ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
op_64 Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях методичні вказівки до виконання розділу в дипломному проекті спеціалістів і магістрів проф. М.І. Ворожбіян, доценти О.В. Костиркін, Д.С. Козодой, старш. викл. Б.К. Гармаш 2014
etem_10 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту з дисципліни "ТЯГОВІ ТА ТРАНСФОРМАТОРНІ ПІДСТАНЦІЇ" доц. О. Д. Супрун, асист. Ю. О. Семененко 2017
fin_195 МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. Конспект лекцій О. М. Тройнікова 2018
errs_10 Методичні вказівки та завдання на контрольну роботу з дисципліни «Рухомий склад та тяга поїздів» Бабанін О.В. Тес лик А.Г. 2001
vagon_70.djvu ЗАВДАННЯ НА КУРСОВИЙ ПРОЕКТ з методичними вказівками з дисципліни “АВТОМАТИЧНІ ГАЛЬМА ТА БЕЗПЕКА РУХУ” для студентів спеціальності “Вагони” денної форми навчання старш. викл. В.Г. Равлюк, асист. І.М. Афанасенко 2012
kolii_70 Тахеометрична зйомка: методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи 3 з дисциплін «Інженерна геодезія» та «Основи геодезії» проф. О.С. Саяпін, доценти Є.Ф. Орел, П.І. Лоцман, асист. Л.В.Єчко 2013
op_65 Методичні вказівки до дипломного проектування з пожежної безпеки та захисту від атмосферної електрики проф. В.М. Сударський, старші викладачі С.О.Кисельова, І.І. Бугайченко, асист. Є.С. Білецька 2014
errs_101 СУЧАСНІ МЕТОДИ ПЕРЕРОБКИ НАФТИ. ХІМОТОЛОГІЯ БЕНЗИНІВ/ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ Д.С. Жалкін, С.Г. Жалкін 2016
fin_196 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни «СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА» доценти Н. М. Лисьонкова, О. А. Єрмоленко
kolii_71 Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань, практичних занять, розділу курсового та дипломного проектування з дисципліни «Проектування реконструкції залізниць» доценти С.М. Камчатна, О.О. Матвієнко, асист. А.О. Шевченко 2013
op_66 Дослідження метеорологічних умов виробничого середовища методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни «Основи охорони праці» доц.  Л.А. Катковнікова, старш. викл. Б.К. Гармаш, асистенти .Ю. Іваненко, Є.С. Білецька 2014
ebiupt_1 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи з дисципліни «Економіка залізничного транспорту» проф. Л.О. Позднякова, доц. О.М. Широкова 2014
errs_102 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для практичних робіт з дисципліни «ОСНОВИ НАДІЙНОСТІ ТА ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ЗРС» проф. О.С. Крашенінін, асистенти О.О. Шапатіна, О.В. Клименко, асп. В.А. Гогаєв 2016
menedg_104 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА» проф. О. В. Дикань, доц. О. В. Громова, старш. викл. Т. М. Глушенко 2018
kolii_15 Улаштування та експлуатація колії / Методичні вказівки до курсової роботи. Копанєв Г.П., Даренський О.М. 2002
errs_73.djvu Основи визначення життєвого циклу тягового рухомого складу Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів спеціальності «Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту (Локомотиви)» професори Е.Д. Тартаковський, А.П. Фалендиш, доц. Ю.Є. Калабухін, асп. А.М. Зіньківський 2011
inoz_143 Методичні вказівки з різних видів читання з елементами граматичної компетенції (німецька мова) О.В. Теслюк 2004
ebiupt_2 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни «Основи економіки транспорту» професор Л.О. Позднякова, доценти О.М. Широкова, В.І. Куделя 2014
errs_103 Хімотологія дизельних палив. Альтернативні види палива: Конспект лекцій. Д.С.Жалкін, С.Г.Жалкін 2016
market_76 РОБОЧА ПРОГРАМА, ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, завдання для самостійної та індивідуальної роботи та методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ» проф. О. І. Зоріна, старш. викл. О. М. Мкртичьян 2018
Ви наш 448457-й відвідувач