ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
fin_143 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійного вивчення дисципліни «Міжнародні валютно-кредитні розрахунки» доц. К.А. Карачарова 2016
euvkb_49 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ з дисципліни “ЕКОНОМІЧНА РОЗВІДКА ТА БЕЗПЕКА БІЗНЕСУ” ЧАСТИНА 2 І.В. Воловельська, А.В. Толстова 2016 753
etem_2 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА» для студентів напряму підготовки «СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РУХУ ПОЇЗДІВ» всіх форм навчання Частина 2 проф. М.М. Бабаєв, доценти М.Г. Давиденко, О.М. Ананьєва 2016 1080
errs_99 Локомотивне господарство: Конспект лекцій. Ч. 1 Бабанін О.Б., Жалкін С.Г. 2016
euvkb_41 Методичні вказівки для практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ПІДПРИЄМСТВ» проф. В.В. Компанієць, доц. О.М. Полякова 2016 3408
vagon_121 Системи автоматизованого проектування рухомого складу: Конспект лекцій. Ч. 1. Меркулов В.С. 2016 625.2 M 523
vagon_122 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни «ТЕХНОЛОГІЯ ВАГОНОБУДУВАННЯ ТА РЕМОНТУ ВАГОНІВ» В.Г. Равлюк, С.В. Перешивайлов 2016
at_131 ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ДОСТОВІРНОСТІ ВИПРОБУВАНЬ МІКРОПРОЦЕСОРНИХ СИСТЕМ ЗАЛІЗНИЧНОЇ АВТОМАТИКИ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та виконання розрахунково-графічної і контрольної роботи з дисципліни «ДІАГНОСТИКА ТА ВИПРОБУВАННЯ СИСТЕМ ЗАЛІЗНИЧН А. Б. Бойнік, В. Ф. Кустов, О. Ю. Каменєв 2016
ckc_39 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни «ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ» проф. М.А. Мірошник 2016
mov_9 НАЧАЛЬНЫЙ КУРС ГРАММАТИКИ РУССКОГО ЯЗЫКА МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по изучению дисциплины «РУССКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ» ЧАСТЬ II М.И. Ситковская, Е.В. Королева, Т.Н. Сажина 2016 3389
fin_144 СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до розрахункової роботи доценти Н.М. Лисьонкова, О.А. Єрмоленко 2016
euvkb_50 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни «ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОСПОДАРСТВА» Частина 1 І.В. Токмакова, М.В. Кондратюк, М.О. Устенко, М.В. Корінь 2016 751
etem_3 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА» для студентів напряму підготовки «СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РУХУ ПОЇЗДІВ» всіх форм навчання Частина 1 доценти О.М. Ананьєва, М.Г. Давиденко 2016
ugkr_36 Транспортно-експедиторська діяльність: Конспект лекцій. Частина 3. В.М. Запара, С.М. Продащук, Г.Є. Богомазова, О.О. Шапатіна 2016 658.7
euvkb_42 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “ЕКОНОМІЧНА РОЗВІДКА ТА БЕЗПЕКА БІЗНЕСУ” Частина 1 доценти І.В. Воловельська, А.В. Толстова 2016 1640
fin_158.pdf Центральний банк і грошово-кредитна політика: Конспект лекцій Коковіхіна О. О., Бойко Д. І. 2016
vagon_123 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторної роботи з дисципліни «ТЕХНОЛОГІЯ ВАГОНОБУДУВАННЯ ТА РЕМОНТУ ВАГОНІВ» Частина 4 доц. В.Г. Равлюк, старш. викл. С.В. Перешивайлов 2016
at_132 ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСОБІВ КЕРУВАННЯ І КОНТРОЛЮ СИСТЕМИ МПЦ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «СТАНЦІЙНІ СИСТЕМИ АВТОМАТИКИ» проф. С.В. Панченко, доц. В.П. Мороз, старші викладачі С.О. Змій, Р.В. Турчинов 2016
ckc_38 Основи проектування систем автоматизації: Конспект лекцій Мірошник М.А. 2016
tmex_85 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни «ТЕОРЕТИЧНА МЕХАНІКА» (розділ «Кінематика») для студентів заочної форми навчання Н.А. Аксьонова, О.В.Оробінськи, О.В. Надтока 2016
Ви наш 451372-й відвідувач