ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
bmg_31 Розрахунок плоских статично невизначних рам методом сил з використанням ПЕОМ Кітов Ю.П., Чихладзе Е.Д., Гайдук О.М., Черненко М.Г., Чирков Я.В. 1998 3342
bmg_98 Розрахунок плоских статично невизначних рам методом переміщень із застосуванням комп’ютера методичні вказівки проф. Е.Д. Чихладзе, доц. А.М. Петров 2013
bmg_124 РОЗРАХУНОК ПЛОСКИХ СТАТИЧНО НЕВИЗНАЧНИХ РАМ МЕТОДОМ ПЕРЕМІЩЕНЬ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КОМП’ЮТЕРА проф. Е.Д. Чихладзе, доц. А.М. Петров 2013 83
bmg_35 Розрахунок плоских статично невизначних рам методом переміщень з використанням ПЕОМ Чихладзе Е.Д., Черненко М.Г., Красюк О.Г. 2001 414
bmg_32 Розрахунок плоских і просторових статично невизначних рам на комп'ютері Черненко М.Г. 1998 3343
bmg_14 Розрахунок пластин з використанням ПЕОМ Чихладзе Е.Д. , Веревічева М.А. 2000 77
bmg_23 Розрахунок пластин з використанням ПЕОМ Чихладзе Е.Д. , Веревічева М.А. 2000 77
bmg_24 Розрахунок пластин з використанням ПЕОМ Чихладзе Е.Д. , Веревічева М.А. 2000 624.04 Ч-713
kolii_68 Розрахунок підкранової колії на міцність: методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи проф. В.П. Шраменко, асист. Д.А. Фаст 2013
kolii_64.djvu Розрахунок підкранової колії на міцність. Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни ”Підкранові колії” проф. В.П. Шраменко, асист. Д.А. Фаст 2013
errs_28 Розрахунок передачі потужності тепловоза з електричною передачею. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Передачі потужності та електрообладнання тепловозів" Колеснік І.К. Рогаль В.В. 823
errs_87 Розрахунок параметрів технічних об’єктів: Методичні вказівки до практичного заняття з дисципліни «Основи надійності, технічної діагностики і моніторингу технічного стану тягового рухомого складу» проф. Е.Д. Тартаковський, доц. О.С. Крашенінін, асист. О.В. Клименко, асп. К.О. Зізюлін 2013
ttd_108 Розрахунок параметрів теплової мережі методичні вказівки до курсової роботи та дипломного проектування з дисципліни «Теплові мережі» доц. В.В. Савенко, асист. О.В. Гришина, старш. викл. Г.В. Біловол 2013
vagon_77.djvu Розрахунок параметрів конвеєрів та обладнання цеху (дільниці, відділення) Завдання та методичні рекомендації до виконання самостійної (контрольної) роботи з дисципліни „Вагоноремонтні машини та обладнання” старш. викладачі В.Г. Равлюк, М.Г. Равлюк 2012 157
errs_108 РОЗРАХУНОК ОХОЛОДЖУВАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ ДИЗЕЛІВ ТЕПЛОВОЗІВ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з дисципліни «ТЕОРІЯ ТА КОНСТРУКЦІЯ ЛОКОМОТИВІВ» доц. А. Ф. Агулов, старші викладачі В. І. Коваленко, А. Л. Сумцов 2018
errs_94 Розрахунок основних параметрів тепловоза. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до курсового та дипломного проектування з дисципліни «ТЕОРІЯ ТА КОНСТРУКЦІЯ ЛОКОМОТИВІВ» доц. А.Ф. Агулов, асист. В.І. Коваленко 2014
bmg_38 Розрахунок нерозрізних балок на вібраційні впливи методом динамічних фокусів Кітов Ю.П., Веревічева М.А., Лобяк О.В. 1999 3582
bmg_64 Розрахунок нерозрізних балок з контролем розв'язання на ПЕОМ Кітов Ю.П. 2002 3693
vagon_75.djvu Розрахунок на міцність надресорної балки двовісного візка вантажного вагона. Методичні поради до виконання курсового та дипломного проектів з дисципліни "Вагони" (конструювання, теорія, розрахунки) доц. А. П. Горбенко, проф. І. Е. Мартинов 2012
bmg_69 Розрахунок на міцність і визначення переміщень в балках при згині з контролем рішення на ПЕОМ Кітов Ю.П., Чихладзе Е.Д., Гайдук О.М. 2001 877
Ви наш 448458-й відвідувач