ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
inoz_141 Мій фах – міжнародна зовнішньоекономічна діяльність: методичні вказівки з розвитку навичок читання та комунікативної компетенції для студентів 2 курсу економічного факультету (англійська мова) О.В. Гаврилова 2014
ettp_57 ПРАВОЗНАВСТВО методичні вказівки для підготовки до модульного та залікового контролю викл. В.Л. Соколкін, старш. викл. В.О. Булига, асист. Ю.Ю. Чуприна 2015
oia_79 ЗАВДАННЯ І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА» професори Н. В. Чебанова, Т. І. Єфіменко, доц. В. М. Орлова 2018
inoz_142 Мій фах – «Комп’ютерні системи»: методичні вказівки з розвитку авичок комунікативної компетенції для студентів 2 курсу факультету АТЗ (англійська мова) В.М. Михайленко 2014
cpp_2 Правила дорожнього руху. Методичні вказівки для слухачів ЦНПП УКРДАЗТ В.О. Чернявська, С.В. Савченко, Т.В. Бабенко 2014
fin_183 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «СТРАХОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» доц. В. В. Поколодний 2018
errs_50 Методичні вказівки до виконання контрольких робіт з дисципліни "Організація виробництва та основи логістики". Для студентів спеціальності "Локомотиви" всіх форм навчання. Розрахунок техніко-обгрунтованих норм за допомогою хронометражу Жалкін С.Г. Тартаковський Е.Д. Крашенінін А.С. Міхалків С.В.
m_82 Спеціальні розділи. Ч. 2. Ряди, елементи теорії функцій комплексної змінної: Конспект лекцій В.І. Храбустовський, Ю.С. Шувалова 2013
fts_22 Місце і значення спорту в житті людини та суспільстві. Олімпійський рух в Україні: Конспект лекції. Буц А.М., Шепеленко Т.В., Шатов А.В. 2014
kfz_9 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Вагони. конструювання та розрахунки» Частина І старш. викл. А.М. Зубов 2014
fin_184 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичної, самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» асист. А. А. Гречішкіна, доц. О. М. Тройнікова 2018
tmex_39 Метрологія, стандартизація і сертифікація Мороз В.І., Єгоров В.Г., Смагін В.К., Теслік А.Г., Братченко О.В. 2000
m_83 Кратні, криволінійні та поверхневі інтеграли. елементи теорії поля: методичні вказівки і завдання з дисципліни “ВИЩА МАТЕМАТИКА” проф. Ю.В. Куліш, старші викладачі О.О. Гончарова, О.І. Семяшкіна, О.В. Рибачук 2013
fts_23 Методичні рекомендації щодо проведення занять з фізичного виховання зі студентами спеціальних медичних груп: Конспект лекції. Шепеленко Т.В., Шевченко В.П., Черніна С.М. 2014
kfz_10 Соціологія: Конспект лекцій Ч. 1 В.М. Петрушов, В.І. Павлов, С.Г. Головко, А.Я. Сенченко 2015
fin_185 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до розрахункової роботи з дисципліни «ЕКОНОМЕТРИКА» доц. М. О. Єрьоміна 2018
vtsu_69 Алгоритмічні мови програмування: методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Комп’ютерна техніка та програмування» Частина 2 доц. С.Є. Бантюков старш. викл. С.О. Бантюкова 2013
fts_24 Методика використання засобів фізичного виховання для усунення відхилень у стані здоров’я: Конспект лекції. Лучко О.Р., Сапегіна І.О., Довженко С.С. 2014
vtsu_70 Завдання і методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни “МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ БКВРМ" для студентів будівельного факультету доценти С.Є. Бантюков, В.Г. Пчолін, .В. Головко 2013
fts_25 Основи методики фізичного тренування: Конспект лекції. Шепеленко Т.В., Лучко О.Р. 2014
Ви наш 451372-й відвідувач