ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
Файл
bmg_9 Руководство к лабораторным работам по гидравлике, ч. 1 Неронова Л.П. 1992 973 Скачати
bmg_90 Визначення геометричних характеристик складних плоских перерізів з контролем рішення на комп'ютері Чихладзе Е.Д., Кітов Ю.П., Веревічева М.А. 2008 877 Скачати
bmg_91 Розрахунок тонкостійнних стержнів відкритого профілю із застосуванням комп'ютера Чихладзе Е.Д., Кітов Ю.П., Веревічева М.А. 2008 3721 Скачати
bmg_92.djvu Методичні вказівки РОЗРАХУНОК СТАТИЧНО ВИЗНАЧНИХ ФЕРМ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КОМП’ЮТЕРА проф. Е.Д. Чихладзе, доц. Л.Б. Кравців 2011 Скачати
bmg_93 Технічна механіка рідини і газу. Програма дисципліни та індивідуальне завдання доц. В.А. Борщов 2012 1540 Скачати
bmg_94 Усталений нерівномірний рух води у відкритих руслах. Методичний посібник з практичних розрахунків доценти В.А. Борщов, І.М. Єгорова 2012 1465 Скачати
bmg_95.djvu Будівельна механіка залізничного рухомого складу: Конспект лекцій. Чихладзе Е.Д., Глазунов Ю.В. 2013 624.04 Ч-713 Скачати
bmg_96 Водопостачання та водовідведення: методичні вказівки до практичних занять і виконання розрахунково-графічних обіт для студентів спеціальності «Будівництво залізниць, колія та колійне господарство» доц. І.М. Єгорова 2013 Скачати
bmg_97 Гідравліка: Конспект лекцій Єгорова І.М. 2013 Скачати
bmg_98 Розрахунок плоских статично невизначних рам методом переміщень із застосуванням комп’ютера методичні вказівки проф. Е.Д. Чихладзе, доц. А.М. Петров 2013 Скачати
bmkc_1 Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Архітектура будівель та споруд» Рубцова Т.Ю. 2002 Скачати
bmkc_10 Програма навчальної практики з інженерної геології Рильцева Т.М. 2002 Скачати
bmkc_11 Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни "Будівельні конструкції та будівлі на залізничному транспорті" на тему "Залізобетонні конструкції" Мірошніченко С.В., Наконечний А.С. 2007 100 Скачати
bmkc_12 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Метрологія і стандартизація» Рильцева Т.М., Трикоз Л.В. 2003 Скачати
bmkc_13 Методичні вказівки до виконання лабораторно-практичних робіт з дисципліни «Фізико-хімічна механіка будівельних матеріалів та споруд» Ч.2 А.М.Плугін,Л.В. Трикоз, С.І.Возненко, С.В.Мірошніченко 2008 130 Скачати
bmkc_14 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Автоматика та автоматизація виробничих процесів» Плугін Д.А., Спасібо Є.О. 2003 Скачати
bmkc_15 Метрологія і стандартизація. Навчальний посібник. Ч.2 Рильцева Т.М., Трикоз Л.В. 2008
bmkc_16 Програма курсу та завдання на контрольну роботу з дисципліни «Метрологія і стандартизація Рильцева Т.М., Трикоз Л.В., Рачковський О.В. 2004 Скачати
bmkc_17 Методичні вказівки до виконання лабораторно-практичних робіт з дисципліни «Фізико-хімічна механіка будівельних матеріалів та споруд» Ч.1 Трикоз Л.В., Возненко С.І., Кудренко С.М. 2004 1215 Скачати
bmkc_18 Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Будівлі на залізничному транспорті» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності ЗС Рубцова Т.Ю. 1999 3560 Скачати
Ви наш 448628-й відвідувач