ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
ugkr_38 Вантажні перевезення: Конспект лекцій. Частина 3. О.В. Лаврухін, А.М. Котенко, О.М. Костєнніков, Я.В. Запара, С.П. Кануннікова 2016 656.225
etem_8 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення практичних занять з дисципліни «ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ЕРС» доц. Н.П. Карпенко, старш. викл. В.П. Нерубацький 2016
ebiupt_7 Організаційна поведінка: Конспект лекцій. Ч. 1. Позднякова Л.О., Гриценко Н.В. 2016
fts_32.pdf ОСНОВИ ЗАГАЛЬНОРОЗВИВАЛЬНОГО ТРЕНУВАННЯ. МЕТОДИКА ОЗДОРОВЧОГО ТРЕНУВАННЯ. Конспект лекций А.М. Буц, Т.В. Шепеленко 2016
inoz_151 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи 1 з дисципліни «АНГЛІЙСЬКА МОВА» для студентів 1-го курсу усіх факультетів С.М. Донець, О.В. Ель Кассем 2016
oia_72 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни «ІСТОРІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ» О.В. Чала, В.М. Орлова 2016
menedg_102 ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни «Менеджмент і адміністрування» О.В. Семенцова 2016
op_82 Хімія: Конспект лекцій Костиркін О.В., Корогодська А.М. 2016
euvkb_53 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ для студентів спеціальності “ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА” В.Л. Дикань, В.О. Зубенко 2016 742
menedg_95 Ділове адміністрування: Конспект лекцій. Ч. 2. Васильєв О.Л. 2016
ugkr_39 Вантажні перевезення: конспект лекцій. Частина 4. О.В. Лаврухін, А. М. Котенко, А. Л. Обухова, Г. С. Бауліна, О. В. Ковальова 2016 656.225
fts_33.pdf Розвиток сили та швидкісно-силових якостей засобами спортивних ігор: Конспект лекції. Дорош М.І., Горчанюк В.А. 2016
inoz_152 МОЯ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ – «ЛОКОМОТИВИ ТА ЛОКОМОТИВНЕ ГОСПОДАРСТВО» МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з дисципліни «ІНОЗЕМНА МОВА» (німецька мова) викл. Н.О. Карабітськова 2016
ng_46 ПОБУДОВА АКСОНОМЕТРИЧНИХ ПРОЕКЦІЙ ПОВЕРХОНЬ З ПОДВІЙНИМ ПРОНИКНЕННЯМ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання завдання для студентів усіх спеціальностей доц. Г.Л. Ольхова 2016
market_73 ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ. Конспект лекцій О. І. Зоріна, О. М. Мкртичьян 2016
euvkb_54 Управління витратами: Конспект лекцій: В 2 ч. Ч.2 Дикань В.Л., Полякова О.М. 2016 65.09(2)29 ББК Д45
menedg_96 Прикладні проблеми становлення ринкової економіки України: Конспект лекцій Нескуба Т.В. 2016
at_127 ТЕОРІЯ ОПТИМАЛЬНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до розрахунково-графічної роботи "СИНТЕЗ КОРЕКТУЮЧОГО ПРИСТРОЮ МЕТОДОМ ЛОГАРИФМІЧНИХ ЧАСТОТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК" проф. В.Ш. Хісматулін, доц. О.О. Сосунов 2016
fts_34.pdf Методика розвитку швидкості та витривалості засобами легкої атлетики: Конспект лекції. Сапегіна І.О., Шатов А.В. 2016
f_31 КОЛИВАННЯ ТА ХВИЛІ ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ з дисципліни „ФІЗИКА” проф. М.І. Гришанов 2016
Ви наш 451344-й відвідувач