ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
electex_31 Розрахунок трансформатора малої потужності. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності “Автоматика та автоматизація на транспорті” Бабаєв М.М. 2002 1011
electex_35 Розрахунок тракту передачі сигналів. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни ТЕМК Давиденко М.Г., Кошевий С.В., Блиндюк В.С. 2004
electex_60 Розрахунок тракту передачі сигналів: методичнi вказiвки до виконання курсової роботи з дисципліни «Електротехніка та електромеханіка» для студентів спеціальності «Автоматика та автоматизація на транспорті» всіх форм навчання доценти М.Г. Давиденко, О.М. Ананьєва 2013 1030
bmg_91 Розрахунок тонкостійнних стержнів відкритого профілю із застосуванням комп'ютера Чихладзе Е.Д., Кітов Ю.П., Веревічева М.А. 2008 3721
kolii_74 РОЗРАХУНОК ТЕРМІНІВ РЕМОНТУ ЗАЛІЗНИЧНОЇ КОЛІЇ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни «ПОСТІЙНІ ПРИСТРОЇ, ЇХ ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА РЕМОНТ» доц. А.М. Штомпель 2015
ttd_127 РОЗРАХУНОК ТЕПЛООБМІННИХ АПАРАТІВ ТИПУ „ПІДІГРІВНИК ВОДИ” ТА „ПІДІГРІВНИК ПОВІТРЯ” Методічні вказівки для виконання курсового проекту. В.І. Рубльов, Ю.А. Бабіченко, Л.О. Пархоменко, О.В. Панчук 2016
electex_58 Розрахунок та проектування електричних кіл трифазного струму та елементів систем електропостачання промислових підприємств. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Електротехніка, електроніка та Електропостачання» доценти А.А. Прилипко, О.М. Ананьєва 2013 3227
bmks_82 Розрахунок та конструювання елементів промислової багатоповерхової каркасної будівлі Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни "Будівельні конструкції та будівлі на залізничному транспорті" доценти С.В. Мірошниченко, О.В. Романенко 2015
bmg_39 Розрахунок стержневих споруд на ПЕОМ з прикладами розв'язання. Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спец. "Залізничні споруди та колійне господарство" Чихладзе Е.Д., Черненко М.Г., Веревічева М.А. 2000 187
bmg_127 РОЗРАХУНОК СТАТИЧНО НЕВИЗНАЧНИХ ФЕРМ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КОМП’ЮТЕРА проф. Е.Д. Чихладзе, доц. О.М. Кобзєва 2011 3511
bmg_41 Розрахунок статично невизначних рам на вібраційні впливи Кітов Ю.П., Веревічева М.А., Лобяк О.В. 1999 3580
bmg_126 РОЗРАХУНОК СТАТИЧНО ВИЗНАЧНИХ ФЕРМ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КОМП’ЮТЕРА проф. Е.Д. Чихладзе, Л.Б. Кравців 2011 3503
zsv_28 Розрахунок сортувальних пристроїв різної потужності в прикладах і задачах, Харків, ХарДАЗТ, Ч. І Пестременко А.З. 2000 248
op_63 Розрахунок систем вентиляції методичні вказівки до дипломного проектування асист. А.В. Гончаров 2014
bmg_133 Розрахунок розпірних систем. Навчальний посібник Г. Л. Ватуля, Ю. В. Глазунов, Л. Б. Кравців, Н. В. 2017
ckc_23 Розрахунок пропускної здатності для проектованої мережі доступу. Методичні вказівки до курсового, дипломного проектування та практичних занять з дисциплін «Системи передачі даних», «Передача даних у цифрових мережах» К.А. Трубчанінова, О.С. Жученко 2014
tr_zv_102 Розрахунок пропускної здатності для проектованої мережі доступу. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до курсового, дипломного проектування та практичних занять з дисциплін «СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ», «ПЕРЕДАЧА ДАНИХ У ЦИФРОВИХ МЕРЕЖАХ» доценти К.А. Трубчанінова, О.С. Жученко 2014 1699
tr_zv_99 Розрахунок пропускної здатності для проектованої мережі доступу методичні вказівки до курсового, дипломного проектування та практичних занять з дисциплін «Системи передачі даних», «Передача даних у цифрових мережах» доценти К.А. Трубчанінова, О.С. Жученко 2014 1699
at_80 Розрахунок пристроїв живлення сигнальної установки кодового АБ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять, самостійної роботи та до виконання контрольної роботи 2 Доцент Клименко К.С. Ст. викл. Абакумов О.А. 2011
tmex_80 Розрахунок плоских ферм методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни “Теоретична механіка” розділ «Статика» доценти Н.А. Аксьонова, О.В. Оробінський 2015
Ви наш 446136-й відвідувач