ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
errs_2 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Локомотивні енергетичні установки" для студентів спеціальності 7.100501 "Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту" Агулов А.Ф. Жалкін Д.С. 653
errs_3 Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни "Основи технології технічного обслуговування і ремонту локомотивів" Зарубін В.М. Дацун Ю.М. 3725
errs_4 Методические указания к выполнению курсовой работы "Анализ и сравнение характеристик локомотивов" Теслик А.Г., Жалкін Д.С. 896
inoz_93 Методичні вказівки та контрольна робота №2 для студентів 1 курсу механічного факультету заочного навчання. Пилаєва 709
m_39 "Диференціальні рівняння в частинних похідних". Методичні вказівки і завдання до контрольної роботи з дисципліни "Вища математика".> Куліш Ю.В., Рибачук О.В. 732
m_40 Методичні вк-ки і зав-ня до контр. роб. з теми "Кратні криволінійні та поверхневі інтеграли. Елементи теорії векторних полів". Ковалішина І.В. 437
mtb_21 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни "Матеріалознавство та ТКМ" розділ "Матеріалознавство" Тимофєева Л.А., Комарова Г.Л., Федченко І.І. 1191
ng_16 Методичні вказівки та збірник варіантів до завдання з машинобудівного креслення "Зубчасті передачі" Рябікін О.Г., Горяїнова О.В. 2009 883
ttd_2 Програма, завдання та методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Введення до спеціальності": Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни <Введення до спеціальності>. Лялюк В.М., Полтавський І.П., Корогодський В.А. 3196
vagon_1 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Загальна будова вагонів і контейнерів та їх взаємодія з технічними засобами залізниць" Нечволода С.І. 1999 3539
vtsu_38 Завдання на самостійну роботу з дисципліни "Обчислювальна техніка та програмування" (частина 1) для студентів механічного факультету Меркулов В.С., Бізюк І. 2006
vtsu_51 Типові тестові завдвння на самостійну роботу з дисциплін доц. Меркулов В.С., ст.викл. Бізюк І.Г., ас. Чаленко О.В.
vtsu_52 Типові тестові завдвння на самостійну роботу з дисциплін ст. викладач В.С.Меркулов, асистент І.Г. Бізюк
vtsu_53 Типові тестові завдвння на самостійну роботу з дисциплін "Обчислювальна техніка, програмування, моделювання систем" та "Обчислювальна техніка та програмування" для студентів спеціальностей 6.100501 та 6.092200 всіх форм навчання (Частина 3). доц. Меркулов
vtsu_54 ТИПОВІ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ "Прикладні програми пакету MS Office: Excel" на самостійну роботу з дисциплін "Обчислювальна техніка, програмування, моделювання систем" та "Обчислювальна техніка та програмування" для студентів спеціальностей 6.100501 та 6.092200 доц. Меркулов В.С., ст.викл. Бізюк І.Г., ас. Чаленко О.В.
at_1 Теорія автоматичного керування: Методичний посібник до розрахунково-графічних робіт. Хісматулін В.Ш. 2007 62.50:Х514
at_11 Програмоване завдання з методичними рекомендаціями за темою «Системи електричної централізації проміжних станцій» з дисципліни «Станційні системи автоматики». Харків: УкрДАЗТ. Мойсеєнко В.І., Клименко К.С. 2007 3700
at_12 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Системи автоматики і телемеханіки на перегонах». – Харків: УкрДАЗТ Бойнік А.Б., Лазарєв О.В., Мелехов А.А., Абакумов О.А. 2007 933
at_13 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Системи автоматики і телемеханіки на перегонах», ч. 4. – Харків: УкрДАЗТ. Бойнік А.Б., Самсонкін В.М., Рахматов В.З., Лазарєв О.В., Макаренко Р.В. 2002 603
at_14 Методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни «Системи автоматики і телемеханіки на перегонах», ч. 3.- Харків: УкрДАЗТ. Бойнік А.Б., Лазарєв О.В., Рахматов В.З., Макаренко Р.В. 2001 612
Ви наш 448460-й відвідувач