ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
zsv_51.djvu Розрахунок митних платежів. Методичні вказівки та завдання на розрахункову роботу з дисципліни “Митна справа на транспорті” проф. Є.С. Альошинський, старш. викл. Т.Т. Берестова 2012
bmg_42 Розрахунок металоконструкцій кранів Кобзєва О.М., Красюк О.Г. 2005 1334
at_81 Розрахунок і проектування установки електроживлення маршрутно-релейної централізації проміжної (малої) станції МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять, самостійної роботи та до виконання контрольної роботи 1 доц. К.С. Клименко, асист. О.І.. Горбушко 2011
zsv_24 Розрахунок і проектування пристроїв на залізничних станціях. Харків, ХарДАЗТ, Ч. І Крячко В.І. 2001
zsv_25 Розрахунок і проектування пристроїв на залізничних станціях. Харків, ХарДАЗТ, Ч. ІІ Крячко В.І. 2001
zsv_59 Розрахунок і проектування основних елементів проміжної станції. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної (контрольної) роботи з дисципліни «Залізничні станції та вузли» професори І.В. Берестов, О.М. Огар, доц. Г.В. Шаповал,асист. К.В. Таратушка 2014
zsv_59 Розрахунок і проектування основних елементів проміжної станції. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної (контрольної) роботи з дисципліни «Залізничні станції та вузли» професори І.В. Берестов, О.М. Огар, доц. Г.В. Шаповал,асист. К.В. Таратушка 2014
bmks_84 РОЗРАХУНОК І КОНСТРУЮВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ПІДСИЛЕННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання індивідуальних завдань з дисципліни "ЗАЛІЗОБЕТОННІ КОНСТРУКЦІЇ (СПЕЦКУРС)" доц. С. В. Мірошніченко, асист. Н. М. Партала 2017
errs_75.djvu Розрахунок і дослідження роботи однопредметної потокової лінії Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Організація локомотиворемонтного виробництва” доц. Крашенінін О.С. ас. Коваленко Д.М. 2012
at_124 РОЗРАХУНОК І ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПРОЦЕСІВ У ПРИСТРОЯХ ІНТЕРВАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РУХУ ПОЇЗДІВ НА ПЕРЕГОНАХ. ЗАВДАННЯ І Методичні вказівки до практичних занять та виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “СИСТЕМИ АВТОМАТИКИ НА ПЕРЕГОНАХ доц. С.В. Кошевий, старш. викл. О.Ю. Каменєв 2015
tr_zv_111 РОЗРАХУНОК ЗНАЧЕНЬ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ТА ПОХИБОК ЦИФРОВИХ ВОЛЬТМЕТРІВ. Методичні вказівки до разрахункової та контрольної роботи М.О. Колісник, І.В. Піскачова 2016
bkvrm_18 Розрахунок гідравлічних виконавчих систем автоматики БКВРМ. Суранов О.В. 2008 159
vagon_84 Розрахунок гальмівної системи локомотива завдання та методичні вказівки до виконання самостійної (контрольної) роботи з дисципліни “Автогальма та безпека руху поїздів” старші викладачі В.Г. Равлюк, А.М. Зубов, доц. С.В. Михалків, асист. І.М. Афанасенко 2013
electex_62 Розрахунок вузлів тракту передачі сигналів. завдання та методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «Електротехніка та електромеханіка» для студентів спеціальності «Автоматика та автоматизація на транспорті» денної форми навчання О.М. Ананьєва, М.Г. Давиденко, О.Є. Зінченко 2014 3771
electex_62 Розрахунок вузлів тракту передачі сигналів. завдання та методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «Електротехніка та електромеханіка» для студентів спеціальності «Автоматика та автоматизація на транспорті» денної форми навчання О.М. Ананьєва, М.Г. Давиденко, О.Є. Зінченко 2014
zsv_68 РОЗРАХУНОК БУДІВЕЛЬНОЇ ВАРТОСТІ ЗАЛІЗНИЧНИХ СТАНЦІЙ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни «ЗАЛІЗНИЧНІ СТАНЦІЇ ТА ВУЗЛИ» проф. О.М. Огар, доц. К.В. Крячко, асистенти О.С. Пестременко-Скрипка, К.В. Таратушка 2016
bmg_56 Розрахунок балок на пружній основі з використанням ПЕОМ Кітов Ю.П., Чихладзе Е.Д., Гайдук О.М. 2000 93
bmg_111 РОЗРАХУНОК БАГАТОПРОГОНОВИХ СТАТИЧНО ВИЗНАЧНИХ БАЛОК З ВИКОРИСТАННЯМ ПЕОМ. Методичні вказівки для студентів будівельних спеціальностей доценти Г.Л. Ватуля, М.А. Веревічева, Ю.В. Глазунов 2015 3421
bmg_37 Розрахунок статично невизначних ферм з застосуванням ПЕОМ Чихладзе Е.Д., Черненко М.Г. 1995 190
bmg_28 Розрахунок статично визначних ферм із застосуванням комп'ютера Чихладзе Е.Д., Черненко М.Г., Єгорова І.М. 2001 537
Ви наш 448457-й відвідувач