОДОМ ЛОГАРИФМІЧНИХ ЧАСТОТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК" проф. В.Ш. Хісматулін, доц. О.О. Сосунов 2016
errs_101 СУЧАСНІ МЕТОДИ ПЕРЕРОБКИ НАФТИ. ХІМОТОЛОГІЯ БЕНЗИНІВ/ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ Д.С. Жалкін, С.Г. Жалкін 2016
f_31 КОЛИВАННЯ ТА ХВИЛІ ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ з дисципліни „ФІЗИКА” проф. М.І. Гришанов 2016
bkvrm_151 Організація роботи студента в умовах кредитно-модульної системи: конспект лекцій з дисципліни «Академічна освіта» Козар Л.М. 2016 74.58 ББК59
zsv_67 КОМПЛЕКСНИЙ РОЗРАХУНОК ВИСОТИ І ПОЗДОВЖНЬОГО ПРОФІЛЮ СОРТУВАЛЬНОЇ ГІРКИ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної та розрахунково-графічної робіт з дисципліни «ЗАЛІЗНИЧНІ СТАНЦІЇ ТА ВУЗЛИ» О.М. Огар, І.В. Берестов, М.Ю. Куценко, О.В. Розсоха, Г.В. Шаповал 2016
euvkb_55 Корпоративна логістика: Конспект лекцій. – Ч.2. Корінь М.В. Обруч Г.В. 2016
menedg_97 ПРОГРАМА КУРСУ з дисципліни «Е К О Л О Г І Я» проф. О.Г. Дейнека, старш. викл. Т.В. Нескуба 2016
ettp_58 Сучасні економічні теорії Програма, плани семінарських занять та завдання для самостійної й індивідуальної роботи студентів доц. Н.М. Каменева, старш. викл. О.Т. Мозгова 2016
tmex_80 Розрахунок плоских ферм методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни “Теоретична механіка” розділ «Статика» доценти Н.А. Аксьонова, О.В. Оробінський 2015
cet_76 ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ з дисципліни "ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЗАЛІЗНИЦЬ ТА МЕТРОПОЛІТЕНІВ" доц. О.Д. Супрун, асист. Ю.О. Семененко 2015 381
Ви наш 446454-й відвідувач