ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
op_90 ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАПИЛЕНОСТІ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторної роботи доценти М. О. Мороз, Б. К. Гармаш 2017
op_6 Дослідження запиленості повітряного середовища. М.В. до лабораторної роботи. В.Г. Брусенцов, І.І. Бугайченко 2007 3525
at_132 ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСОБІВ КЕРУВАННЯ І КОНТРОЛЮ СИСТЕМИ МПЦ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «СТАНЦІЙНІ СИСТЕМИ АВТОМАТИКИ» проф. С.В. Панченко, доц. В.П. Мороз, старші викладачі С.О. Змій, Р.В. Турчинов 2016
op_66 Дослідження метеорологічних умов виробничого середовища методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни «Основи охорони праці» доц.  Л.А. Катковнікова, старш. викл. Б.К. Гармаш, асистенти .Ю. Іваненко, Є.С. Білецька 2014
op_7 Дослідження метеорологічних умов виробничого середовища. М.В. до лабораторної роботи. Д.С. Козодой, Н.В. Козодой, Л.А. Катковнікова 2008 3709
at_133 ДОСЛІДЖЕННЯ МІКРОПРОЦЕСОРНОЇ ГІРКОВОЇ ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «СТАНЦІЙНІ СИСТЕМИ АВТОМАТИКИ» проф. С.В. Панченко, доц. В.П. Мороз, старші викладачі С.О. Змій, Р.В. Турчинов 2016
m_55 Дослідження операцій. Методичні вказівки для контрольних робіт. Юрчак Н.С., Волохова Н.І., Думіна О.О. 2005 1298
op_53.djvu ДОСЛІДЖЕННЯ ОПОРУ ЗАЗЕМЛЮВАЧІВ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторної роботи з курсу «ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ» для студентів усіх спеціальностей і форм навчання Б.К. Гармаш, М.О. Мороз, доц. Н. А. Губенко 2011 3501
op_8 Дослідження опору заземлювачів. МВ до лабораторної роботи. В.М. Сударський 2002 3673
tr_zv_109 ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИМІРЮВАНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ ГЕНЕРАТОРА ФУНКЦІЙ Методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни "СПЕЦІАЛЬНІ ВИМІРЮВАННЯ В СИСТЕМАХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ" доц. М.О. Колісник 2015 3234
at_138 ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ ПОБУДОВИ ПРИСТРОЇВ УБЕЗПЕЧЕНОГО ВВЕДЕННЯ-ВИВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до курсового та дипломного проектування, лабораторних та практичних занять з дисципліни «СТАНЦІЙНІ СИСТЕМИ АВТОМАТИКИ» доценти В. П. Мороз, С. О. Змій 2018
op_9 Дослідження природного освітлення. МВ до лабораторної роботи. В.Г. Брусенцов, 2002 1097
at_111 Дослідження програмно-апаратних засобів програмування мікропроцесорних контролерів. Методичні вказівки до виконання лабораторних занять, самостійної роботи, курсового та дипломного проектування з дисципліни "Станційні системи автоматики" доц. В.П. Мороз, асистенти С.О. Змій, Р.В. Турчинов 2014 90
tr_zv_26 Дослідження протоколу канального рівня HDLC Бондаренко О. В., Книгавко М.В. 1071
ttd_10 Дослідження процесу адіабатного витікання повітря із сопла, що звужується, методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для студентів всіх форм навчання спеціальності “Теплоенергетика”. Ярошенко Т.І., Богомазов Є.В. 2008
op_10 Дослідження теплових випромінювань МВ до лабораторної роботи. В.М. Сударський, М.Я. Кислий 1096
op_77 ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛОВИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ ТА ФЕКТИВНОСТІ ТЕПЛОЗАХИСНИХ ОГОРОДЖЕНЬ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторної роботи з дисципліни «Основи охорони праці » для студентів усіх спеціальностей та форм навчання асистенти А.В. Гончаров, І.І. Бугайченко 2009 1446
ttd_13 Дослідження тепловіддачі при кипінні рідини, методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для студентів всіх форм навчання спеціальності “Теплоенергетика”. Богомазов Є.В., Ярошенко Т.І., Шкрабіль Т.О. 2008
bkvrm_88 ДОСЛІДЖЕННЯ ТРИБОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ЧОТИРИКУЛЬКОВІЙ МАШИНІ ТЕРТЯ методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ МАШИН ТА ЕКОНОМІЇ НАФТОПРОДУКТІВ" доц. А.М. Кравець, старш. викл. В.Г. Кравець 2011 3236
op_27 Дослідження штучного освітлення (Методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни "Основи охорони праці") В.Г. Брусенцов, Д.С. Козодой, С.О. Кисельова, А.В. Гончаров 2010 903
Ви наш 453398-й відвідувач