ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
ng_29 Методичні вказівки та збірник варіантів для практичних занять з дисципліни САПР для студентів факультету УПП денної форми навчання доц. В.В. Семенова-Куліш, асистенти О.В. Горяінова, О.І. Сухарькова 2013
inoz_136 Мій фах – логістика залізничного транспорту: методичні вказівки з розвитку навичок читання та комунікативної компетенції (німецька мова) Н.О. Карабітськова 2014
ettp_52 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни «МІКРОЕКОНОМІКА» проф. О.Д. Борович, доц. Н.М. Каменева, асист. О.Т. Мозгова 2014
tmex_93 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни «ТЕОРЕТИЧНА МЕХАНІКА» Розділ ДИНАМІКА доценти Н. А. Аксьонова, О. В. Оробінський, О. В. Надтока 2018
inoz_134 «Мій фах – автоматика, телемеханіка та зв’язок» Методичні вказівки з розвитку навичок читання та комунікативної компетенції для студентів 2 курсу факультету АТЗ (англійська мова) старш. викл. В.Ф. Антонова 2013
inoz_137 Електричний транспорт: Методичні вказівки з розвитку навичок читання та комунікативної компетенції (англійська мова) Л.І. Золотаревська, І.Б. Абрамська 2014
ettp_53 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Мікроекономіка» проф. О.Д. Борович, доц. Н.М. Каменева, асист. Ю.Ю.Чуприна 2014
kolii_81.pdf Тягові розрахунки залізниці. Методичні вказівки до виконання індивідуальних, розрахунково-графічних завдань, розділу курсового та дипломного проектування з дисциплін «Проектування залізниць», «Проектування реконструкції залізниць» доценти С.М. Камчатна, О.В. Пасько,асист. А.О. Шевченко 2016
tmex_29 Методичне забезпечення дослідження важільних механізмів в курсовому проектуванні та виконанні контрольних робіт з дисциплін “Теорія механізмів і машин” і “Прикладна механіка” Мороз В.І., Іщенко В.І., Логвіненко О.А., Євтушенко В.К., Ліньков В.В. 2003
inoz_138 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з розвитку навичок читання та тестові завдання для студентів-заочників з курсу «Ділова німецька мова» (німецька мова) О.В. Теслюк 2014
ettp_54 МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО. Програма, плани семінарських занять та завдання для самостійної й індивідуальної роботи студентів доц. Т.М. Гайворонська 2014
bkvrm_154 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни «МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ ТА ОЦІНКА ЯКОСТІ ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНИХ ТА ЗЕМЛЕРИЙНИХ МАШИН» Частина 1 доценти А. В. Євтушенко, А. М. Кравець 2018
tmex_30 Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни “Деталі машин і основи конструювання”. Частина 1 Клімаш О.С., Захарченко В.К., Ліньков В.В., Астахова Л.В. 2003
inoz_139 Теплоенергетичні установки: методичні вказівки з розвитку навичок читання та комунікативної компетенції для студентів 2 курсу механічного факультету (англійська мова) О.А. Дзюба, І.О. Печій 2014
ettp_55 Міжнародне приватне право МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ та завдання для самостійної роботи доц. Т.М. Гайворонська 2014
tmex_31 Комплексне методичне забезпечення до виконання контрольної роботи з дисципліни «Метрологія, стандартизація і управління якістю»: завдання, методичні поради, оболонка пояснювальної записки Астахова Л.В., Надтока О.В., Клімаш О.С. 2006
inoz_140 Методичні вказівки з розвитку комунікативної компетенції та різних видів читання “Європейські залізниці” (німецька мова) О.В. Теслюк 2014
ettp_56 ПРАВОЗНАВСТВО плани семінарських занять та завдання для самостійної й індивідуальної роботи викл. В.Л. Соколкін, старш. викл. В.О. Булига,асист. Ю.Ю. Чуприна 2015
oia_78 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи з дисципліни «ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗАЛІЗНИЧНОГО КОМПЛЕКСУ» проф. О. О. Євсєєва 2018
tmex_32 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Взаємозамінність, стандартизація і метрологія" Клімаш О.С., Надтока О.В., Шуліка О.С. 2009
Ви наш 451374-й відвідувач