ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
bmg_104 РОБОЧА програма НАВЧАЛЬНОЇ дисципліни «ОПІР МАТЕРІАЛІВ ТА ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРУЖНОСТІ ТА ПЛАСТИЧНОСТІ» доц. А.М. Петров 2014 3746
bmg_105 РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОПІР МАТЕРІАЛІВ» доцент А.М. Петров 2014 3745
bmg_106 РОБОЧА НАВЧАЛЬНа програма КУРСУ «БУДІВЕЛЬНА МЕХАНІКА» для студентів спеціальності 6.060101 «Промислове та цивільне будівництво» Г.Л. Ватуля, Л.Б. Кравців 2014 385
bmg_107 РОБОЧА НАВЧАЛЬНа програма КУРСУ «БУДІВЕЛЬНА МЕХАНІКА» (спецкурс) доценти Г.Л. Ватуля, Л.Б. Кравців 2014 389
bmg_108 Опір матеріалів: Конспект лекцій. Веревічева М.А. 2014 2014
bmg_109 Сопротивление материалов: Конспект лекций. Веревичева М.А. 2014 620.2
bmg_11 Робоча навчальна програма дисципліни "Будівельна механіка" для студентів спец. 7.100501 "Рухомий склад та спеціальна техніка на залізничному транспорті" спеціалізації 7.100501.03 "Виробництво, експлуатація та ремонт вагонів" з урахуванням модульної систе С.Ю. Берестянська Ю.В. Глазунов 2010 998
bmg_110 ГІДРАВЛІКА, ГІДРО- І ПНЕВМОПРИВОДИ Програма дисципліни та індивідуальні завдання доц. В.А. Борщов, асист. М.В. Павлюченков 2014 3744
bmg_111 РОЗРАХУНОК БАГАТОПРОГОНОВИХ СТАТИЧНО ВИЗНАЧНИХ БАЛОК З ВИКОРИСТАННЯМ ПЕОМ. Методичні вказівки для студентів будівельних спеціальностей доценти Г.Л. Ватуля, М.А. Веревічева, Ю.В. Глазунов 2015 3421
bmg_112 Водопостачання та водовідведення на залізничному транспорті: Конспект лекцій Єгорова І.М. 2015 628.1 Є302
bmg_113 ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ПРОЕКТУВАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ з дисципліни «Опір матеріалів» доц. М.А. Веревічева, асист. Д.Г. Петренко 2015 1669
bmg_114 РОЗРАХУНКОВО-ПРОЕКТУВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ З ОПОРУ МАТЕРІАЛІВ ТА БУДІВЕЛЬНОЇ МЕХАНІКИ Методичні вказівки для студентів спеціальності «Вагони та вагонне господарство» доц. С.Ю. Берестянська 2015 3597
bmg_115 Розрахунково-проектувальні завдання з дисциплін «Опір матеріалів» та «Будівельна механіка залізничного рухомого складу» доц. М.А. Веревічева, асист. Д.Г. Петренко 2015 3340
bmg_116 ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ РОЗРАХУНКОВО- ПРОЕКТУВАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ З БУДІВЕЛЬНОЇ МЕХАНІКИ доц. О.В. Опанасенко 2015 49
bmg_117 ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ПРОЕКТУВАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ З ОПОРУ МАТЕРІАЛІВ доц. Є.І. Галагуря 2016 3497
bmg_118 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «ГІДРАВЛІКА» доц. І.М. Єгорова, асист. М.В. Павлюченков 2017 413
bmg_119 Руководство к лабораторнім работам по гидравлике. Часть ІІІ доц. Л.П. Неронова 1996 3181
bmg_120 Керівництво до лабораторних робіт з гідравліки. Частина ІІІ доц. Л.П. Неронова 1997 3197
bmg_121 Будівельна механіка залізничного рухомого складу: Конспект лекцій. Е.Д.Чихладзе, Ю.В.Глазунов 2013 624.04 Ч-713
bmg_122 ВИЗНАЧЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СКЛАДНИХ ПЛОСКИХ ПЕРЕРІЗІВ З КОНТРОЛЕМ РІШЕННЯ НА КОМП’ЮТЕРІ Е.Д.Чихладзе,М.А. Веревічева, Ю.П. Кітов 2008 1424
Ви наш 455348-й відвідувач