ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
filos_102.pdf Конспект лекцій. ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ Количева Т.В. 2016
filos_103.pdf Конспект лекцій. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ І.В. Толстов 2016
op_85 Основи екології: Конспект лекцій. Мороз М.О., Гармаш Б.К. 2016
tmex_88 МОДУЛЬНА СТРУКТУРА КУРСУ, ТЕХНОЛОГІЇ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ, ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійного вивчення дисципліни «Технічна механіка» професори В.І. Мороз, О.В. Братченко, доц. В.С. Тіщенко 2016
menedg_93 Інвестиційний менеджмент на залізничному транспорті: Конспект лекцій Васильєв О.Л., Семенцова О.В. 2016
etem_7 ВИВЧЕННЯ МІКРОПРОЦЕСОРНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА НА ОСНОВІ ЦИФРОВОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА ЧАСТОТИ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «СИСТЕМИ ТЯГОВОГО АВТОМАТИЗОВАНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА» проф. С.Г. Буряковський, старш. викл. А.С. Маслій, інженери А.Г. Мастепан, В.В. Смірнов 2016
ebiupt_7 Організаційна поведінка: Конспект лекцій. Ч. 1. Позднякова Л.О., Гриценко Н.В. 2016
cet_80.djvu Методичні вказівки до виконання лаболаторних робіт В.П. Нерубацький 2016
ebiupt_7 Організаційна поведінка: Конспект лекцій. Ч. 1. Позднякова Л.О., Гриценко Н.В. 2016
fts_32.pdf ОСНОВИ ЗАГАЛЬНОРОЗВИВАЛЬНОГО ТРЕНУВАННЯ. МЕТОДИКА ОЗДОРОВЧОГО ТРЕНУВАННЯ. Конспект лекций А.М. Буц, Т.В. Шепеленко 2016
op_86 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунків теплових надходжень і вибору типу кондиціонера в кабінах транспортних засобів у розділі «ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ» дипломного проекту проф. М.І. Ворожбіян, старші викладачі М.О. Мороз, Б.К. Гармаш 2016
menedg_103 Операційний менеджмент: Конспект лекцій Семенцова О.В. 2016
op_81 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунків теплових надходжень і вибору типу кондиціонера в кабінах транспортних засобів у розділі «ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ» дипломного проекту проф. М.І. Ворожбіян, старші викладачі М.О. Мороз, Б.К. Гармаш 2016
menedg_94 ПРОГРАМА КУРСУ та методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ» доценти О.В. Семенцова О.Л. Васильєв 2016
ugkr_38 Вантажні перевезення: Конспект лекцій. Частина 3. О.В. Лаврухін, А.М. Котенко, О.М. Костєнніков, Я.В. Запара, С.П. Кануннікова 2016 656.225
etem_8 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення практичних занять з дисципліни «ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ЕРС» доц. Н.П. Карпенко, старш. викл. В.П. Нерубацький 2016
fts_33.pdf Розвиток сили та швидкісно-силових якостей засобами спортивних ігор: Конспект лекції. Дорош М.І., Горчанюк В.А. 2016
inoz_151 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи 1 з дисципліни «АНГЛІЙСЬКА МОВА» для студентів 1-го курсу усіх факультетів С.М. Донець, О.В. Ель Кассем 2016
oia_72 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни «ІСТОРІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ» О.В. Чала, В.М. Орлова 2016
menedg_102 ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни «Менеджмент і адміністрування» О.В. Семенцова 2016
Ви наш 446454-й відвідувач