ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
bmg_123 ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВІД. Методичні вказівки до практичних занять і виконання розрахунково-графічних робіт для студентів спеціальності «Будівництво залізниць, колія та колійне господарство» всіх форм навчання Єгорова І.М. 2013 3313
bmg_124 РОЗРАХУНОК ПЛОСКИХ СТАТИЧНО НЕВИЗНАЧНИХ РАМ МЕТОДОМ ПЕРЕМІЩЕНЬ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КОМП’ЮТЕРА проф. Е.Д. Чихладзе, доц. А.М. Петров 2013 83
bmg_125 Вибрані задачі з опору матеріалів з розв’язаннями : навч. Посібник. Видання друге, перероблене і доповнене Е.Д. Чихладзе, Ю.П. Кітов 2010
bmg_126 РОЗРАХУНОК СТАТИЧНО ВИЗНАЧНИХ ФЕРМ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КОМП’ЮТЕРА проф. Е.Д. Чихладзе, Л.Б. Кравців 2011 3503
bmg_127 РОЗРАХУНОК СТАТИЧНО НЕВИЗНАЧНИХ ФЕРМ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КОМП’ЮТЕРА проф. Е.Д. Чихладзе, доц. О.М. Кобзєва 2011 3511
bmg_128 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з дисципліни «ГІДРАВЛІКА, ГІДРОЛОГІЯ І ГІДРОМЕТРІЯ». Частина 1 старш. викл. О.Л. Ляшенко, асист. І.М. Єгорова 2003 1087
bmg_129 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з дисципліни «ГІДРАВЛІКА, ГІДРОЛОГІЯ І ГІДРОМЕТРІЯ». Частина 2 старш. викл. О.Л. Ляшенко асист. І.М. Єгорова 2003 1086
bmg_130 ОСНОВИ ЛІНІЙНОЇ ТЕОРІЇ ПРУЖНОСТІ, ПЛАСТИЧНОСТІ ТА ПОВЗУЧОСТІ Е.Д. Чихладзе, М.А. Веревічева, Є.І. Галагуря, М.О. Ковальов, Л.Б. Кравців, О.В. Опанасенко, А.М. Петров 2010 620.2 0-753
bmg_131 ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ПРОЕКТУВАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ З ОПОРУ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ СТУДЕНТІВ МЕХАНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ доц. О.М. Кобзєва, старш. викл. О.Г. Красюк 2003 1180
bmg_132 ДИНАМІЧНІ РОЗРАХУНКИ КОНСТРУКЦІЙ Е.Д. Чихладзе, С.Ю. Берестянська, І.М. Лисякова 2015 624.07 X-713
bmg_133 Розрахунок розпірних систем. Навчальний посібник Г. Л. Ватуля, Ю. В. Глазунов, Л. Б. Кравців, Н. В. 2017
bmg_134 ОСНОВЫ ЛИНЕЙНОЙ ТЕОРИИ УПРУГОСТИ, ПЛАСТИЧНОСТИ И ПОЛЗУЧЕСТИ Чихладзе Э.Д., Веревичева М.А., Галагуря Е.И. и др. 2010 620.2 0-753
bmg_135 Будівельна механіка: Підручник. Е.Д. Чихладзе 2002 624.04 Ч-713
bmg_136 Опір матеріалів: Підручник для студентів будівельних спеціальностей транспортних вузів. Чихладзе Е.Д. 2011 620.2 Ч-753
bmg_137 Сопротивление материалов. Учебник Чихладзе Э.Д. 2011 620.2 Ч-753
bmg_138 Строительная механика. Учебник Э.Д. Чихладзе 2002 624.04 Ч-713
bmg_14 Розрахунок пластин з використанням ПЕОМ Чихладзе Е.Д. , Веревічева М.А. 2000 77
bmg_140 ГІДРАВЛІКА І ГІДРОПРИВІД. Конспект лекцій М.О. Ковальов, І.М. Єгорова 2017
bmg_17 Програмний комплекс для контролю і розв'язання задач на ПЕОМ за курсом "Будівельна механіка" Кітов Ю.П., Веревічева М.А., Черненко М.Г. 2007 3614
bmg_18 Расчет установившегося неравномерного движения воды в открытых руслах Борщов В.А., Давидов Р.Н. 3137
Ви наш 455348-й відвідувач