ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
inoz_134 «Мій фах – автоматика, телемеханіка та зв’язок» Методичні вказівки з розвитку навичок читання та комунікативної компетенції для студентів 2 курсу факультету АТЗ (англійська мова) старш. викл. В.Ф. Антонова 2013
filos_92 Соціологія релігії: Конспект лекцій. Даніл’ян В.О., Міхеєва В.В. 2014
at_119 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ" для студентів спеціальності 7.092507 «АВТОМАТИКА ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ НА ТРАНСПОРТІ» заочної форми навчання доц. О.О. Удовіков 2015
euvkb_55 Корпоративна логістика: Конспект лекцій. – Ч.2. Корінь М.В. Обруч Г.В. 2016
kolii_85 УПРАВЛІННЯ ТЕХНІЧНИМ СТАНОМ КОНСТРУКЦІЇ КОЛІЇ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни «УПРАВЛІННЯ КОЛІЙНИМ ГОСПОДАРСТВОМ» доценти А. М. Штомпель, О. О. Скорик 2018
mtv_9 Конспект лекцій з дисципліни “Матеріалознавство та ТКМ” розділ “Зварювальне виробництво” Тимофєєва Л.А., Коровін В.В., Чубукін О.С. 2004
oia_39.djvu ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ ТРАНСПОРТУ: Конспект лекцій О.О. Євсєєва 2011
fts_21 Оздоровче і прикладне значення занять фізичною культурою та спортом: Конспект лекції В.П. Шевченко, А.М. Буц, А.В. Шатов, І.О. Сапегіна 2013
filos_93 Естетика: Конспект лекцій. Семотюк О.П. 2014
at_120 Методичні вказівки до практичних занять і контрольної роботи з дисципліни “АКАДЕМІЧНА ОСВІТА” доценти М.О. Мороко, О.О. Удовіков 2015
euvkb_56 Корпоративна логістика: Конспект лекцій. Ч.1. Корінь М.В., Обруч Г.В. 2016
kolii_86 ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КОЛІЇ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни «УПРАВЛІННЯ КОЛІЙНИМ ГОСПОДАРСТВОМ» доценти А. М. Штомпель, О. О. Скорик 2018
filos_94 Психологія управління: Конспект лекцій. Сивогракова З.А., Алєксєєнко Н.В. 2014
zsv_63 Організація митного контролю. Митне оформлення: Конспект лекцій. Альошинський Є.С., Берестова Т.Т. 2014
tmex_91 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійного вивчення дисципліни «ТЕХНІЧНА МЕХАНІКА» проф. В. І. Мороз, доценти О. А. Логвіненко, С. В. Бобрицький 2018
fin_80.djvu ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до курсової роботи доц. О.В. Поколодна 2012
inoz_135 Методичні вказівки з розвитку мовної компетенції та складання ділових паперів з дисципліни «Ділова німецька мова» А.О. Буланов 2014
zsv_64 Правила переміщення та пропуску через митний кордон України. Митні платежі: Конспект лекцій Берестов І.В., Берестова Т.Т. 2015
kolii_80.pdf ПРОЕКТУВАННЯ РОБІТ З ПОПЕРЕДЖЕННЯ СНІГОВИХ ЗАНОСІВ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до курсового та дипломного проектування з дисципліни «КОЛІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО» проф. О. М. Даренський, доц. Н. В. Бугаєць 2016
tmex_92 КОЛИВАЛЬНИЙ РУХ МАТЕРІАЛЬНОЇ ТОЧКИ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни «ТЕОРЕТИЧНА МЕХАНІКА» Розділ ДИНАМІКА доценти О. В. Оробінський, Н. А. Аксьонова 2018
Ви наш 451372-й відвідувач