ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
vtsu_1 Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни "ОТ та програмування" для студентів1-го курсу факультету УПП. Бантюков С.Є, Філіппенко І.Г., 3431
vtsu_3 Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Комп'ютерна техніка і програмування". Бантюков С.Є, Пєнкіна О.Є., Бантюкова С.О. 854
m_19 Методичні вказівки і завдання до контрольної роботи з тем "Диференціальні рівняння" і "Ряди". Ковалішина І.В. 3472
ng_10 Навчальний посібник "Креслення цивільних будівель та їх конструкцій". Ольхова Г.Л. 2008 744 0 567
ng_11 Методичні вказівки та контр. завдання для студентів заочної фоми навчання будів. спеціальностей. Частина I. Новиков В.В., Ольхова Г.Л. 2009 310
ng_12 Методичні вказівки до завдання з будівельного креслення "Металеві конструкції". Ольхова Г.Л., Бородін Д.Ю., Новіков В.В. 2002 1126
ng_2 Методичні вказівки до графічної роботи з нарисної геометрії "Проекції з числовими відмітками". Семенова-Куліш В.В., Ольхова Г.Л., Новіков В.В., Горяінова О.В. 2006 1333
ng_4 Методичні вказівки та збірник варіантів до завдання з машинобудівного креслення "Нерознімні з'єднання". Семенова-Куліш В.В., Рябікін О.Г. 2008 3066
ng_5 Методичні вказівки до завдання з машинобудівного креслення "Ескіз зубчастого колеса" Рябікін О.Г., Горяінова О.В. 2006 744
ng_6 Методичні вказівки та збірник варіантів до завдання "Креслення по опису" Рябікін О.Г., Семенова-Куліш В.В., Бородін Д.Ю., Новіков В.В. 2003 1125
ng_8 Методичні вказівки до завдання з будівельного креслення "Залізобетонні конструкції". Ольхова Г.Л., Горяінова О.В., Новіков В.В. 2005 1300
vtsu_14 Програмування інженерно-технічних задач в середовищі QBasic: Конспект лекцій з дисципліни "Обчислювальна техніка і програмування", частина 3 Філіппенко І.Г., Гончаров В.О., Меркулов В.С. 621.991(681)14Ф534
vtsu_16 Розрахунки табличним процесором EXCEL: Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Обчислювальна техніка та програмування" Гончаров В.О. 166
vtsu_18 Методичні вказівки "Робота користувача в комп'ютерних мережах" Конопацька В.М., Солонінченко А.М. 3651
vtsu_19 Основи алгоритмізації базових обчислювальних процесів. Меркулов В.С., Гончаров В.О., Бізюк І.Г., Бутенко М.В., Головко О.В. 621.991(681) 14 0 751
tmex_1 Робочий конспект лекцій з дисципліни "Теоретична механіка" Аксьонова Н.А. 97
tmex_2 Конспект лекцій з дисципліни <Теоретична механіка> змістовний модуль <Статика>. Іванова З.О., Аксьонова Н.А. 531 У 20
tmex_3 "Комплексне методичного забезпечення до вивчення дисципліни "Теоретична механіка". Іванова З.О., Дунай Л.М., Аксьонова Н.А. 1251
tmex_4 "Теоретична механіка": Модульна структура курсу, технології контролю знань, тестові завдання". Іванова З.О., Аксьонова Н.А., Дунай Л.М. 38
tmex_5 Завдання, методичні поради та типові звіти до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни "Теоретична механіка". Розділ "Статика". Оробінський О.В., Аксьонова Н.А., Астахова Л.В. 362
Ви наш 455346-й відвідувач