ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
bmg_5 Руководство к лабораторным работам по гидравлике, ч. 2 Неронова Л.П. 1992 974
bmg_51 Определение геометрических характеристик сложных плоских сечений с контролем решения на ПЭВМ Кітов Ю.П., Чихладзе Е.Д., Чуменко С.М. 1993 122
bmg_52 Розрахунки на складний опір та стійкість із застосуванням ПЕОМ Чихладзе Е.Д., Кітов Ю.П., Веревічева М.А., Чуменко С.М., Красюк О.Г. 2001 888
bmg_53 Расчеты на сложное сопротивление и устойчивость с применением ПЭВМ Чихладзе Э.Д., Китов Ю.П., Веревичева М.А., Чуменко С.Н. 1996 108
bmg_54 Вибрані задачі з опору матеріалів з відповідями і розв'язаннями Кітов Ю.П. 2000 79
bmg_55 Навчальний програмний комплекс з опору матеріалів Кітов Ю.П., Веревічева М.А., Чуменко С.М. 2002 1050
bmg_56 Розрахунок балок на пружній основі з використанням ПЕОМ Кітов Ю.П., Чихладзе Е.Д., Гайдук О.М. 2000 93
bmg_62 Расчет тонкостенных стержней открытого профиля с применением ПЭВМ Кітов Ю.П., Веревічева М.А., Чихладзе Е.Д., Красюк О.Г. 241
bmg_64 Розрахунок нерозрізних балок з контролем розв'язання на ПЕОМ Кітов Ю.П. 2002 3693
bmg_65 Расчет неразрезных балок с контролем решения на ПЭВМ Кітов Ю.П., Чихладзе Е.Д. 1993 3030
bmg_66 Исследование объемного и плоского напряженного состояния с применением ПЭВМ Чихладзе Э.Д. Китов Ю.П. Веревичева М.А. 1996 50
bmg_69 Розрахунок на міцність і визначення переміщень в балках при згині з контролем рішення на ПЕОМ Кітов Ю.П., Чихладзе Е.Д., Гайдук О.М. 2001 877
bmg_7 Методичні рекомендації з дисц. «Гідравліка, гідрологія і гідрометрія» для студ. спец. «Залізничні споруди та колійне господарство», ч. 1 Ляшенко О.Л., Єгорова І.М. 2003 1087
bmg_76 Гідравліка та гідравлічні машини Програма дисципліни та індивідуальні завдання Борщов В.А. 2009 861
bmg_78 Керівництво до лабораторних робіт з гідравліки. Частина 3 Неронова Л.П. 3197
bmg_79 Розрахунково-проектувальні завдання з опору матеріалів та будівельної механіки (для студентів спец. "Вагони") Петров А.М. 2001 3653
bmg_8 Методичні рекомендації з дисц. «Гідравліка, гідрологія і гідрометрія» для студ. спец. «Залізничні споруди та колійне господарство», ч. 2 Ляшенко О.Л., Єгорова І.М. 2003 1086
bmg_83 Конспект лекций для студ. спец. "Локомотивы": Строительная механика Веревичева М.А. 624.04 B-313 624.04 В-313
bmg_86 Робоча навчальна програма дисципліни "Гідравліка" для студентів спеціальності 7.100502 "Залізничні споруди, колія та колійне господарство" з урахуванням модульної системи І.М. Єгорова 2010 3117
bmg_88 Завдання та методичні рекомендації до розрахунку внутрішнього водопроводу і каналізації будинків І.М. Єгорова, О.Л. Ляшенко 2010 3105
Ви наш 453793-й відвідувач