ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
bmks_7 Технология изготовления строительных материалов Плугін А.М., Софронов В.С., Жильцов В.П. и др.
ttd_35 Методичні вказвки до лабораторних робіт "Регулятори прямої дії і їх використання в газорегуляторному пункті" Полтавський І.П., Гришина О.В., Полтавський С.І. 380
filos_71 Конспект лекцій Данілян В.О. 30.5 ББК Д-18
m_40 Методичні вк-ки і зав-ня до контр. роб. з теми "Кратні криволінійні та поверхневі інтеграли. Елементи теорії векторних полів". Ковалішина І.В. 437
at_45 Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине "Теоретические основы автоматики и телемеханики". Часть I. Мороко М.О. 595
errs_42 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Теорія та конструкція локомотивів".Частина 1. Агулов А.Ф., Фалендиш А.П. 174
tmex_8 Завдання та методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з теоретичної механіки. Розділ "Статика" Оробінський О.В. 1091
op_44 Методические указания к дипломному проектированию по "Расчет теплопоступлений и выбор типакондиционера в кабинах транспортных средств" для студентов специальностей СДМ, Т, С. Волощук А.Д. 830
tmex_9 Завдання та методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з теоретичної механіки. Розділ "Кінематика" Дунай Л.М., Іванова З.О. 3665
op_43 Методичские указания к дипломному проектированию по электробезопасности Шмалько Э.Я. 542
ttd_80 Методичні вказівки до курсового проектування "Розрахунок автоматичної системи регулювання температури перегрітої пари котла" Єрощенков С. А., Полтавський І.П., Шаройко Н.А. 104
ettp_30 Методичні вказівки до тестування з курсу мікро- та макроекономіки для студентів денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей. Доц. Каменева Н.М.
ttd_59 Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Исследование газовой горелки с принудительной подачей воздуха" Михайлов І.Д., Пелепейченко В.І. 288
menedg_53 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни Васильєв О.Л. 1239
ttd_48 Конспект лекцій "Розрахунок розсіювання шкідливих викидів і вибір димових труб при роботі ТЕС та котелень" Полтавський І.П. 621.311 П 528
at_69 Основи теорії надійності та функційної безпечності систем залізничної автоматики Кустов В.Ф. 656.25 К947
fin_48 Методичні вказівки та завдання до виконання курсової роботи для студентів заочної форми навчання Саленко Олена Володимирівна 1171
kolii_47 Навч. посібник "Розслідування порушень безпеки руху поїздів" Г.П. Копанєв
ttd_54 Методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи "Изучение работы и поверка электронного автоматического психрометра" Полтавський І.П. 346
kolii_42 Проектирование усиления однопутной железной дороги. Игнатова Ж.А. 625
Ви наш 453398-й відвідувач